Ioan DUMITRACHE - Inginer


Membru titular 2017
Membru corespondent 2003


Secretar general al Academiei Române (2018-2022)
Coordonator al Centrului Național pentru Cercetarea Creierului din cadrul Academiei Române, 2009

S-a născut la Dârmănești, județul Argeș, la 26 august 1940. În perioada 1947-1954 a urmat cursurile Școlii generale din Dârmănești. Studii liceale la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ din Pitești, 1954-1957.

A absolvit cursurile Facultății de Energetică a Institutului Politehnic din București în anul 1962 și a obținut titlul de doctor inginer în Automatică în anul 1970, cu o teză despre Contribuții la sinteza sistemelor și circuitelor fluidice numerice. Și-a completat studiile prin programe de specializare derulate în S.U.A. (1969, 1971, 1991, 1994), în Germania, în Franța. În 1970 obține o bursă Fullbright în cadrul Centrului pentru Știința Sistemelor de la Oklahoma State University.

La absolvirea Facultății de Energetică a fost recomandat pentru a ocupa o poziție de cadru didactic în organizarea catedrei de Automatică, înființată în acel an. A parcurs toate treptele academice, ocupând, prin concurs, pozițiile de asistent (1963), șef de lucrări (1967), conferențiar (1974) și profesor universitar (1982). Din anul 1987 este conducător de doctorat al Universității Politehnica din București, în specialitatea Sisteme Automate.

În anul 1994 înființează Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU), primul centru de cercetare interdisciplinară și formare a resurselor umane, fiind director al acestui centru de la înființare și până în prezent.

În perioada 1994–1998 a fost ales vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Universități (CNCSU), iar în perioada 1998-2011 a fost ales președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS). Între anii 2000-2011 a fost vicepreședinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare al Ministerului Cercetării sau al Autorității pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. A fost desemnat reprezentant al României în grupul guvernatorilor (Board of Gouvernes) JRC în perioada 2005-2012 și membru în Consiliul de Coordonare (Governing Council) al Fundației Europene pentru Știință (ESF), în perioada 2002-2011.

Începând cu anul 1991 este ales președinte al Societății Române pentru Automatică și Informatică Tehnică (SRAIT), ocupând această funcție și în prezent.

A participat, în calitate de director sau membru în echipe de cercetare, în peste 100 proiecte de cercetare științifică, inclusiv proiecte internaționale. Principalele domenii de cercetare au vizat: algoritmi și strategii avansate de conducere, sisteme inteligente de conducere cu aplicații în biotehnologie, fabricație, energetică și transporturi, conducerea inteligentă a roboților mobili, proiectarea și simularea sistemelor dinamice (SIMSID, PROSIM, PACSID), sisteme integrate complexe (Cyber-Physical Systems), bioinginerie, modelarea creierului uman.

Este autor a peste 40 cărți și monografii, în diferite domenii din inginerie: conducerea inteligentă a roboților, conducerea numerică a proceselor, optimizarea proceselor, ingineria reglării automate, automatizări electronice, sisteme inteligente de conducere. A publicat peste 300 lucrări științifice în jurnale și reviste științifice, cât și în volumele unor conferințe internaționale de specialitate. Este editorul a peste 24 volume publicate la edituri naționale și internaționale în domeniile automatică și tehnologia informației.

Începând cu anul 1979 este nominalizat membru în Comitetul Tehnic IFAC – Componente și Instrumente, în anul 2008 este ales vicepreședinte, iar din 2011 este președintele Comitetului Tehnic TC-4.1, IFAC – Components and Techniques for Control.

Începând cu anul 1974 a fost invitat, în calitate de membru în comitetele internaționale de program, la peste 100 manifestări științifice, organizate sub egida IFAC și IEEE. A organizat mai multe manifestări științifice IFAC în Romania în calitate de coordonator și/sau membru al echipei, a organizat Conferința Internaţională de Automatică și Calculatoare (Control Systems and Computer Science – CSCS), ajunsă la a 23-a ediție.


Direcții de cercetare: conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe; dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza și proiectarea sistemelor dinamice; modelarea și interpretarea sistemică a proceselor biologice și elaborarea de structuri și algoritmi de conducere a bioproceselor; tehnici inteligente și arhitecturi hibride pentru conducerea proceselor; sisteme autonome hibride de conducere; conducerea proceselor cu timp mort; sisteme inteligente pentru conducerea roboților; sisteme multi-agent aplicate în conducerea proceselor de fabricație și în transporturi; diagnoza asistată de calculator; cyber-Physical Systems -Sisteme autonome; securitatea sistemelor energetice.

Cărți

1967 Elemente de execuție hidraulice și pneumatice, în colaborare cu S. Florea, Editura Didactică și Pedagogică

1969 Metoda variabilelor de stare pentru analiza sistemelor automate liniare continue și discontinue, curs tipărit la Institutul Politehnic din București

1970 Contribuții la sinteza sistemelor și circuitelor fluidice numerice, teză de doctorat

1973 Algoritmi de calcul pentru sisteme automate liniare, curs tipărit la Institutul Politehnic din București

1973 Elemente de electronică și automatizare, curs tipărit la Institutul Politehnic din București

1973 Automatizări electronice, curs realizat în colaborare cu S.Florea, Editura Didactică și Pedagogică

1974 Elemente de electronică și automatizări, îndrumar de laborator, Institutul Politehnic din București

1975 Elemente de automatizări pneumatice și hidraulice, îndrumar de laborator elaborat împreună cu S. Florea, I. Catana, Institutul Politehnic din București

1975 Simularea sistemelor dinamice SIMSID, în colaborare cu M. Atodiroaiei, Institutul Politehnic din București

1977 Elemente de teoria sistemelor automate, curs tipărit la Institutul Politehnic din București

1977 Elemente și echipamente de automatizare pentru mașini unelte, curs tipărit la Institutul Politehnic din București

1977 Tehnica reglării automate, îndrumar de laborator tipărit la Institutul Politehnic din București, revizuit sub formă de curs în 1979

1979 Optimizări în sistemele industriale, volum realizat în colaborare cu S. Călin, M. Tertisco, Editura Tehnică

1979 Elemente și circuite fluidice, volum realizat în colaborare cu S. Florea, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1980 Tehnica reglării automate, Editura Didactică și Pedagogică

1980 Pachet de programe pentru proiectarea și simularea sistemelor automate, în colaborare cu M. Dumitru, Tipografia IPB

1980 Elemente de electronică și automatizări, volum realizat în colaborare cu S. Florea, Editura Didactică și Pedagogică

1982 Automatizări și echipamente electronice, Editura Didactică și Pedagogică

1984 Reglarea numerică a proceselor tehnologice, volum realizat în colaborare cu S. Călin, Editura Tehnică

1985 Regulatoare automate, volum realizat în colaborare cu S. Călin, Editura Didactică și Pedagogică

1985 Proiectarea sistemelor numerice de reglare, Tipografia IPB

1985 Structuri de reglare, îndrumar de laborator, Tipografia IPB

1986 Bazele teoretice ale reglării automate, îndrumar de laborator, Tipografia IPB

1987 Bazele teoretice ale reglării automate, culegere de probleme, Tipografia IPB

1993 Automatizări electronice, Editura Didactică și Pedagogică

1993 Tehnici de conducere inteligentă a proceselor, Editura Politehnica

1995 Introduction to Genetic Algorithms, volum realizat în colaborare cu C. Buiu, Editura Politehnica

1995 Intelligent Control of Industrial Robots, Editura Mediamira

1997 Comande Numérique et Intelligence Artificielle en Automatique, volum realizat în colaborare cu Sylviane Gentil, D. Popescu, I. Tabus, Editura Tehnică

1999 Rețele neuronale în identificarea și conducerea proceselor, volum realizat în colaborare cu N. Constantin, M. Dragoicea, Editura Matrix

2000 Algoritmi genetici, volum realizat în colaborare cu C.Buiu, Editura Mediamira

2002 Sisteme numerice pentru conducerea proceselor, volum realizat în colaborare cu C. Buiu, O. Ghica, Editura Electra

2005 Ingineria Reglării Automate, Editura Politehnica Press, ediția a II-a, revizuită, 2010

2009 Automatica, vol. I, vol. II -2013, vol. III – Aplicații, 2015, Editura Academiei Române

Capitole în cărți

2008 Geometrical Analysis of Model Predictive Control: A Parametrized Polyhedral Approach, capitol realizat în colaborare cu S. Olaru și D. Dumur în volumul Lecture Notes in Computer Science – Numerical Analysis and its Applications, Springer

2010 The Intelligent Manufacturing Paradigm in Knowledge Society, capitol realizat în colaborare cu Simona Iuliana Caramihai, în volumul editat de Pasi Virtanen and Nina Helander Knowledge Management, Publisher: InTech

2012 Membrane Computing in robotics Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications, împreună cu A.B. Pavel, C.I. Vasile în: Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer

2012 Smoothing techniques-based model predictive control algorithms for networks, capitol realizat în colaborare cu I. Necoara, J. Suykens, în volumul 243 al: Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends, Lectures Notes in Computes Science, Springer

2012 Human Skin Detection Using Texture Information and Vector Processing Techniques by Neural Networks, capitol realizat în colaborare cu C.M. Dumitrascu, în volumul Advances in Intelligent Control Systems and Computer Science, Springer

2012 Urban Traffic Monitoring and Control as a Cyber Physical Systems Approach, capitol realizat în colaborare cu S.I. Caramihai, în volumul Advances in Intelligent Control Systems and Computer Science, Springer

2013 Rationals of Holonic Manufacturing Systems in Leather Industry, capitol în volumul Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer

Brevete

Brevet de invenție nr.71814/1979, Aparat pentru ventilație pulmonară artificială, obținut împreună cu M. Mugescu, A. Penta

Brevet de invenție nr.71814/ 1979, Respirator electro-fluidic (electro-pneumatic)

Brevet de invenție nr. 105027/ 10.01.1992, Regulator electronic cu structură variabilă

Brevet N P, Metodă și dispozitiv de control hibrid „Viteză-Poziție“ cu aplicații la platforma inteligentă de control, obținut împreună cu L. Vladareanu, R. l. Munteanu, T. Sireteanu, medalie de aur la salonul de invenții de la Geneva 31.03.2017; diplomă și medalie de aur cu mențiunea- Expoziția mondială a invențiilor, cercetării și noilor tehnologii — Barcelona 05.05.2017

Volume editate

2006 Tertiary education and innovation system analysis, volum editat în colaborare cu I.Mihailescu și A.Curaj, Editura Academiei Române

File de Istorie – 195 de ani în Universitatea Politehnica din București, volum editat în colaborare cu M. Popescu, Politehnica Press

Activitate editorială

Editor principal al volumelor Conferinței Internaționale Control Systems and Computer Science-CSCS (începând cu anul 1985).

Este inițiatorul și coordonatorul revistei „Control Engineering and Applied Informatics“ (CEAI) din anul 1999.

Este membru în comitetele editoriale ale mai multor reviste de specialitate:
- „Romanian Journal of Information Science and Technology“ (ROMJIST), revistă a Academiei Române, ISI Impact Factor= 0,2;
- „Studies in Informatics and Control“ (SIC), impact factor /2010=0,671;
- „Proceedings of Romanian Academy“, seria A (impact Factor/2010=0,2);
- „Revue Romaine des sciences techniques“ – serie Electrotechnique et Energetique;
- „UPB Scientific Bulletin – Series C – Electrical Engineering and Computer Science“;
- „Cyber-Physical Systems – Taylor & Francis“;
- Senior Member of IEEE și inițiatorul și coordonatorul seriei „International Workshops on Cyber-Physical Systems“ – IWOCPS, 2012.

Începând cu anul 1963 este cadrul didactic al Catedrei de Automatică din Universitatea Politehnica din București. A ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul Universității Politehnica, fiind prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare (1976-1984), decan (1984-1990) al aceleiași facultății, șef al catedrei Automatică și Ingineria Sistemelor (1996-2012) și rector al Universității Politehnica din București (2000-2004).

În 1991 și 1995 a fost profesor invitat la Oklahoma State University, iar în perioada 1994-1999 a fost profesor invitat la Universitatea Tehnică din Viena pentru susținerea cursului „Conducerea inteligentă a roboților“. Începând cu anul 1998 este profesor onorific al Universității Tehnice din Timișoara.

Președintele Comitetului de organizare a Conferinței Internaţionale "Control Systems and Computer Science", începând cu anul 1985
Membru în Comisia Electrotehnică, Electronică și Automatică a Colegiului Consultativ al Ministerului Cercetării și Tehnologiei, 1991-1999
Expert al Băncii Mondiale pentru Reforma Învățământului și Cercetării Științifice, 1993-1994
Președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, 1998-2011
Membru al Academiei de Științe Tehnice, 1999


Vicepreședinte CNATDCU și Președinte al Comisiei de Automatică, 1999-2008
Membru în Consiliul Guvernatorilor „European Science Foundation“, 2002-2012
Președinte –RARMA (Research Association of Researches, Managers and Administrators), 2002-2016
Membru în cadrul Governing Council of European Science Foundation, 2003-2011
Președinte al Romanian Association of Research Managers and Administrators (RARM), 2006-2016
Vice-chairman (2008-2011) și Chairman al Comitetului Tehnic IFAC Components and Technologies for Control (TC4.1), 2011

Premiului „Traian Vuia“ al Academiei Române, 1973

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor, 2000
- Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Mare ofițer, 2008
- Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Mare Cruce, 2016


Doctor Honoris Causa

- Universitatea Politehnica din Timișoara, 2000
- Universitatea din Pitești, 2001
- Universitatea din Craiova, 2001
- Universitatea Tehnice din Cluj-Napoca, 2005
- Universitatea din Arad, 2006
- Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, 2015


Cetatean de onoare

- Județul Argeș