Mihail VOICU - Inginer electroenergetician și automatist


Membru corespondent 2006


Președinte al Filialei Iași a Academiei Române, 18 mai 2014 - 09 iulie 2018

Născut pe 31 mai 1943, la Pașcani. Studii primare, gimnaziale și liceale la Liceul teoretic din orașul Pașcani, finalizate în 1961. În anul 1966 a fost licențiat al Facultății de Electrotehnică, specializarea electroenergetică, din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iași.

În 1974 a primit titlul de doctor în automatizări industriale cu o teză susținută în cadrul nstitutului. A fost student al Facultății de Matematică a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, fiind licențiat în anul 1977. A urmat o specializare postuniversitară în Teoria sistemelor automate din automatizări industriale la Universitatea Tehnică din Karlsruhe (Germania), elaborând teza Asupra compensării optimale a regimului deformat din rețelele electrice industriale prin folosirea unor filtre Wiener autoadaptive.

Ulterior a participat la numeroase stagii de documentare și de cercetare în universități europene: Karlsruhe, Praga, Grenoble, Duisburg, Como, Viena, Utrecht, Twente.

A urmat o carieră de cadru didactic universitar, de cercetător științific și de manager universitar, dezvoltate de-a lungul a mai mult de cinci decenii în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași. A organizat sau a co-organizat 20 de conferințe internaționale în domeniul Teoriei sistemelor și al Automaticii.

Ca manager universitar, între 1974 - 1979 a fost coordonatorul comisiei pentru invenții a Facultății de Electrotehnică. Între 1991 - 1993 a fost rectorul Universități „Mihail Kogălniceanu“ din Iaşi, iar între 1996 - 2013 a fost directorul Editurii „Politehnium“, înființată de Universitatea Tehnică din Iaşi în 1991 și recunoscută de CNCSIS.

Între 1996 - 2000 a fost consilier științific al Trafil - ICPE Iaşi (Institutul de Cercetări Electrotehnice) și între anii 2003 - 2008 a fost directorul Centrului de excelență „Teoria și ingineria sistemelor“ (Certif. CNCSIS nr. 2CE/2005).

Între 2004 - 2008 a fost prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi și în perioada 2008 - 2012 a fost președintele Universității

A fost vicepreședinte al Comisiei de automatică teoretică și teoria controlului optimal în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române în perioada 1996 - 2016, iar între 2001 - 2013 a fost vicepreședinte al Secției de Automatică și Electronică. Începând cu anul 2011 este secretar al Biroului de conducere al Filialei Iași începând cu anul 2011.

Volume

1986 Tehnici de analiză a stabilității sistemelor automate, Editura Tehnică

1993 Sisteme automate multivariabile, Editura „Gheorghe Asachi“

2004 Conexiuni, Editura Politehnium

2008 Teoria sistemelor, Editura Academiei Române

2010 Interconexiuni, Editura Academiei Române

Brevete de invenție

Brevet nr. 56567/1973, Traductor de putere, obținut în colaborare cu I. Bejan, G. Balaban, titular: Institutul Politehnic din Iași

Brevet nr. 72589/1979, Procedeu și dispozitiv de comandă a servomotoarelor asincrone, obținut în colaborare cu I. Ţiţariu, D. Asandei, titular: Întreprinderea Electrotehnica din București

Brevet nr. 72942/1979, Dispozitiv de reglare automată a tensiunii redresoarelor cu autotransformatoare reglabile, obținut în colaborare cu I. Bejan, I. Ţiţariu, C. Pal, D. Asandei, D. Grecu, Gh. Şendrea, titular: Întreprinderea Electrocentrale din Borzești

Brevet nr. 73715/1980, Metodă și dispozitiv de identificare completă a proceselor automatizate liniare, titular: Institutul Politehnic din Iași

Brevet nr. 79412/1982, Dispozitiv de reglare automată tensiune-curent pentru redresoare, obținut în colaborare cu I. Bejan, I. Ţiţariu, C. Pal, D. Asandei, I. Mihai, V. Dugan, titular: Uzina Electrică din Iași

Brevet nr. 87587/1985, Aparat numeric pentru controlul și semnalizarea funcționării dispozitivelor de distribuție de la semănăturile de precizie, obținut în colaborare cu I. Bejan, E. Balaban, C. Pal, D. Asandei, C. Lazăr, V. Crăciun, titular: Întreprinderea „Ceahlăul“ din Piatra Neamț

Brevet nr. 92 134/1985, Regulator extremal pentru bobine de stingere/, obținut în colaborare cu I. Bejan I., C. Pal, D. Asandei, C. Lazăr, titular: Institutul Politehnic din Iași

Brevet nr. 91690/1986, Generator de semnale funcții scară, obținut în colaborare cu C. Lazăr, D. Asandei, C. Pal, M. Leca, titular: Întreprinderea de Aparate de Măsură și Control Industriale din București

Brevet nr. 91382/1986, Metodă și dispozitiv pentru testarea controlabilității stării, obținut în colaborare cu C. Pal, D. Asandei, C. Lazăr, titular: Institutul Politehnic din Iași

Brevet nr. 94 966/1988, Procedeu și dispozitiv pentru codarea imaginii TV, obținut în colaborare cu C. Lazăr, M. Leca, D. Asandei, C. Pal, titular: Institutul Politehnic din Iași

Activitate editorială

Membru în comitetele editoriale ale revistelor cotate ICI:

- „Control Engineering and Applied Informatics“, editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică, 2000
- „Proceedings of the Romanian Academy - series A (Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences)“, martie 2011
- „Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST)“, noiembrie 2011

Membru în comitetele editoriale ale unor reviste incluse în BDI:

- Coeditor al „Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi“, 1986 - 2009, și editor onorific începând cu anul 2009
- Inițiator şi editor şef al secţiei IV (Automatică şi Calculatoare) a „Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi“, 1991 - 2009
- „Revista Română de Informatică şi Automatică“, 1991
- „Transactions on Automatic Control and Computer Science“, section of „Scientific Bulletin of „Politehnica“, University of Timişoara, 2003
- „Quality Assurance Review for Higher Education“, 2009

A participat în proiecte finanțate la nivel european: 5 - TEMPUS (în unul în calitate de coordonator), 1 - MATRA și 1 - Leonardo da Vinci.

A fost expert în cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru Construcția Instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic din România“ (PHARE TVET 2005/017 - 553.04.01.02.04.01.03), 2008 , coordonator: WYG International.

A fost expert al proiectului „Adaptarea activă a educației universitare la cerințele pieței muncii“ (PHARE 2006/018-147.05.01), 2009; coordonator: Asociația formată din Mott MacDonald Limited, SC Educația 2000+ Consulting SRL și Fundația Centrul Educația 2000+.

După absolvirea Facultății de electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iași, a ocupat succesiv posturile de: preparator universitar (1967), asistent universitar (1967 - 1975), șef de lucrări (1975 - 1986), conferențiar universitar (suplinitor) (1986 - 1990) la Facultatea de Electrotehnică, catedra de Utilizări electrice și automatizări, la discipline din domeniul Automaticii.

Începând cu anul 1978 este titularul cursului de teoria sistemelor.

În septembrie 1990 a devenit conducător de doctorat în specialitatea Automatică (actualmente Ingineria sistemelor); până în prezent 14 doctoranzi au obținut titlul de doctor avându-l coordonator.

Din 1990, odată cu înființarea Facultății de Automatică și Calculatoare, a ocupat postul de profesor universitar (1990 -2012) al catedrei de Automatică și informatică aplicată, după care, în 2012, a primit titlul de profesor universitar emerit.

Între 1990 - 1992 a fost șeful Catedrei de automatică și informatică industrială, apoi între 1992 - 2004 a fost decanul Facultății de Automatică și Calculatoare. În perioada 2004-2008 a fost președintele Consiliului Academic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, iar între 2008-2012 a fost președintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi.

- Inițiator, membru fondator și vicepreședinte al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică, 1991 - 2016
- Expert evaluator al Oficiului Naţional Tempus ,1993 - 19963
- Expert evaluator CNCSIS, 199604
- Membru al International Affairs Committee of IEEE/CSS, 1996 - 20009
- Membru senior al International Federation of Automatic Control (IFAC), 1997
- Expert CNFIS, 1997-1999a
- Membru al Academiei de Științe Tehnice din România, 199
- Expert CNEAA, membru în Comisia de științe inginerești 2, 2000 - 2006
- Președintele Comisiei de experți permanenți pentru Științe Inginerești 2 (CEPSI 2 - C11, ARACIS), 2007 - 2014
- Membru senior pe viață al Institute of Electrical and Electronics Engineers (Control Systems Society
- Membru al American Mathematical Society
- Membru al unor comitete tehnice (proiectare, metode de optimizare, sisteme liniare) ale International Federation of Automatic Control (IFAC)
- Membru al Forumului pentru Societatea Cunoașterii

Premiul „Aurel Vlaicu“ al Academiei Române, 1990

Înalte ordine de stat

Ordinul „Meritul pentru învățământ“ în grad de Mare ofițer, 2004


Distincții

- Titlul de Copernicus Fellow, 1993
- Diploma și insigna jubiliară a Institutului de Proiectare pentru Automatizări SA din București, 1995
- Diploma și medalia «Gr. T. Popa» a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, 1999
- Diploma de excelență și insigna „Gheorghe Asachi“ ale Senatului Universității Tehnice din Iaşi, 2000, 2006
- Diploma de onoare a Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București, 2006
- Diploma de excelență a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, 2009
- Premiul de excelență al Facultății de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2011