Dumitru MIHALACHE - Fizician


Membru corespondent 2014

S-a născut la 24 iunie 1948, în comuna Vâlcelele, județul Argeș. A absolvit în anul 1966 Liceul „Vlaicu Vodă“ din Curtea de Argeș. A urmat cursurile Universității București și a absolvit Facultatea de Fizică în anul 1971 și Facultatea de Matematică-Mecanică (secția fără frecvență) în anul 1977.

A susținut în anul 1986, sub îndrumarea științifică a dr. Marin Ivașcu, în cadrul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară, de la Măgurele, teza de doctorat „Studiul interacției radiației coerente cu unele sisteme atomice“, devenind doctor în fizică.

A lucrat începând cu 1 august 1971 în Secția de Fizică Teoretică, Institutul de Fizică Atomică. În prezent este cercetător gradul I la Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, de la Măgurele. În perioada aprilie 1979 – aprilie 1983, a lucrat la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, Dubna, Rusia.

Începând cu anul 1990, a fost în repetate rânduri profesor invitat la Universitatea din Roma, Universitatea din Jena, Universitatea Politehnică din Barcelona și Universitatea din Angers.

În perioada 1997-2003 a fost membru în Advisory Editorial Board al revistei „Optics Communications“, Elsevier.

A fost Topical Editor al Secţiunii de Fizică a revistei „Proceedings of the Romanian Academy, Series A“ (2011-2018).

Din 2018 este Deputy Editor-in-Chief al revistei „Romanian Reports in Physics“.

Este autor unic sau coautor la peste 400 de publicații științifice în optică și fotonică, fizica stării condensate a materiei, gaze cuantice (condensate atomice Bose-Einstein), pulsuri laser ultrascurte în medii optice neliniare, unde neliniare cu amplitudini foarte mari („rogue waves“).

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în volumul Ghiduri de undă optice neliniare planare, publicat la Editura Academiei Române, în capitole de cărți la edituri din străinătate (Elsevier, Kluwer și Springer) și sute de articole de specialitate în revistele de fizică ale Academiei Române și în reviste din străinătate.

Este primul fizician român care a publicat un capitol de carte în prestigioasa serie de volume „Progress in Optics“, editate de Emil Wolf, Rochester University, Rochester, N.Y., SUA, cu apariţie anuală la editura Elsevier, începând cu anul 1961.

Cărți și capitole în cărți

1989 Nonlinear wave propagation in planar structures, în colaborare cu M. Bertolotti, C. Sibilia, în „Progress in Optics“, 27, pp. 229-313

1990 Ghiduri de undă optice neliniare planare, în colaborare cu D. Mazilu, Editura Academiei Române

1991 Third-order nonlinear electromagnetic TE and TM guided waves, în colaborare cu A.D. Boardman, P. Egan, F. Lederer, U. Langbein, în „Modern problems in condensed matter sciences“, vol. 29, Elsevier, Amsterdam, pp. 73-287

Articole științifice semnificative

V.K. Fedyanin, D. Mihalache, P-Polarized nonlinear surface polaritons in layered structures, Z. Phys. B 47, 167-173 (1982).

D. Mihalache, D. Mazilu, F. Lederer, Nonlinear TE-polarized surface plasmon polaritons guided by metal films, Opt. Commun. 59, 391-394 (1986).

D. Mihalache et al., Exact dispersion relations for transverse magnetic polarized guided waves at a nonlinear interface, Opt. Lett. 12, 187-189 (1987).

U. Langbein, F. Lederer, T. Peschel, U. Trutschel, and D. Mihalache, Nonlinear transmission resonances at stratified dielectric media, Phys. Rep. 194, 325-342 (1990).

B.A. Malomed, D. Mihalache, F. Wise, L. Torner, Spatiotemporal optical solitons, J. Opt. B 7, R53-R72 (2005).

H. Leblond, D. Mihalache, Models of few optical cycle solitons beyond the slowly varying envelope approximation, Phys. Rep. 523, 61-126 (2013).

V.S. Bagnato, D.J. Frantzeskakis, P.G. Kevrekidis, B.A. Malomed, D. Mihalache, Bose-Einstein condensation: Twenty years after, Rom. Rep. Phys. 67, 5-50 (2015).

B. Malomed, L. Torner, F. Wise, D. Mihalache, On multidimensional solitons and their legacy in contemporary Atomic, Molecular and Optical Physics, J. Phys. B 49, 170502 (2016).

S. Chen, F. Baronio, J.M. Soto-Crespo, P. Grelu, D. Mihalache, Versatile rogue waves in scalar, vector, and multidimensional nonlinear systems, J. Phys. A: Math. Theor. 50, 463001 (2017).

B.A. Malomed, D. Mihalache, Nonlinear waves in optical and matter-wave media: A topical survey of recent theoretical and experimental results, Rom. J. Phys. 64, 106 (2019).

D. Mihalache, Localized structures in optical and matter-wave media: A selection of recent studies, Rom. Rep. Phys. 73, 403 (2021).

Fellow al Societății Americane de Optică / The Optical Society – OSA, Washington D.C., SUA, ales pentru „for significant theoretical contributions to nonlinear wave phenomena at single and multiple interfaces including surface solitons and spatiotemporal optical solitons“, 2012

Premiul „Constantin Miculescu“ al Academiei Române, 1985

Premiul şi medalia „Galileo Galilei“ pentru „his achievements in the field of theoretical nonlinear optics“, oferite de International Commission for Optics – ICO, 2009