Radu-Emil PRECUP - Inginerie, automatică şi calculatoare, matematică


Membru corespondent 2018

S-a născut la 22 martie 1963 la Lugoj, județul Timiș. A absolvit, cu diplomă de merit, Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timişoara în anul 1987 și Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în 1993. În 1996 şi-a susţinut teza de doctorat în domeniul sistemelor automate la Universitatea Politehnica Timişoara.

În perioada 1987-1991 a fost inginer automatist la punctul de lucru Timişoara al S.C. Infoservice S.A. (fost SIRECA), apoi, în 1991 a devenit cadru didactic al Universităţii Tehnice din Timişoara (actuala Universitate Politehnica Timişoara).

Din anul 2000 este profesor universitar în cadrul Departamentului de Automatică şi Informatică Aplicată şi conducător de doctorat în automatică, ulterior, ingineria sistemelor. Este adjunct professor la Edith Cowan University, Australia, membru al Consiliului Şcolii Doctorale Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucureşti, membru al Şcolii Doctorale de Informatică Aplicată şi Matematică Aplicată din cadrul Óbuda University, Budapesta, Ungaria.

În perioada 1999-2009 a ocupat poziţii didactice şi de cercetare în mai multe universități europene:
- Vienna University of Technology, Institute for Handling Devices and Robotics, aprilie-decembrie 1999
- Université de Savoie, École Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy, LISTIC (professor invitat), februarie 2003
- Budapest University of Technology and Economics, Department of Automation and Applied Informatics, iulie 2003-septembrie 2005
- Profesor onorific al Óbuda University Budapesta, 2007
- Budapest Tech Polytechnical Institution, John von Neumann Faculty of Informatics, noiembrie 2004-octombrie 2009

Între 2016-2020 a fost decan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

În prezent este director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Instituției Organizatoare de Doctorat Universitatea Politehnica Timișoara.

În prezent este și adjunct professor la School of Engineering, Edith Cowan University, Joondalup, WA, Australia, 2016-2022.

Domeniile de interes ştiinţific includ dezvoltarea şi analiza unor noi structuri şi algoritmi de conducere şi reglare automată (convenţională, fuzzy, adaptivă hibridă neuro-fuzzy, data-based control, model-free control, sliding mode control), teorie şi aplicaţii în soft computing, proiectarea asistată de calculator a sistemelor de conducere automată, modelarea, identificarea şi optimizarea sistemelor utilizând inclusiv algoritmi de inspiraţie biologică, aplicaţii de conducere a sistemelor mecatronice şi încorporate (inclusiv sisteme specifice autovehiculelor şi roboţi mobili), a grupurilor energetice, servosistemelor, sistemelor de acţionări electrice.

Volume

1997 Introducere în conducerea fuzzy a proceselor, în colaborare cu St. Preitl, Editura Tehnică

1999 Fuzzy Controllers, în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

1999 Elemente de metodica predării disciplinelor de automatică şi calculatoare, în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2000 Soluţii de conducere fuzzy a sistemelor cu faza neminimă. Aplicaţii la conducerea hidrogeneratoarelor, Editura Orizonturi Universitare

2001 Automatizări, în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2001 Introducere în ingineria reglării automate, în colaborare cu St. Preitl, Editura Politehnica

2002 Matematici asistate de calculator. Aplicaţii, în colaborare cu L. Dragomir, I. Bulaviţchi, Editura Politehnica

2005 Elemente de reglare automată. Aplicaţii la sistemele de reglare automată a excitaţiei şi vitezei generatoarelor sincrone, în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2006 Proceedings of the 7th International Conference on Technical Informatics CONTI’2006, Timişoara, vol. 1, vol. 2, editate în colaborare cu O. Proştean, St. Preitl, M. Crişan, D. Andreescu, D. Pescaru, M. Stratulat, Editura Politehnica

2007 Matematici asistate de calculator. Algoritmuri, Editura Orizonturi Universitare

2007 Regulatoare pentru servosisteme: metode de proiectare, volum editat în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2008 Proceedings of the 8th International Conference on Technical Informatics CONTI’2008, Timişoara, vol. 3, în colaborare cu O. Proştean, G.-D. Andreescu, I. Silea, J. Fodor, St. Preitl, Editura Politehnica

2008 Tehnici de proiectare a structurilor de reglare automată. Aplicaţii, volum editat în colaborare cu St. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2009 Structuri şi algoritmi pentru conducerea automată a proceselor, vol. I și II, editate în colaborare cu St. Preitl și Zs. Preitl, Editura Orizonturi Universitare

2012 Modern Numerical Methods in Engineering, Editura Politehnica

2012 Applied Computational Intelligence in Engineering and Information Technology, the first book in the new Springer-Verlag series on Topics, volum editat în colaborare cu Sz. Kovács, St. Preitl, E. M. Petriu, în Intelligent Engineering and Informatics (Editors-in-Chief: I. J. Rudas and J. Fodor), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York

2019 Nature-Inspired Optimization Algorithms for Fuzzy Controlled Servo Systems, în colaborare cu R.-C. David, Butterworth-Heinemann, Elsevier, Oxford, UK

2019 Advanced Control and Optimization Paradigms for Wind Energy Systems, editat în colaborare cu T. Kamal, S. Zulqadar Hassan, în Power Systems Series, Springer Singapore

Activitate editorială

Este membru al colegiilor de redacție ale unor reviste de prestigiu: „IEEE Transactions on Fuzzy Systems“, „IEEE Transactions on Cybernetics, Information Sciences“ (Elsevier), „Engineering Applications of Artificial Intelligence“ (Elsevier), „Applied Soft Computing“ (Elsevier), „Evolving Systems“ (Springer), „Healthcare Analytics“ (Elsevier), „Cogent Engineering“ (Taylor & Francis).

Editor-in-chief al revistei „International Journal of Artificial Intelligence“, 2008

Membru al Editorial Board – revista „International Journal of Advanced Intelligence Paradigms“, Inderscience Publishers, Anglia, 2009

Associate Editor al revistei „Acta Polytechnica Hungarica“, 2012-2014

Membru al Editorial Board al revistei „Journal of Applied Mathematics“, Hindawi Publishing Corporation, SUA, 2014

Associate Editor al revistei „International Journal of Computational Intelligence and Pattern Recognition“, Columbia International Publishing, SUA, 2014

Associate Editor al revistei „Control Engineering and Applied Informatics“, Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică, 2016

Membru al Editorial Board – revista „Energies“, MDPI, Elveţia, 2017

Membru al Editorial Board – revista „International Journal of Computers Communications & Control“, 2017

Membru al Editorial Board al „Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science“, Academia Română, 2018

- Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT), 1993
- Membru al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (SIEAR), 1996
- Membru al Societăţii de Robotică din România (SRR), 1998
- Membru al Comitetului Tehnic al International Federation of Automatic Control (IFAC), 2002
- Membru al Control Systems Society din cadrul Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2003 și senior member IEEE, 2007
- Membru onorific al Hungarian Fuzzy Association, 2005
- Membru al Intelligent Transportation Systems Society, 2010
- Membru al European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), 2010
- Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, 2018

Premiul „Grigore Moisil“ al Academiei Române, 2005

Premiul Excelenţei în cercetare pe anul 2015 din partea Universităţii „Politehnica“ Timişoara

Premiul „Traian Vuia“ pentru știinţe inginereşti la Gala Excelenţei Bănăţene, 2015

Premiul „Grigore Moisil“ al Academiei Române, 2016

Premiul „Spiru Haret“ al Marii Loji Naţionale din România, 2016

Premiul „Elsevier Scopus Award for Excellence in Global Contribution“, 2017

Marele Premiu la Gala Premiilor Lugojene, 2018

Premiul „Tudor Tănăsescu“ al Academiei Române, 2020

Doctor Honoris Causa

- Széchenyi István University, Győr, Ungaria, 2019
- Óbuda University, Budapesta, Ungaria, 2019


Distincții

- Excellency Diploma la „International Conference on Automation, Quality & Testing, Robotics AQTR, THETA 14“, Cluj-Napoca, 2004
- Diplomă de Excelenţă a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Timişoara, 2005
- Best Paper Award in the Area of Intelligent Control, „Conference on Human System Interaction HSI“, Cracovia, 2008
- Best Paper Award  la „16th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications WSC16“, Loughborough University, 2011
- Certificate of Achievement, IEEE-Romania Section, 2011
- Certificate of Appreciation - Best Paper, „39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON“ Viena, 2013
- Profesor Bologna, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, 2017
- Best Paper Award la 7th International Conference on Information Technology and Quantitative Management ITQM 2019 (Granada, Spania)
- Best Paper Award la 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management ITQM 2020 & 2021 (Chengu, China)