Florin Gheorghe FILIP - Inginer automatist


Membru titular 1999
Membru corespondent 1991


Vicepreşedinte, 2000-2010 (ales în 2000, reales în 2002 şi 2006)
Preşedinte al Secţiei știinţa şi tehnologia informaţiei, din 2010 (reales în 2015 și 2019)
Director-general al Bibliotecii Academiei Române, 2009-2017

Născut la Bucureşti, pe 25 iulie 1947, într-o familie de intelectuali (Ion și Georgeta Filip) cu formare umanistă. A urmat cursurile Şcolii generale nr. 95 (1954-1961) şi cele ale Liceului „Al. I. Cuza“ (1961-1965) din Bucureşti. În 1970 absolvă Facultatea de Automatică din Institutul Politehnic București, iar în 1981 susține teza de doctorat în automatică pe o temă referitoare la conducerea în timp real a sistemelor complexe, având conducător științific pe prof. dr. ing. S. Călin.

Și-a început cariera științifică la Institutul de Cercetare în Informatică – ICI Bucureşti, unde a activat ca cercetător vreme de 30 de ani (1970-2000). În perioada 1985-1991 a fost şef de laborator, iar din 1991 până în 1997 a deținut funcția de director-general. Sub conducerea sa Institutul de Cercetări pentru Informatică – ICI a introdus Internetul în Romania, iar în anul 1997 a fost plasat pe primul loc în lista celor 10 cele mai renumite institute de cercetare din România de către un consorţiu internaţional de auditare a cercetării din Europa de Est. Între anii 1995-2003, a fost președintele Consiliului științific al institutului.

A fost cercetător invitat în universități din Suedia (șase luni în 1974), Germania ( o lună în 1997) și Franța (câte o lună ȋn 1997, 1998, 1999, 2010 2011)

Domenii de interes ştiințific
- optimizarea și conducerea sistemelor complexe
- decizie asistată de calculator
- noi aplicaţii ale tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC în industrie şi în instituţii culturale
- managementul științei și tehnologiei și foresight

Academician Florin Gheorghe Filip are o bogată activitate științifică în domeniul sistemelor automate și informatice şi în utilizarea rezultatelor originale proprii în aplicaţii industriale şi sisteme culturale. De numele său se leagă realizarea, în 1974, a unuia din primele pachete de Proiectare asistată de calculator – CAD: „OPTCONF – Proiectarea configurațiilor de echipamente de calcul“, precum și proiectarea unor prime Sisteme suport pentru decizii – SSD pentru conducerea producției cu caracter discret și continuu. Principala sa realizare practică constă în familia de SSD, denumită DISPECER pentru rafinării, combinate chimice și sisteme de acumulare și distribuție a apei (1980-2000).

A susținut conferințe invitate la universităţi şi institute de cercetare din Austria, Brazilia, Cehia, Chile, China, Franța, Germania, Kuweit, Lituania, Marea Britanie, Republica Moldova, Portugalia, Spania, Suedia și Tunisia. A fost, de asemenea, membru al comitetelor internaţionale de program la peste 50 de conferinţe ştiinţifice internaţionale.

În 1992, ca preşedinte al Comisiei de informatică a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare din România, a introdus sistemul de competiţie în finanţarea publică a cercetării din domeniu. A fost vicepreședinte al Consiliului pentru Granturile Academiei Române – COGAR (1996-2003).

A coordonat realizarea a două proiecte fundamentale ale Academiei Române intitulate „Societatea informaţională – Societatea cunoaşterii“ (2001-2002) şi „Fenomene cu risc major la scară naţională“ (2004-2009) şi a condus echipele româneşti în 20 de proiecte internaţionale din cadrul programelor europene de cercetare ale UE FP4–FP7. A fost coordonatorul Proiectului nr. 10: „România – societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate“ din Strategia de dezvoltarea a României în perioada 2018-2038 elaborată de Academia Română.

Este autor sau coautor la 13 monografii, publicate în limbile română, engleză și franceză de Editura Tehnică, Expert, Hermes-Lavoisier, J. Wiley, Springer; coordonator, editor și co-editor la peste 30 de volume de contribuții și lucrări ale unor conferințe publicate de Editura Academiei Române, Pergamon Press, North Holland, Elsevier, IEEE, Institut of Physics etc. și autor sau cooautor la peste 330 de articole publicate în reviste și volume de contribuții și lucrări ale unor conferințe.

Publicații selectate

Filip, F. G. ( 2022) Collaborative decision-making: concepts and supporting information and communication technology tools and systems. International Journal of Computers Communications & Control 17 (2).

Filip, F.G. (2021) Automation and computers and their contribution to human well-being and resilience. Studies in Informatics and Control 30 (4): 5-18.

Filip, F.G. (2020) DSS – A Class of Evolving Information Systems. In: Dzemyda G. Bernatavičienė J., Kacprzyk J. (Eds). Studies in Computational Intelligence, vol 869. Springer, Cham, pp 253-277

Filip, F.G. (coord.) (2018) Ştiinţa și tehnologia informaţiei în România. Editura Academiei Române, 464 pag.

Filip, F.G., Zamfirescu, C.B., Ciurea, C. (2017) Computer-Supported Collaborative Decision-Making. Springer International Publishing.

Borne, P., Popescu, D., Filip, F.G., Ștefănoiu, D. (2012) Optimisation en Sciences de l’ingénieur. Methodes Exactes. Hermès-Lavoisier, Paris.

Filip, F.G., Leiviskä, K. (2009). Large-scale complex systems. In: Springer Handbook of Automation (S.Y.Nof, Ed.), Springer, Dordrecht, pp. 619-638.

Filip, F.G. (2008) Decision support and control for large-scale complex systems. Annual Reviews in Control, 32(1):61-70.

Filip, F.G. (2004) Sisteme suport pentru decizii. EdituraTehnică, București

Filip, F.G., Dumitrache, I., Iliescu, S.S. (Eds.) (2002) Large Scale Systems: Theory and Applications 2001 (LSS’01). Elsevier Science Ltd. (Pergamon), Oxford

Filip, F.G. (coord.) (2001) Societatea informațională – Societatea cunoașterii; concepte, soluții și strategii pentru România. Editura Expert, București

Filip, F.G., Donciulescu D.A. (1983) On on-line direct dynamic coordination method in process industry. IFAC J Automatica, 19(1): 317-320.

Filip, F.G., Donciulescu, D., Muratcea, M., Orăşanu, L., Predoiu, D. (1980). Hierarchical control of large-scale chemical and metalurgical systems. In: Titli A. and Singh M.G. (Eds.). Large Scale Systems: Theory and Application. Pergamon Press, Oxford, pp. 563-575.

Filip, F.G., Donciulescu, D. (1976). Proiectarea liniilor multipunct, Automatică, Management Calculatoare-AMC, 22: 165-179.

Activitate editorială

Este fondator şi redactor-şef al revistelor internaţionale „Studies in Informatics and Control” (înființată în 1989), aflată sub egida Academiei Romne din 1992 şi „International Journal of Computers, Communication and Control” (din 2005). Membru al colegiilor redacţionale ale unor reviste de profil, românești şi străine.

Și-a început activitatea didactică în anul 1983, când a susținut o serie de zece cursuri invitate în domeniul sistemelor complexe la Institutul de Automatică din Shenyang al Academiei Chineze de Științe – CAS.

Coordonator de doctorat la Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti în domeniul Ingineria sistemelor (1993-2017) şi la Academia Română în domeniul Știința calculatoarelor (începând cu anul 2004).

Profesor asociat la Universitatea „Politehnica“ din București, susținând cursuri de masterat în informatică aplicată. Profesor titular la Universitatea „Valahia“ din Târgoviște (1997-2014), susținând cursuri de Sisteme suport pentru decizii, Ingineria întreprinderii asistată de calculator, Sisteme expert. A ţinut cursuri la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.

În perioada 2013-2016 a fost profesor adjunct la Facultatea de Management a Universității Academiei Chineze de Științe – UCAS.

Academii

- Membru de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania-AOSTR, 2007
- Membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova, 2007
- Membru fondator al The International Academy of Information Technology and Quantitative Management – IAITQM, 2012


Organizații internaționale

- Membru al subcomitetului NATO „Science for Peace“, panelul „Computer Networking“, 2000-2001
- Membru în Comitetul de onoare al PITCH (Association for Promotion of Interrnational Technological Co-operation for Humanistic Ends), 2000
- Membru în Consiliului consultativ pentru tehnologiile Societății Informaționale – ISTAG al Comisiei Europene, 2001
- Președinte al comitetului tehnic TC 5.4, „Sisteme complexe“ al International Federation of Automatic Control – IFAC, 2002-2008
- Membru în Comitetul programului de cercetare al Comisiei Europene denumit „Information Society Technologies“ – IST ( 2003-2004)
- Membru în panelul IST Prize al Consiliul academiilor europene de științe aplicate și inginerești – Euro-CASE ( 1997-2007)
- Consilier academic la Laboratorul cheie pentru mineritul datelor și gestionarea cunoștințelor și la Centrul de cercetare pentru economia fictivă și știința datelor – RCFEDS, Beijing ale Academiei Chineze de Științe – CAS (2018-2021) și membru al Comitetului de experți al Tianfu Institute of International Big Data Strategy and Technology, Chengdu, China (2019-2021)


Organizații naționale

- Secretar general al Colegiului consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 1998-2010
- Membru al Consiliului științific al Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale – IDSI, Chișinău, Republica Moldova.

Premiul „Grigore Moisil“ și Medalia „Omul Anului 1999“, acordate de Asociația pentru Promovarea Învățământului de Informatică Economică – INFOREC, 1999

Premiul COPY RO pentru cea mai bună carte românească în IT din anul 2002, Decizie asistată de calculator

Premiul „W. Scott Jr. pentru IT“ al The International Academy of Information Technology and Quantitative Management, 2013

Premiul „Ştefan Odobleja“ al Academia Oamenilor de Știinţă din România, 2015

Premiul „Vasile Cătuneanu“ al Academia de Știinţe Tehnice din România, 2017

Înalte ordine de stat

- Ordinul naţional „Serviciu credincios“ în grad de Mare Cruce, 2000
- Ordinul naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2000
- École Centrale de Lille, Franța, 2007
- Universitatea „Valahia“ din Târgoviște, 2007
- Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, 2007
- Universitatea Tehnică „Traian Vuia“ din Timișoara, 2009
- Universitatea „Agora“ din Oradea, 2012
- Academia de Studii Economice – ASE din București, 2014
- Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploiești, 2017
- Universitatea din Pitești, 2017
- Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, 2018


Distincții

- Profesor de onoare la Universitate "Dunărea de Jos" din Galați, 2003
- Medalia „Prof. Marin Drinov cu panglică de aur“ a Academiei Bulgare de Științe, Sofia, 2007
- Medalia „Nicolaie Milescu Spătaru“ a Academiei de Științe a Republicii Moldova, 2017<
- „Distinguished scholar“ al centrului PRISM (Production, Robotics, Integration Software for Manufacturing and Management) de la Universitatea Purdue, SUA, din 2021
- Medalia „Dimitrie Cantemir“ a Academiei de Stiinte a Moldovei, 2022


Cetățean de onoare

- Orașul Câmpeni (judetul Alba), 2003