data-layout="button" data-size="small"> Share

4 iulie 2022

Două reviste coordonate de acad. Florin Gheorghe Filip,
în topul revistelor științifice românești indexate ISI


Pe data de 27 iunie 2022 platforma internațională Clarivate Analytics a afișat factorul de impact – JIF pentru revistele indexate în Web of Science. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI a sintetizat rezultatele pentru revistelor științifice românești și a publicat o sinteză a scorurile afișate de Clarivate Analytics.

Între cele 54 de reviste românești indexate, două reviste coordonate, în calitate de editor șef, de acad. Florin Gheorghe Filip se situează pe locul întâi și, respectiv, locul cinci din punct de vedere al factorului de impact. Este vorba despre:

  • International Journal of Computers Communications & Control – IJCCC, care ocupă loculul 1, cu JIF=2,635, revista fiind în ascensiune (locul 2 în 2021 și locul 4 în 2020).
  • Studies in Informatics and Control – SIC, situată pe locul 5, cu JIF=1,826, (după ce în 2021 a ocupat locul 6, iar în 2020, locul 3).

Acad. Florin Gheorghe Filip este editor șef al celor două reviste încă de la înființarea acestora: anul 1992, Studies in Informatics and Control, respectiv anul 2006, International Journal of Computers Communications & Control.

  • IJCCC este publicat în format on-line la Universitatea „Agora“ din Oradea și a avut în 2021 un coeficient de acceptare sub 5%, reflectând gradul de exigență manifestată în selecția articolelor. Astfel, din cele 1350 de articole propuse în 2021, au fost publicate doar 60, inclusiv articolele invitate.
  • SIC este publicat sub egida Academiei Române din anul 1992 la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, atât în format print, cât și on-line.

Acad. Florin Gheorghe Filip apreciază că „o contribuție importantă la vizibilitatea și prestigiul celor două reviste o au specialiștii din cadrul Secției de știința și tehnologia informației a Academiei Române, prin publicarea de articole invitate, în care au abordat subiecte din domeniu la un înalt nivel științific.“

ALT

Biroul de comunicare al Academiei Române