Secţia de știinţe fizice

Secția de științe fizice s-a constituit în anul 1965, însă domeniul fizicii a făcut parte din Secțiunea științelor naturale încă din 1872, iar din 1948 din Secția de științe matematice, fizice și chimice.

Istoricul fizicii în Academia Română începe odată cu primele cercetări de fizică din România, realizate la finalul secolului al XIX-lea de către oameni de știință remarcabili, absolvenți ai unor universități europene de prestigiu. Primul membru fizician al forului academic este Emanoil Bacaloglu, ales în 1879.
Prezența fizicienilor în Academia Română este mult mai frecventă după Al Doilea Război Mondial, odată cu apariția și dezvoltarea cercetării științifice instituționale de fizică din România, la care a contribuit semnificativ Horia Hulubei.

Institute şi centre de cercetare


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru