Dorin Mircea Stelian POENARIU - Inginer electronist şi fizician


Membru de onoare 2017

S-a născut în 1936 în comuna Abram, județul Bihor. A absolvit, cu diplomă de merit, Liceul „Emanuil Gojdu“ din Oradea în anul 1953. A urmat cursurile Facultății de electronică și telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București, în 1958, și Facultatea de fizică din cadrul Universității din București, 1971. În 1968 a primit titlul de doctor în electronică, cu o teză coordonată de acad. Gh. Cartianu, Detectoare semiconductoare pentru radiații nucleare, iar în 1981, titlul de doctor în fizică, cu o cercetare prezentată la Institutul Central de Fizică de la Măgurele, Asimetria de masă în reacții de fuziune și fisiune, conducător acad. A. Săndulescu.

În perioada 1966-1968 a fost asistent la Catedra de radiocomunicaţii a Facultății de electronică din Institutul Politehnic, București, susținând seminare şi laboratoare, iar între anii 1985-1986 a fost lector al Facultății de Fizică din Măgurele și titular al cursului „Complemente de interacţii nucleare şi calcule de structură nucleară“.

În urma concursului din 1958 a devenit membru al echipei Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele, ca inginer electronist, fiind ulterior promovat ca inginer principal (1962), cercetător principal (1969) si CP3 (1970). Începând cu anul 1990 a fost conducător de doctorat în institut. Între anii 1996-2000 a fost director științific al IFIN-HH.

A fost negociator și coordonator al Centrului de Excelență al Uniunii Europene-IDRANAP (InterDisciplinary Research and Aplications based on Nuclear and Atomic Physics), organizator și co-chairman al International Symposium „Advances in Nuclear Physics“ (1999), destinat celei de a 50-a aniversări a IFIN-HH, București. Co-organizator și codirector al NATO Advanced Study Institute „Nuclei far from Stability and Astrophysics“ de la Predeal, 2000.

A fost menționat împreună cu acad. A. Săndulescu şi W. Greiner în Encyclopaedia Britannica pentru calcule, publicate în 1980, care indicau posibilitatea unui nou tip de dezintegrare nucleară: radioactivitatea prin emisie de ioni grei. Începând cu 1984 au fost confirmate experimental (la Oxford, Moscova, Orsay, Berkeley, Geneva, Dubna, Argonne, Milano, Viena, Lanzhou, Beijing şi Livermore) următoarele tipuri de radioactivități: 14C, 20O, 23F, (22,24-26)Ne, (28,30)Mg şi (32,34}și din nuclee cu Z=87-96. Perioadele de înjumătățire măsurate sunt în bun acord cu predicţiile din cadrul modelului analitic al fisiunii superasimetrice (ASAF).

A participat la proiectarea și construcția a 15 aparate. Unul dintre ele este un integrator al vitezei de numărare cu aplicații industriale, un sistem de televiziune în circuit închis, folosit la ciclotron, un preamplificator sensibil la sarcina cu zgomot redus, un circuit pentru alimentarea fotomultiplicatorilor în regim dc impulsuri, utilizat la măsurători de durate de viață a izomerilor. Teoria colectării sarcinii în detectori semiconductori și a formării impulsurilor de curent sau tensiune la intrarea electronicii asociate.

Domeniu de cercetare: fizică teoretică, fizică nucleară la joase energii, inginerie electronică, fizică nucleară experimentală, reacții nucleare (spectre de evaporare a neutronilor), structură nucleară (identificarea unor noi stări izomere de spin înalt). Experimente privind izomerii spontan fisionabili (funcții de excitație, energii de excitație, randamentul izomeric, durate de viață, corelații unghiulare).

Lucrările sale sunt semnate cu numele D. N. Poenaru.

Opera însumează 12 volume, 8 capitole publicate în volume, peste 213 articole publicate în reviste cu referenţi, 139 de prezentări la manifestări științifice internaționale, având 6228 citări, un indice Hirsch 42 şi I_10 = 92.

Volume

1967 Măsurarea radiațiilor nucleare cu dispozitive semiconductoare, în colaborare cu Nicolae Vâlcov, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1968 Impulsurile detectoare de radiații nucleare cu semiconductoare, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1981 Energia de deformare și izomeria formei nucleelor, în colaborare cu M. Ivașcu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1995 Nuclear Decay Modes, IOP, Bristol

1996 Handbook of Nuclear Properties (Oxford Studies in Nuclear Physics, 17) 1st edition, volum editat în colaborare cu Walter Greiner, Clarendon Press

2000 Advances in nuclear physics: proceedings the International Symposium, fifty years of institutional physics research in Romania, volum editat împreună cu Sabin Stoica, World Scientific, Singapore

2001 Nuclei far from stability and astrophysics, volum editat în colaborare cu Heinigerd Rebel and Jürgen Wentz, Kluwer Academic, Boston/

2017 Particle emission from nuclei, volum editat în colaborare cu Marin S. Ivașcu, Editura CRC Press

Lucrări științifice

1980 New type of decay of heavy nuclei intermediate between fission and alpha-decay, în colaborare cu A. Săndulescu, W. Greiner, în „Soviet Journal Particles and Nuclei“, 11/1980

1984 Spontaneous emission of heavy clusters, în colaborare cu M. Ivaşcu, A. Săndulescu, W. Greiner, în „Journal of Physics G: Nuclear Physics“, 10/1984

1985 Atomic nuclei decay modes by spontaneous emission of heavyions, în colaborare cu A. Săndulescu, W. Greiner, în „Physical Review“, C 32/1985

1986 Calculated halflives and kinetic energies for spontaneous emission of heavy ions from nuclei, în colaborare cu W. Greiner, K. Depta, M. Ivaşcu, D. Mazilu, A. Săndulescu în „Atomic Data and Nuclear Data Tables“, 34/1986

1991 Nuclear Lifetimes for Cluster Radioactivities, în colaborare cu D. Schnabel, W. Greiner, D. Mazilu, R. Gherghescu, în „Atomic Data and Nuclear Data Tables“, 48/1991

1996 Nuclear Decay Modes, editor, Institute of Physics Publishing, Bristol, UK

2006 Alpha-decay half-lives of superheavy nuclei, în colaborare cu I. H. Plonski, W. Greiner, în „Physical Review“, C 74/2006

2011 Heavy particle radioactivities of superheavy nuclei, în colaborare cu R. A. Gherghescu, W. Greiner, în „Physical Review Letter“, 107/2011

2012 Cluster decay of superheavy nuclei, în colaborare cu R. A. Gherghescu, W. Greiner, în „Physical Review“, C 85/2012

2020 Sunt norocos, Editura Arca

2022 Alpha-decay half-lives new semi-empirical relationship including asymmetry, angular momentum and shell effects, în colaborare cu D.T. Akrawy, A.H. Ahmed, L. Sihver, în „Nuclear Physics“, A 1021/2022

Activitatea editorială

Membru al editorial board pentru mai multe publicații: „International Review of PHYSICS“, „Journal of Nuclear and Particle Physics“, „Journal of Nuclear Physics, Material Sciences, Radiation and Applications (JNPMSRA)“

- NATO Advanced Study Institute „Nuclei far from Stability and Astrophysics“, Predeal, 28.08-08.09.2000; proiect finanţat de: NATO, UNESCO şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie
- Centrul de Excelență al Uniunii Europene IDRANAP (InterDisciplinary Research and Applications of Nuclear and Atomic Physics), 2001-2003, proiect finanţat de Uniunea Europeană

Organizații internaționale

- Membru al Consiliului Științific al IUCN, Dubna, Rusia, 1996-1997
- Membru al Societăților Române, Germane şi Europene de Fizică

- Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1977
- Premiul de creativitate științifică al revistei „Flacăra“, 1988
- „Bourse Haut Niveau“, acordată de Ministerul Învățământului superior şi cercetării din Franța, 1994
- Grant al Japan Society for the Promotion of Science pentru cercetări la Advanced Science Research Center of JAERI Tokai, 2000
- „Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) MERCATOR Gastprofessur“, acordat de Institute for Advanced Studies, J. W. Goethe University, Frankfurt, 2009