Irinel CAPRINI - Fizician


Membru corespondent 2019

Născută în București, la 25 octombrie 1945. După studiile liceale efectuate în București a urmat, între anii 1963 și 1968, cursurile Facultăţii de Fizică a Universității București, pe care a absolvit-o ca șefă de promoție.

În anul 1968 a fost angajată în Laboratorul de Fizică Teoretică din Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele-București, unde a obţinut, în 1974, titlul de doctor în fizică, cu teza intitulată Metode de optimizare în teoria interacţiilor tari ale particulelor elementare, conducător știinţific acad. Şerban Ţiţeica.

A lucrat fără întrerupere, din 1968 până în prezent, ca cercetător știinţific la Institutul de Fizică Atomică (devenit, în 1977, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“). A predat cursuri ca profesor asociat la Universităţile din București și din Craiova. A tradus în limba română monografii și lucrări de popularizare a fizicii. Membră în comitetele de redacţie ale revistelor Proceedings of the Romanian Academy – Series A și Romanian Journal of Physics, referent la reviste internaţionale și evaluator de proiecte de cercetare naționale și internaţionale. A avut un rol activ în dezvoltarea colaborării României cu Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) de la Geneva.

A lucrat în domeniul fizicii fundamentale la nivel subnuclear, având contribuții originale în teoria particulelor elementare și teoria cuantică a câmpului: rezultate de precizie în fizica hadronilor; contribuţii la teoria perturbaţiilor pentru cromodinamica cuantică; rezultate riguroase privind interacţiile electroslabe; determinarea unor constante fundamentale ale modelului standard al particulelor. S-a implicat și în fizica experimentală a particulelor, conducând timp de aproape 20 de ani participarea României la colaborarea internaţională ATLAS de la CERN.

Cărţi sau capitole în cărţi: 3
Articole publicate în reviste de specialitate: peste 900 (dintre care 130 lucrări teoretice)
Citări: peste 50.000, dintre care peste 3.600 citări ale lucrărilor teoretice
Indice Hirsh: H=108 (cf Scopus)

Cărţi și capitole în cărți

2018 Perturbative Expansions in QCD Improved by Conformal Mappings of the Borel Plane, în colaborare cu J. Fischer, G. Abbas, B. Ananthanarayan, capitol în Perturbation Theory: Advances in Research and Applications, Nova Science Publishers NY

2019 Functional Analysis and Optimization Methods in Hadron Physics, Springer Briefs in Physics, Springer Nature Switzerland AG

2021 Fizica particulelor și teoria câmpului, în colaborare cu S. Dita, capitol în Istoria fizicii din România, Editura Academiei Române

Membră a Societății Române de Fizică

Membră a Comitetului România CERN (2004-2006)

Membră a Comitetului de Conducere a Colaborării ATLAS de la CERN, Geneva (1999-2011)

Premiul „Constantin Miculescu“ al Academiei Române, 1988

Titlul Outstanding Referee acordat de Societatea Americană de Fizică, 2017

Titlul Outstanding Reviewer acordat de Institute of Physics din Marea Britanie, 2019