Gheorghe PĂUN - Matematician-informatician


Membru titular 2012
Membru corespondent 1997


Discurs de recepție: „Căutând calculatoare în celula biologică. După 20 de ani“, 24 octombrie 2014

Răspuns: acad. Solomon Marcus

S-a născut la 6 decembrie 1950, în comuna Cicăneşti, județul Argeș. A urmat cursurile Școlii generale din Cicănești, apoi pe cele liceale la Liceul „Vlaicu-Vodă“ din Curtea de Argeș. A fost student al Facultății de Matematică a Universității din București, în perioada 1969-1974. În anul 1977 a obținut titlul de doctor cu o teză coordonată de profesorul Solomon Marcus, Simularea unor procese economice cu ajutorul teoriei limbajelor formale.

Matematician la Centrul de Calcul CEPECA între anii 1974-1978. În perioada 1978-1987 a fost cercetător al Colectivului de Studiul Sistemelor al Universității din București, iar între 1987-1990, analist la Centrul de Calcul al Universității din București.

Din 1990-2015 a fost cercetător principal la Institutul de Matematică al Academiei Române. A fost beneficiarul unor burse de studiu, printre care Bursă Humboldt-Germania şi Bursă Ramon i Cajal-Spania, participând la stagii de cercetare în ţări din Europa (Finlanda, Olanda, Franța, Italia, Polonia, Ungaria, Austria) şi din spațiul extraeuropean: Canada, SUA, Japonia, China.

Este inițiatorul calculului celular/membrane computing, ale cărui modele sunt numite sisteme P. În prezent, domeniului îi sunt consacrate revista Journal of Membrane Computing, editată de Springer-Verlag, mai multe conferințe internaționale de profil, monografii, numere speciale de reviste, un handbook, peste 120 de teze de doctorat, peste 3000 de articole, aplicații, un limbaj de programare dedicat, P-lingu.

Este co-fondator al teoriei sistemelor de gramatici, o ramură a teoriei limbajelor formale, și co-iniţiator al studiului secvențelor infinite auto-generate numite secvențe Păun-Salomaa; inventator al gramaticilor cu valențe, autor sau co-autor a peste cincisprezece modele universale de calcul pe bază de ADN, printre care automatele Watson-Crick, sistemele „sticker” şi cele de inserţie-ştergere, inițiatorul abordării calculului „prin sculptare“, potrivit calculului cu ADN și care poate identifica limbaje care nu sunt calculabile Turing; contribuții fundamentale la studiul gramaticilor contextuale Marcus; o serie de extensiuni şi variante introduse de Gheorghe Păun (uneori în colaborare cu cercetători din Vietnam, România, Olanda, Finlanda, Spania) sunt acum centrale în această arie.

A introdus în România jocul de GO, fiind primul președinte al Federației Române de GO, înființată în 1990.

Din anul 2005 este honorary visiting professor al Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan, China.

Domenii de cercetare: teoria limbajelor formale, teoria automatelor, combinatorică pe cuvinte, cercetări operaționale, semiotică şi lingvistică computațională, calcul natural de inspirație biologică, gramaticile cu restricții în derivare, gramaticile contextuale, sisteme de gramatici, calculul cu ADN.

A publicat peste 550 de articole de specialitate, 11 monografii (unele traduse din engleză în japoneză, chineză, rusă), a editat peste 100 de volume colective, este citat în peste 20.000 de locuri (în februarie 2009 a fost inclus de ISI în categoria Highly Cited Scientists).

Monografii de specialitate

1980 Mecanisme generative ale proceselor economice, Editura Tehnică

1981 Gramatici matriciale, Editura Științifică și Enciclopedică

1982 Gramatici contextuale, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1984 Probleme actuale în teoria limbajelor formale, Editura Științifică și Enciclopedică

1987 Paradoxurile clasamentelor, Editura Științifică și Enciclopedică

1989 Regulated Rewriting in Formal Language Theory, în colaborare cu J. Dassow, Akademie-Verlag, Berlin, și Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

1994 Grammar Systems. A Grammatical Approach to Distribution and Cooperation, în colaborare cu E. Csuhaj-Varju, J. Dassow, J. Kelemen, în Gordon and Breach, seria Topics in Computer Mathematics, London

1997 Marcus Contextual Grammars, Kluwer, Boston, Dordrecht, London

1998 DNA Computing. New Computing Paradigms, în colaborare cu G. Rozenberg, A. Salomaa, Springer-Verlag, Heidelberg, Springer-Verlag, Tokyo, 1999 (traducere în japoneză), Mir, Moscova, 2004 (traducere în rusă), Tsinghua Univ. Press, Beijing, 2004 (traducere în chineză)

2000 Computing with Cells and Atoms. An Introduction to Quan¬tum, DNA and Membrane Computing, Francis and Taylor, London

2002 Membrane Computing. An Introduction, Springer-Verlag, Berlin (tradusă în chineză în 2012)

Volume de cultură științifică

1982 Modelul matematic - instrument şi punct de vedere, în colaborare cu C. Calude, Editura Științifică și Enciclopedică

1983 Din spectacolul matematicii, Editura Albatros

1986 Între matematică şi jocuri, Editura Albatros; reeditată sub titlul Jocuri şi matematică, vol. I, Editura Tehnică, 2000

1988 Matematica? Un spectacol!, Editura Științifică şi Enciclopedică

2000 Jocuri şi matematică, vol. II, Editura Tehnică; vol. III, 2001

Cărți de jocuri logice

1985 Inițiere în GO, Recoop (ediții succesive din 1986-2017)

1987 Soluții pentru 50 de jocuri logice solitare, Recoop; ediția a II-a, 1989

1987 250 de probleme de GO, Recoop; ediția a II-a, 1989

1988 Cartea jocurilor, coordonator şi coautor, Recoop

1989 Jocuri logice competitive, Editura Sport-Turism

1993 40 de jocuri în BASIC, în colaborare cu I. Diamandi, Recoop

1999 Teoria chibritului. 234,5 probleme logico-distractive, Editura Tehnică

2000 Logică distractivă. 256 de probleme, Editura Tehnică

2000 Jocuri cu cărți, Editura Tehnică

2010 Printre frații mai mici ai GO-ului. Cinci-în-rând, GO-Moku, Renju, Pente, Editura Limes

Activitate editorială

Membru în colectivul de redacție al revistelor:

 • Seria Matematică-Informatică a „Analelor Universității din București“;
 • „Journal of Universal Computer Science“ (Springer-Verlag) - revistă cotată ISI;
 • „Journal of Automata, Languages and Combinatorics“, Universitatea din Magdeburg, Germania;
 • „Grammars, Kluwer Academic Publishing“;
 • „Fundamenta Informaticae“, Academia Poloneză, Varșovia - cotată ISI;
 • „Romanian Journal of Information Science and Technology“, Academia Română- revistă cotată ISI;
 • „Computer Science Journal of Moldova, Academia Moldovei“, Chișinău;
 • „International Journal of Foundations of Computer Science“ (World Scientific) - cotată ISI;
 • „International Journal of Computer Mathematics“ (Gordon and Breach) - associate editor 2002-2005 - cotată ISI;
 • „Natural Computing. An International Journal“ (Springer-Verlag) - cotată ISI;
 • „Soft Computing“ (Springer) - Area editor (DNA and membrane computing) - cotată ISI;
 • „BioSystems“ (Elsevier) - cotată ISI;
 • „Theoretical Computer Science. Natural Computing Series“ (Elsevier) - cotată ISI;
 • „International Journal of Unconventional Computing“;
 • „New Generation Computing“ (Springer şi OmshaJaponia) - cotată ISI;
 • „Progress in Natural Science (Elsevier and Science in China Press)“ - cotată ISI;
 • „Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research“, Academia de Studii Economice;
 • „International Journal of Computers, Communication, and Control“, Universitatea din Oradea - cotată ISI.

În anul 2010 a inițiat revista „Curtea de la Argeș“, al cărui redactor-șef este până în prezent

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 1990
- Membru al Academiei Europei, aprilie 2006
- Membru al International Academy of Mathematical Chemistry, 2010
- Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 2015
- Președinte de onoare al International Membrane Computing Society (IMCS)

Premiul „Gheorghe Lazăr“ al Academiei Române, 1983

Înalte ordine de stat

Ordinul „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2016


Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Pitești
- Universitatea din Opava-Cehia
- Universitatea „Apollonia“ din Iași
- Universitatea de Vest din Timișoara
- Universitatea „Agora“ din Oradea


Cetățean de onoare

- Orașul Curtea de Argeș
- Județul Argeș
- Comuna Cicănești