Dorel BUCURESCU - Fizician


Membru corespondent 2016

S-a născut pe 7 martie 1944, în comuna Răzvani, jud. Călărași, într-o familie de învățători. Studii primare la școala din comună, apoi a urmat Liceul „Dr. Petru Groza“ din București. Devine licențiat al Facultății de Fizică, Secția fizică nucleară, Universitatea din București în anul 1966. În 1972 obține titlul de doctor în fizică cu o cercetare intitulată „Studiul mecanismului și utilizarea spectroscopică a reacțiilor cu ioni de Heliu (α,α’) și (He-3,α)“ în cadrul Institutului de Fizică Atomică, sub conducerea prof. Nicolae Martalogu.

După absolvirea facultății a fost angajat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, actualul Institut Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ (IFIN-HH), unde a susținut o bogată activitate de cercetare fundamentală, parcurgând toate treptele profesionale până la cercetător științific principal gradul I. A fost secretar științific al IFIN-HH (1996-1997) și șef al Departamentului de fizică nucleară (2005-2007). Începând cu anul 1992 este îndrumător de doctorat în domeniul fizicii nucleare.

Specialist în structura nucleului atomic, a publicat, singur sau în colaborare, articole în cele mai prestigioase reviste științifice din țară și din străinătate. Rezultatele publicate aduc contribuții importante în domeniul structurii nucleelor atomice: măsurători experimentale ale unor parametri ai structurii unui mare număr de nuclee, observarea și caracterizarea unor noi nuclee în zone depărtate de stabilitate, înțelegerea unor aspecte ale structurii nucleare pe baza unor calcule cu modele teoretice, evidențierea unor comportări sistematice globale ale unor caracteristici de structură nucleară.

A inițiat și a menținut, de-a lungul a mai bine de 50 de ani, o tematică actuală de studiu al structurii nucleare, formând în IFIN-HH un grup de cercetare ce a avut rezultate notabile pe plan internațional. A pus bazele unor colaborări științifice cu multe grupuri de cercetare din lume. A coordonat dezvoltarea unei originale baze experimentale de cercetare în IFIN-HH, în domeniul spectroscopiei nucleare cu radiații gama, emise în reacții nucleare produse de ioni grei accelerați la acceleratorul Tandem van de Graaff. Acest laborator este și în prezent solicitat pentru experimente de către comunitatea științifică internațională.

Peste 300 de lucrări, majoritatea în reviste internaționale cotate ISI, care au fost citate de peste 6000 de ori (factor Hirsch 36).

Volume

1989 Rotating nuclei, în volumul Particle emission from nuclei, editat de D.N. Poenaru și M. Ivașcu, vol. I, CRC Press

2016 Yvette Cauchois – personalitate științifică de talie internațională, în Colaborarea științifică Horia Hulubei – Yvette Cauchois și spiritualitatea maramureșeană, editori Petre T. Frangopol și Ioan Ursu, Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca

2020 Șaptezeci de ani de cercetare instituțională de fizică nucleară la Măgurele, în Cultură și civilizație românească în Maramureș, coordonator Simion Iuga, vol. X, Editura Risoprint

2020 Fizica nucleară, în Istoria fizicii din România, coordonator C. Presură, vol. 31 din seria „Civilizația Românească“, Editura Academiei Române

Volume editate

1982 Nuclear and atomic physics with heavy ions, editat în colaborare cu M. Ivașcu și I.A. Dorobanțu în Proceedings of the European Nuclear Physics Conference, Bucharest, Central Institute of Physics Publishing House

1982 Nuclear collective dynamics, editat în colaborare cu V. Ceaușescu și N.V. Zamfir, în Lectures of the 1982 International Summer School of Nuclear Physics, Poiana Brașov, World Scientific, Singapore

1991 Recent advances in nuclear structure, editat în colaborare cu G. Căta-Danil și N.V. Zamfir în Proceedings of the 1990 Predeal Summer School, World Scientific, Singapore

1996 Collective motion and nuclear dynamics, editat în colaborare cu A.A. Răduță, D. Delion și I.I. Ursu în Proceedings of the 1995 Predeal Summer School, World Scientific, Singapore

2007 Ş. Ţiţeica, Lecții de teoria nucleului atomic, editare și note de curs redactate, Editura Academiei Române

Alte detalii despre lucrările științifice sunt disponibile pe:

ResearchGate
GoogleScholar

Activitate editorială

  • Coeditor al analelor unor școli internaționale de fizică nucleară, organizate în România (Poiana Brașov 1982, Predeal 1990, Predeal 1995)
  • Membru al colegiului editorial al revistei „Romanian Journal of Physics“
  • Topical editor al revistei „Proceedings of the Romanian Academy“, Series A
  • Referent pentru numeroase reviste: „Physical Review Letters“, „Physical Review“, „Nuclear Physics“, „European Physical Journal“, „Journal of Physics“, „Physics Letters“, „Canadian Journal of Physics“, „Physica Scripta“

- Expert calificat pentru fizică nucleară al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică de la Viena
- Membru al Societății Europene de Fizică
- Membru al comitetului director al proiectului european „AGATA“, 2004-2010

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1972

Diploma de excelență a ANCS/MEC pentru participare la Programul Cadru – 6 al Comunității Europene, 2007