Nicolae-Victor ZAMFIR - Fizician


Membru titular 2015
Membru corespondent 2006


Vicepreședinte al Academiei Române, ales 2022

S-a născut la 24 martie 1952 la Brașov. În perioada 1971-1976 a urmat cursurile Facultății de Fizică, Universitatea din București, absolvite cu diplomă de merit. În anul 1984 devine doctor în fizică, titlu obținut la Institutul Central de Fizică din București. În perioada 1978-2020 a activat ca fizician, cercetător (1986), cercetător principal III (1989), cercetător principal II (1993), cercetător principal I (1996) la Institutul Național de Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN) din Măgurele. Între 2004-2020 a fost director general al Institutului Național de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“– IFIN-HH, iar între 2012 – 2020, director al Proiectului „Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP)“.

A lucrat ca visiting scientist la Universitatea din Köln, Germania (1990-1992), physicist la Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, SUA (1992-1997) și senior research scientist la Yale University, Wright Nuclear Structure Laboratory, New Haven, Connecticut, USA (1997-2004).

În anul 2008 a urmat cursurile „MBA Training, Management Leadership“, WIFI International GmbH din Viena.

A fost reprezentant al României la CERN Scientific Council (2010-2016), la International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP (2008-2019) și reprezentant al autorităților românești în proiectul „ELI – Extreme Light Infrastructure“ (2010-2020). În perioada 2005-2016 a fost reprezentant plenipotențiar al Guvernului României la IUCN Dubna.

A făcut parte din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) între anii 2005–2016 și din Colegiu Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (2005-2016).

Între anii 2005–2008 a fost membru al Nuclear Physics Committee NuPECC din European Science Foundation, iar în perioada 2007–2013 a fost membru al Nuclear Physics Board din European Physical Society, cu un mandat de președinte între 2012–2013.

Membru al Consiliului de Coordonare a Cercetării Științifice din Academia Română în perioada 2006-2010.

Domenii de cercetare:

Activitatea profesională a fost centrată pe studiul structurii nucleului atomic.

Problematica abordată în lucrările științifice se referă, în cea mai mare parte, la măsurători experimentale de parametrii de structură nucleară, compararea rezultatelor cu diverse calcule de modele teoretice şi interpretarea rezultatelor. O parte din studiile științifice tratează fenomenologiile globale ale datelor de structură nucleară şi studiul evoluției lor.

Rezultatele activității profesionale sunt concretizate în peste 500 lucrări, dintre care peste 300 lucrări publicate în reviste de specialitate cotate internațional (ISI), care au fost citate de peste 10.000 ori (factor Hirsch 52), în peste 200 lecții invitate şi comunicări la manifestări internaționale.

Activitate editorială

- Co-editor pentru opt publicații de tipul „Proceedings of International Conferences“
- Membru al colegiilor editoriale ale publicațiilor: „Romanian Journal of Physics“, „Romanian Reports on Physics“, „Nuovo Cimento“, „Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest“
- Referent pentru „Physical Review Letters“, „Physics Letters“, „Physical Review“, „Nuclear Physics“, „Journal of Physics“ şi „International Journal of Modern Physics“.

A fost membru al comitetelor consultative la peste 40 de conferinţe internaţionale și co-organizator a peste 20 de conferințe, workshop-uri și școli de vară.

Academii

Membru în Academia Europaea, 2012


- Membru al Societății Române de Fizică și președinte între 2009-2017
- Vicepreședinte al consiliului științific al FAIR, 2011-2015
- Membru al Biroului Executiv al Consiliului Societății Europene de Fizică, 2015-2019
- Membru al forului de conducere al directorilor din „Romanian-U.S. Fulbright Commission“ (2016 – 2021) și președinte (2019-2021)
- Membru al American Physical Society
- Membru al consiliului științific al EURAMET (începând cu anul 2019)
- Doctor onorific al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare Dubna

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1984

Înalte ordine de stat

- Ordinul Serviciu Credincios în rang de Cavaler, 2008, și de Ofiţer, 2015
- Ordinul „Legiunea de Onoare“ în rang de Ofițer, acordată de Guvernul francez, 2016


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest din Timișoara, 2017