Gheorghe M. ȘTEFAN - Inginer


Membru corespondent 2011

S-a născut la 23 aprilie 1948 la București. A absolvit Liceul nr. 28 „Petru Groza“ din București în anul 1966. Este licențiat al Facultății de Electronică și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București, secția ingineri-fizicieni, în anul 1971. Între anii 1971-1972 a fost cercetător stagiar la Institutul de Fizică Atomică, activând în domeniul modulării fascicolului laser. Începând cu anul 1981 este doctor inginer în electronică, cu o cercetare coordonată de acad. Mihai Drăgănescu, Circuite LSI pentru procesoare. Este cadrul didactic al Universității Politehnice din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia informației, începând cu anul 1972: asistent (1972-1988), șef de lucrări (1988-1990), conferențiar (1990-1997), profesor (1997-2018). Din anul 2018 este profesor emerit la aceeași facultate.

În perioada 2012-2016 a coordonat activitatea Departamentului de dispozitive, circuite și arhitecturi electronice, Universitatea Politehnica din București.

Între anii 1992-2000 a fost profesor asociat al Universității „Transilvania“ din Brașov

În 1993, în cadrul programului TEMPUS a avut un stagiu de cercetare la Institut d'Inginérie et Management de la Grenoble, Franța. Colaborările cu universități din SUA au debutat în anul 2001, visiting research la Smith College, Northampton, MA, iar între 2001-2003 a fost visiting research and teaching la St. Marry's College of Maryland University, MD.

Între 2003-2009 a fost chief scientist și fondator al BrightScale în Silicon Valley.

În perioada 1990-1991 a fost ministru al Învățământului și Științei, iar între anii 1993-2001 a coordonat științific activitatea Centrului de cercetare pentru noi arhitecturi electronice al Academiei Române. În prezent este președinte interimar al Comisiei de știința și tehnologia micro-sistemelor din Academia Română.

Domenii de cercetare: circuite integrate digitale, arhitectura sistemelor de calcul, electronică funcțională, proiectare digitală avansată, teoria computației, calcul reconfigurabil.

Volume

1979 Precursori români ai ciberneticii, în colaborare cu Mihai Drăgănescu, Victor Sahleanu, Constantin Bălăceanu, Alexandru Giuculescu, Petre Mocanu, Editura Academiei Republicii Socialiste România (versiunea în limba engleză cu titlul Odobleja between Amper and Wiener, 1981)

1983 Circuite integrate digitale, în colaborare cu Ioan Drăghici, Tiberiu Mureșan, Eneea Barbu, Editura Didactică și Pedagogică; ediția a II-a, 1993

1991 Funcție și structură în sistemele digitale, Editura Academiei Române

1994 Introduction to Functional Design of Digital Systems, IPB Press

1997 Circuit Complexity, Recursion, Grammars and Information. Multiple Morphisms, Editura Universității „Transilvania“ din Brașov

2000 Circuite și sisteme digitale, Editura Tehnică

2010 Ethos - Pathos - Logos. Eseuri despre unitatea triadică, Editura ALL

2013 Sunet și complexitate. Strategii nelineare în compoziția muzicală, în colaborare cu Fred Popovici, Editura Universității Politehnica din București

Brevete

Gheorghe Ștefan, Dominique Thiebaut: Memory Engine for the Inspection and Manipulation of Data (United States Patent 6,760,821, July 6, 2004; Filed: August 10, 2001)

Gheorghe Ștefan, Dominique Thiebaut, Dan Tomescu: Associative memory device (United States Patent 7,069,386, June 27, 2006; Filed: May 10, 2004)

Dan Tomescu, Gheorghe Ștefan: Data processing system having a Cartesian Controller (United States Patent 7,107,478, September 12, 2006; Filed: December 4, 2003)

Gheorghe Ștefan, Dan Tomescu: Cellular Engine for a Data Processing System (United States Patent 7,383,421, June 3, 2008 ; Filed: December 4, 2003)

Bogdan Mitu, Gheorghe Ștefan, Dan Tomescu: Array of Boolean logic controlled processing elements with concurrent I/O processing and instruction sequencing (United States Patent 7,451,293, November 11, 2008 ; Filed: Oct. 21, 2005)

Gheorghe Ștefan, Dan Tomescu: Cellular Engine for a Data Processing System, (United States Patent 7,908,461, March 15, 2011 ; Filed: December 19, 2007)

Bogdan Mitu, Lazar Bivolarski, Gheorghe Ștefan: System and method for class-based execution of an instruction broadcasted to an array of processing elements (United States Patent 9,563,433, February 7, 2017; Filed: December 18, 2012)

Cursuri universitare

1976 Circuite integrate digitale - Îndrumar de laborator, în colaborare cu Sanda Ștefan, IPB Press

1977 Aparate de măsură și control - Îndrumar de laborator, în colaborare cu M. Bodea, I. Mihut, M. Hancu, Sanda Dumitrescu, IPB Press

1979 Culegere de probleme de circuite integrate digitale, în colaborare cu Sanda Maican, IPB Press

1980 Circuite electronice - Culegere de probleme, în colaborare cu D. Dascălu, M. Profirescu, I. Costea, E. Sofron, M. Ionescu, Gh. Brezeanu, IPB Press

1982 Dispozitive si circuite electronice - Probleme, în colaborare cu D. Dascălu, Gh. Brezeanu și A. Rusu, Editura Didactică și Pedagogică

1988 Dispozitive și circuite electronice - Culegere de probleme de proiectare, în colaborare cu A. Rusu și Gh. Brezeanu, IPB Press, ediția a II-a, UPB Press, 1991

1992 Circuite integrate digitale. Probleme. Proiectare, în colaborare cu V. Bistriceanu, Editura Didactică și Pedagogică; ediția a II-a, Editura Albastra, 2000

2016 Verilab - Proiectarea circuitelor digitale în Verilog, în colaborare cu Monica Dascălu, Editura Politehnica Press

Activitatea editorială

Director al revistei „Noema“

Autor al articolelor apărute în reviste din țară: „Academica“, „NOESIS“, „Noema“, „Revista de filosofie“, „Contemporanul“, „Lettre Internationale“

1995: „Interdisciplinary Laboratory for Self-Organizing Systems“, finanțare prin Consiliul de Cercetare Științifică din România

1999-2000: „Information Society Starts from School“, în programul TEMPUS

2001-2003: „In-Memory Data-Base with Connex Technology“, finanțare oferită prin Infocruiser – St. Marry's College of Maryland University

2007-2010: „Sistem Interactiv pentru Monitorizarea și Optimizarea Traficului Rutier (OPTIMTRAF)“, contract: nr. 71_114/14.09.2007, finanțare: buget de stat, beneficiar: CNMP - PNCDI2, beneficiar: CNMP, PNCDI2, responsabil din partea Universității Politehnica din București

2009-2011: „Simulator pentru studiul mecanismelor socio-politice (ARTSOC)“, contract nr. 1253/2009, finanțare: buget de stat, beneficiar: CNMP,project manager

2014-2016: „Remote controlled robotic hand with intelligent sensory feedback for outside Earth interventions in hazardous environments (STARHAND)“, finanțare: bugetul de stat / ROSA, Contract STAR 82 / 2013, beneficiar: Agenția Spațială Română, contractor: Universitatea Politehnica din București, project manager

Membru al:

- Institute of Electrical and Electronics Engineers
- Association for Computing Machinery
- The World Academy of Arts and Science
- Președinte al DLMFS în CRIFST

Premiul „Grigore Moisil“ al Academiei Române, 2000