Simion AȘTILEAN - Fizician


Membru corespondent 2022

S-a născut la 6 martie 1956 în localitatea Tioltiur, comuna Cornești, județul Cluj. După absolvirea școlii generale din satul natal, a urmat cursurile Liceului „Petru Maior“ din orașul Gherla, în cadrul unei clase cu program special de fizică. În perioda 1976-1981 a fost student al Facultății de Fizică din Universitatea „Babeș-Bolyai“ – Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o ca șef de promoție. Între anii 1981-1986 a fost profesor de fizică la Liceul Industrial nr. 1 din Dej, perioadă în care, pe lângă activitatea didactică curentă, s-a dedicat pregătirii de performanță a elevilor pasionați de fizică, publicând culegeri de probleme și participând la organizarea olimpiadelor naționale de fizică. În anul 1986 a ocupat, prin concurs, un post de asistent universitar la Facultatea de Fizică a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde a parcurs toate etapele carierei universitare de la asistent (1986-1994), lector universitar (1994-1996), conferențiar (1996-2003) la profesor universitar (2003-2022) și profesor emeritus (începând cu anul 2022). A desfășurat o bogată activitate academică și științifică în calitate de conducător de doctorat, șef de catedră, director de centru de cercetare și director al Școlii doctorale de fizică (2017-2022). A îndrumat 27 teze de doctorat, dintre care 2 internaționale în regim de cotutelă.

În perioada 1990-1993 a urmat stagiul de doctorat la Universitatea „Joseph Fourier“ din Grenoble, susținând teza de doctorat cu titlul „Transfert photoinduit de protons dans des cristaux mixtes pentacene/acide benzoique caracterisé par spectroscopie optique“ cu calificativul „très honorable avec félicitations“. Formarea profesională a continuat cu mai multe stagii de specializare și colaborare științifică în instituții internaționale de prestigiu: Institutul de Optică Teoretică şi Aplicată din Paris (1997), Institutul de Științe Weizmann din Israel (2000), Universitatea din Exeter, Anglia (2001-2002), Universitatea Joseph Fourier și CNRS Grenoble (2006), Universitatea „Denis Diderot“, Paris (2007), Universitatea Paris XIII (2015). În cadrul acestor stagii de lucru în străinatate a obținut rezultate originale remarcabile în optica difractivă sub-lungime de undă, în nanofotonică și plasmonică, care i-au permis la revenirea în țară să extindă tematica de cercetare de la Facultatea de Fizică pe direcții neabordate anterior. Astfel începând cu anul 2002 a organizat și dezvoltat Centrul de nanobiofotonică şi microspectroscopie laser în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în BioNanoȘtiințe de la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde își desfășoară activitatea de cercetare (https://www.nanobiophotonics.ro/).

Direcții de cercetare: producerea şi caracterizarea de nanoparticule şi nanostructuri (metale nobile, biopolimeri, semiconductori, grafenă, nanosisteme compozite, nanocompuşi farmaceutici) pentru aplicații biomedicale, în special pentru aplicații cu potențial în tratarea cancerului prin metode de hipertermie de rezonanţă plasmonică, nanoterapie fotodinamică, inclusiv introducerea unor noi metode de diagnostic optic prin metode de spectroscopie, microscopie, senzoristică şi imagistică celulară. O altă direcţie majoră de cercetare abordată anterior, în cadrul colaborărilor internaționale, a vizat studiul propagării luminii în nanostructuri periodice. În aceste studii a adus contribuții la fundamentarea şi caracterizarea unor concepte noi în optica difractivă, plasmonică, metamateriale și spectroscopie, ce au condus la realizarea de noi tipuri de nanostructuri și componente optice cu performanţe superioare celor convenţionale.

Rezultatele cercetărilor centrului de cercetare pe care îl coordonează au fost ilustrate pe coperte de revistă, difuzate în media și prezentate în highlights pe site-ul revistelor.

În ianuarie 2023, în cadrul competiției naționale, organizată cu ocazia primei ediții a Galei Cercetării Românești, a fost desemnat finalist și câștigator la categoria „Cercetători cu experiență. Echipă de cercetare“.

Rezultatele activității de cercetare s-au concretizat până în prezent în peste 230 publicații științifice, apărute în reviste cotate internațional ISI cu peste 6000 citări (exclus autocitări) în Web of Science (factor Hirsch 42) și peste 8500 citări în Google Scholar (factor Hirsch 48). În anii 2020 și 2021 a fost inclus în lista primilor 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii din domeniul său de cercetare (World’s Ranking of 2% most cited Top Scientists, Stanford University și Elsevier by Scopus).

Cărți

2008 Raman and SERS Investigations of Pharmaceuticals, în colaborare cu Monica Baia și Traian Iliescu, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg

Capitole în cărți

2001 Spectroscopie de fluorescence și Raman de molecules individuelles, în volumul Methodes avancees d'analyse spectroscopique et applications, studiu editat de I. Cozar și R. Casalegno, Presa Universitară Clujeană

2002 Aplicații ale spectroscopiei vibrationale, în colaborare cu Traian Iliescu, Simona Cinta-Pinzaru, Dana Maniu, Rodica Grecu, Editura Casa Cărții de Știință

2007 Progress in nanoscience and nanotechnologies, în colaborare cu Monica-Olivia Iosin, Felicia Toderas și Monica-Maria Baia, Editura Academiei Române

2007 Antireflective properties of polystyrene nanosphere self-assembled films, în colaborare cu V. Canpean, C. Farcau și E. Vinteler, în volumul Progress in Nanoscience and Nanotechnologies, Seria Micro and Nanoenginnering, Editura Academiei Române

2007 Cross-linked protein nanostructures fabricated by two-photon laser induced photochemistry, în colaborare cu M. Iosin, O. Stephan și PL Baldeck, în volumul Progress in Nanoscience and Nanotechnologies, Seria Micro and Nanoenginnering, Editura Academiei Române

2007 Probing the interaction of bovine serum albumin (BSA) and gold nanoparticle, în colaborare cu F. Toderaş, M. Iosin și M. Baia, în volumul Progress in Nanoscience and Nanotechnologies, Seria Micro and Nanoenginnering, Editura Academiei Române

2008 Raman and SERS Investigations of Pharmaceuticals [electronic resource] , în colaborare cu Traian Iliescu și M. Baia, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg

2009 Fabrication of periodic arrays of metallic nanoholes and their structural and plasmonic properties, în colaborare cu V. Canpean, Seria Micro și Nanoinginerie, vol. 14, New applications of micro- and nanotechnologies, Editura Academiei Române

2009 Investigation of the binding constant of biocompatible gold nanoparticles to Bovine Serum Albumine using fluorescence and LSPR spectroscopy, în colaborare cu M. Iosin, F. Toderas și P. Baldeck, în volumul New appications of micro and nanotechnologies, Editura Academiei Române

2012 European Congress on Molecular Spectroscopy, volum editat în colaborare cu Katalin Nagy-Póra, Vasile Chiş și Onuc Cozar, Editura Napoca Star

2015 Surface-Enhanced Raman Scattering: Fundamentals and Biosensing Applications, în colaborare cu Cosmin Farcau, în volumul Handbook of Enhanced Spectroscopies, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.

2015 Nanomedicine in cancer chemotherapy, în colaborare cu S. Boca, capitol în lucrarea Nanopharmacology in leukemia chemotherapy, volum elaborat în colaborare cu Andrei Cucuianu, Ciprian Tomuleasa, Editura Şcoala Ardeleană și Editura Eikon

2015 Conjugation of gold nanoparticles to anti-leukemic drugs, în colaborare cu T. Simon, S. Suarasan, S. Boca, capitol în lucrarea Nanopharmacology in leukemia chemotherapy, volum elaborat în colaborare cu Andrei Cucuianu, Ciprian Tomuleasa, Editura Şcoala Ardeleană și Editura Eikon

2015 Nanopharmacology for acute myeloid leukemia, în colaborare cu B. Petrushev, I. Frinc, D. Dima, C. Berce, S. Boca, T. Simon, S. Selicean, G. Gafencu, M. M. Marta, M. Zdrenghea, A. Florea, I. Berindan-Neagoe, A. Bojan, A. Cucuianu și C. Tomuleasa, capitol în lucrarea Nanopharmacology in leukemia chemotherapy, volum elaborat în colaborare cu Andrei Cucuianu, Ciprian Tomuleasa, Editura Şcoala Ardeleană și Editura Eikon

2015 Nanopharmacology in chronic lymphocytic leukemia, I. Frinc, D. Dima, C. Berce, S. Boca, B. Petrushev, T. Simon, S. Selicean, G. Gafencu, A. Buzoianu, A. Florea, I. Berindan Neagoe, O. Muresan, O. Ursa, A. Bojan, C. Tomuleasa și A. Cucuianu, capitol în lucrarea Nanopharmacology in leukemia chemotherapy, volum elaborat în colaborare cu Andrei Cucuianu, Ciprian Tomuleasa, Editura Şcoala Ardeleană și Editura Eikon

2017 Detection of Environmental Pollutants by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, M. Potara, în colaborare cu C. Farcau și I. Botiz, în lucrarea Advanced Environmental Analysis: Applications of Nanomaterials, volumul I, Royal Society of Chemistry

2018 Polymer-Coated Plasmonic Nanoparticles for Environmental Remediation: Synthesis, Functionalization, and Properties, în colaborare cu M. Potara, M. Focsan, A.M. Craciun, I. Botiz, în volumul New Polymer Nanocomposites for Environmental Remediation, Elsevier Inc.

2019 Plasmonic-based SERS Traceable Drug Nanocarriers in Cancer Theranostic, în colaborare cu M. Potara, T. Nagy Simon, S. Suarasan, în volumul Plasmonics in Chemistry and Biology, Pan Stanford Publishing PTE LTD

2020 Advanced Nanostructures for Microbial Contaminants Detection by Means of Spectroscopic Methods, în colaborare cu M. Potara, A. Campu, S. D. Maniu, M. Focsan și I. Botiz, în volumul Advanced Nanostructures for Environmental Health, Elsevier Inc.

Brevete

  • Plasmonic microfluidic device based on gold bipyramidal nanoparticles, în colaborare cu M. Focsan, A. Campu, T. Murariu, I. Turcu, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), România (2018) RO 133447 (B1)
  • Method for detecting pathogenic bacteria in aqueous media, în colaborare cu M. Potara, I. Turcu, T. Szőke-Nagy, E. Jakab, R. I. Jakab, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), România RO134994-A0
  • Microfluidic Detection Device fabricated through the Integration of Calligraphed Plasmonic Paper in Polydimethylsiloxane, în colaborare cu M. Focsan, A. Campu, A. M. Craciun, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), România (2021) RO 135233 (A0)
  • Efficient plasmonic nanosensor based on gold nanobipyramids for the multimodal detection of the cardiac troponin I biomarker, în colaborare cu A. Campu, I. Muresan, M. Potara, S. Cainap, M. Focsan, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), România (2022) A 00293

Articole științifice

A prezentat peste 100 de comunicări la conferințe științifice dintre care 33 la conferințe internaționale invitate/plenare. A fost coorganizator al conferințelor internaționale „European Conference in Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2012, Cluj-Napoca)“, „European Conference on Biomolecular Spectroscopy“ (ECSBM 2009-2021) și „Advanced Spectroscopies on Biomedical and Nanostructured Systems“ (NanoBioSpec 2004-2012, Cluj-Napoca).

Activitate editorială

- Membru în comitetele de redacție ale unor reviste științifice: „Romanian Reports in Physics“, „Annals of the University of Craiova“, „Studia Universitatis Babes-Bolyai“, Seria Physica
- A fost coeditor la volume speciale în „Journal of Nanotechnology“ (2012) și în „Journal of Molecular Structure“ (2013)

A coordonat, în calitate de director, un număr de 13 proiecte de cercetare, dintre care 4 internaționale.

- Membru al Societății Române de Fizică
- Membru al Societății Europene de Fizică
- Membru în Consiliul Național pentru Dezvoltare și Inovare (2011-2012)
- Membru în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), din anul 2014

- Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1990
- Premiul de excelență științifică al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2010, 2016, 2020, 2021, 2022
- Premiul de excelență în cercetare la categoria „Cercetători cu experiență. Echipă de cercetare“, oferit în cadrul Galei Cercetării Românești, 31 ianuarie 2023