Ioan-Ioviț POPESCU- Fizician


Membru titular 1990
Membru corespondent 1974


Președinte al Secției de științe fizice (1990 – 1992)

S-a născut la data de 1 Octombrie 1932, la Burila Mare, județul Mehedinți. A urmat Școala primară nr. 3 din Drobeta-Turnu Severin (1939-1943) și Liceul „Traian“ din oraș (1943-1951). În perioada 1951-1955 a fost student al Facultății de Matematică și Fizică, Universitatea din București, iar în anul 1961 a obținut titlul de doctor în fizică cu o cercetare coordonată de acad. Eugen Bădărău, Mecanismul părţilor catodice în descărcările luminiscente. Formarea postdoctorală a inclus bursa Fundației „Alexander von Humboldt“ la Institutul de Fizică Experimentală al Universității din Kiel (1967-1969).

La terminarea studiilor universitare a fost încadrat ca asistent în laboratoarele de Optică și de Plasmă ale facultății (1955 – 1961), iar în perioada 1966-1967 a fost conferențiar universitar, titular al cursului de fizică generală. Din 1972-1990 a fost profesor al facultății, susținând cursurile de fizica plasmei și optică.

A fost decan al Facultății de Fizică din București (1972-1977) și rector al Universității din București (1981-1989). Până în prezent a coordonat 47 de cercetări de doctorat.

Începând cu anul 1960 a fost cercetător științific al Institutului de Fizica și Tehnologia Aparatelor cu Radiații, IFTAR, cercetător ştiinţific principal (1962–1972) al institutului, iar în perioada 1977-1981, director al instituției.

Între anii 1971-1981 a lucrat cu prof. Carl B. Collins, de la University of Texas, Dallas, la programul „U.S.-Romanian Project in Atomic and Plasma Physics“, finanţat de U.S. National Science Foundation. În 1981 a fost propus candidat pentru Premiul „Nobel“ în fizică, împreună cu Denisa Popescu și Carl B. Collins, pentru descoperirea experimentală a spectrelor multifotonice atomice şi cercetările de pionierat din domeniul spectroscopiei laser, realizate în cadrul cooperării româno-americane.

A avut contribuții originale în cercetare, cu impact internațional:

- teoria căderii catodice a descărcărilor luminiscente şi transferul rezonant de sarcină (1960)
- introducerea metodelor optogalvanice în spectroscopia cu laseri: detecţia termoionică (1964)
- spectroscopia stărilor Rydberg (1965)
- descoperirea primelor spectre multifotonice ale atomilor şi moleculelor (1973)
- descoperirea procesului multifotonic de rezonanţă hibridă molecular-atomică (1974)
- introducerea spectroscopiei fotolitice (1980)
- spectroscopia optică de impedanţă prin detecţia de radio-frecvenţă (1980)
- detecţia deplasării frecvenţei undelor ionice în plasmă (1990)
- realizarea unui nou tip de sursă compactă cu plasmă a fasciculelor pulsate intense de electroni, ioni şi radiaţie electromagnetică (1994)
- primul proiect de laser gama cu pompaj optic (1982)
- prima evidenţă experimentală a emisiei gama accelerate (1999)

Domenii de cercetare: fizica plasmei, gaze ionizate, optică, spectroscopia plasmei, lingvistica cantitativă.

Este autorul a 20 volume de cercetări științifice și a peste 200 de articole, dintre care 120 în reviste de prestigiu străine şi 50 în revistele de fizică ale Academiei Române; studiile sale au fost citate în peste 4000 de lucrări ştiinţifice ale autorilor străini.

Cărți

1963-1965 Gaze ionizate, în colaborare cu acad. Eugen Bădărău, vol. I și II, Editura Tehnică

1968 Gaz Ionisés. Décharges Électriques dans les Gaz, în colaborare cu acad. Eugen Bădărău, Éditions Dunod Paris& Meridiane Bucharest

1971-1973-1975 Fizica generală, în colaborare cu R. Țițeica, vol. I-III, Editura Tehnică

1974 Mic memorator de fizică și chimie, în colaborare cu C. Holszky, A. Hristev, N. Gherbanovschi și G. Enescu, Editura Tehnică

1976 Mic memorator de fizică, în colaborare cu A. Hristev, N. și G.Enescu, Editura Tehnică; reeditare în anul 1991

1981 Fizica plasmei și aplicații, în colaborare cu I. Iova și E. Toader, Editura Științifică și Enciclopedică

1983 Cinetica și dinamica plasmei, în colaborare cu E. Toader, Editura Științifică și Enciclopedică

1987 Bazele fizicii plasmei, în colaborare cu D. Ciobotaru, Editura Tehnică

1987 Bazele spectroscopiei plasmei, în colaborare cu I. Iova și E. Toader, Editura Științifică și Enciclopedică

1988 Optica geometrică, Bucharest University Press

1989 Optica, în colaborare cu E. Toader, Editura Științifică și Enciclopedică

1998 Bazele fizice ale opticii, în colaborare cu F. Uliu, Editura Universitaria Craiova

1998 Premiile „Nobel“ pentru fizică, în colaborare cu I. Dima, Editura Academiei Române

1999 Journal impact factors of interest to basic sciences, realizată pe baza „SCI Journal citation reports“, Editura Horia Hulubei

2009 Word Frequency Studies, în colaborare cu Gabriel Altmann et al., De Gruyter Mouton

2009 Aspects of Word Frequencies, în colaborare cu Gabriel Altmann et al., RAM-Verlag

2011 The Lambda-structure of Texts, în colaborare cu Gabriel Altmann et al., RAM- Verlag

2015 Quantitative Analysis of Poetic Texts, în colaborare cu Gabriel Altmann et al., De Gruyter Mouton

2017 Geometrical Optics, Contemporary Literature Press

2020 Din viața lui Iovițu, Editura Academiei Române

2022 Iovițu's Life, Editura Academiei Române

2022 Vocabulary Richness in English Poetry, împreună cu Andrew Wilson, Contemporary Literature Press

Articole (selecție)

„Multiphoton Excitation and Ionization of Atomic Cesium with a Tunable Dye Laser“, împreună cu Denisa Popescu, C.B. Collins, B.W. Johnson, în „Physical Review“ A, vol. 9, martie 1974, p. 1182-1187; studiu nominalizat de patru ori pentru premiul Nöbel (1981, 1995, 1996, 1997)

„The quantum effects of electromagnetic fluxes“, realizat împreună cu Silviu Olariu în „Reviews of Modern Physics“, vol. 57, (1985), p. 339 – 436; este cea mai citată lucrare (480 de citări)

„Ether and Etherons. A Possible Reappraisal of the Concept of Ether“, în „Contemporary Literature Press“, 2015

Cele mai reprezentative articole

Activitate editorială

Editor consultant al revistei „Europhysics Letters“, Societatea Europenă de Fizică, 1986–2004

Editor-şef al revistei „Romanian Reports in Physics“, Academia Română, 1991–2000

Membru în Comisia de fizica plasmei a Uniunii Internaţionale de Fizică Pură şi Aplicată, 1972–1978

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor, 2000


Distincții

Diploma „Meritul academic“, oferită de Academia Română, 2002


Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Craiova, 1998


Cetățean de onoare

- Judeţul Mehedinţi, 1997