PUBLICAŢII IEF - ANUARUL INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR 2012
CONTENTS

SERIE NOUĂ - TOMUL 23 - 2012

COPERTA

CUPRINS

 

I.

STUDII ŞI ARTICOLE
Romanitatea orientală. Românii din jurul României

Pag.

  NICOLAE SARAMANDU, Româna în cadrul romanităţii orientale

9

 

RADU TOADER, Când busola nu mai arată estul. Romanitate orientală ieri şi astăzi

19

 

MANUELA NEVACI, Conştiinţa unităţii etnice şi lingvistice a aromânilor cu dacoromânii

25

 

NICOLAE CONSTANTINESCU, Romanitatea răsăriteană - românii de la est de Bug

35

 

CAMELIA BURGHELE, Românii din Transcarpatia în orizontul culturii carpatice

41

 

IULIA MĂRGĂRIT, Etnicitate şi dinamica identităţii la nivelul comunităţilor româneşti din Bulgaria

49

 

ION. T. ALEXANDRU, Conceptele de „latin” (romanic) / „nelatin” (autohton) în gândirea lui Lucian Blaga

59

 

ALINA-IOANA CIOBĂNEL, Soarta supravieţuirilor romane în structurile de rudenie, azi

69

 

ION CUCEU, Textul ritual agrar al Pluguşorului în aria romanităţii orientale

77

 

IOANA REPCIUC, Tipare magice româneşti în contextual romanităţii orientale

89

 

GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN, Nunta - ceremonial complex (Similitudini la românii din Timocul bulgăresc, din Basarabia şi din zona Olteniei)

99

 
Paradigme contemporane

Pag.

 

NICOLAE PANEA, Recuzita funerară sau cum configurează tanatopraxia imaginea societăţii

107
 

RODICA RALIADE, Scrisori din Irak

113
 

DOREL MARC, Etnicitatea şi valorificarea identităţilor culturale în spaţiul multietnic al judeţelor Mureş, Harghita şi Covasna. Dificultăţi de abordare în procesul actual al globalizării

127
 

IULIA WISOŞENSCHI, Memoria deportării aromânilor în Bărăgan, reflectată în documentele oficiale ale vremii

141
Documente. Arhive etnologice. Spectacol

Pag.

 

MARIA CUCEU, Contribuţiile instituţionale clujene la cercetarea culturii tradiţionale în aria romanităţii orientale

151
 

NICOLAE TEODOREANU, Culegerea şi arhivarea în sistem digital la Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” la începutul secolului XXI

159
  DUMITRU OLĂRESCU, Filmele de artă şi de etnografie din perspectiva interpretării realităţii 171
 

ANA GHILAŞ, Simboluri ale identităţii etnice în dramaturgia basarabeană

179
 
Etnomuzicologie

Pag.

 

CONSTANTIN SECARĂ, Muzica tradiţională a românilor din sud-estul Transilvaniei. Consideraţii preliminare

187
 

MIRELA KOZLOVSKY, Studiu comparativ al folclorului meglenoromânilor din comuna Cerna cu folclorul dacoromân şi aromân

199
 

VICTOR GHILAŞ, Muzica tradiţională în politica editorială a audiovizualului din Republica Moldova

211
  OVIDIU PAPANĂ, Instrumentele muzicale tradiţionale româneşti în contextul fenomenului de multiculturalitate 221
 

VASILE CHISELIŢĂ, Lăutarul bălţean Costache Parno (Parnău) şi caietul său de note: tendinţe culturale în repertoriul muzical popular din Basarabia la început de secol XX

229
 

MIHAELA NUBERT CHEŢAN, Canţoneta Santa Lucia, între sacru şi profan

241
 

ZAMFIR DEJEU, Ritmul sincopat-asimetric în muzica şi dansul tradiţional românesc

249
 

 

 

II.

RECENZII

Pag.

 

Eugenia Cernea, Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina, Bucureşti, Editura Global, 2011, 199 p., 66 de transcrieri muzicale, CD audio 35 de piese (Mihaela Nubert Cheţan)

263
 

Mihaela Nubert Cheţan, Muzica în teatrul popular românesc, Bucureşti, Editura Etnologică, 2005, 132 p. (Victor Ghilaş)

264
 

Alina Ioana Ciobănel, Paul Drogeanu, Habitatul, volumul III, Transilvania, seria Corpus de Documente Etnografice (DER), coordonator serie Ion Ghinoiu, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, Editura Etnologică, Bucureşti, 2011, 468 p. (Emil Ţîrcomnicu)

266
 

Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului etnografic român, Românii din Bulgaria. Volumul II, Valea Dunării. Serie nouă, de Emil Ţîrcomnicu, Lucian David, Ionuţ Semuc, Cristina Mihală, Armand Guţă. Coord. Emil Ţîrcomnicu, Bucureşti, Editura Etnologică, 2011, 335 p. (Iulia Mărgărit)

267
 

Armand Guţă, Conflictele inter-etnice şi inter-confesionale în Balcani (reflectate în publicaţiile regionale dintre anii 1900-1920). Studiu de imagologie: noi, voi şi ceilalţi, Bucureşti, Editura Etnologică, 2010, 189 p. (Ion T. Alexandru)

270
 

 

 

III.

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Pag.

  Manifestări ştiinţifice 273
  Doctorate 278
  Plan de cercetare - 2012 278
  Contracte de finanţare PNCDI-II 280
 

 

 

IV.

IN MEMORIAM

Pag.

  MIHNEA GHEORGHIU (1919-2011) 281
  ION ŞEULEANU (1939-2011) 283