Emil BURZO - Inginer, fizician


Membru titular 2009
Membru corespondent 2003


Președinte al Filialei Cluj-Napoca din 2010 și membru al Prezidiului Academiei Române

S-a născut la data de 30 iulie 1935 în orașul Moreni, județul Dâmbovița. A urmat cursurile Liceului „George Barițiu“ din Cluj-Napoca în anul 1952, finalizându-le ca șef de promoție. În anul 1958 a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, tot ca șef de promoție. A fost ulterior student al Facultății de Fizică a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca până în anul 1969. Este doctor inginer în domeniul fizicii tehnice la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu o teză coordonată științific de A. Cișman și susținută în anul 1970.

În perioada 1952-1953 a lucrat ca strungar la ILIC Cluj, iar între anii 1958-1963 a fost încadrat ca maistru lăcătuș și apoi ca inginer la Uzinele „Carbochim“ din Cluj-Napoca. Între anii 1964-1969 ocupă poziția de inginer la Atelierele Didactice din Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În această perioadă a susținut cursuri la Facultatea de Fizică și Facultatea de Matematică-Mecanică. În anul 1969 este transferat la Institutul de Fizică Atomică din București unde a ocupat funcțiile de cercetător (1969), cercetător principal III (1971), șef de laborator (1974-1976), cercetător principal II (1978) și cercetător principal I (1984). În anul 1990 ocupă, prin concurs, poziția de profesor la Facultatea de Fizică a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

În perioada 1992-2000 este ales decan al Facultăți de Fizică. Este director al Centrului de Excelență „Fizica Corpului Solid“, atestat de MEC, și al Bazei de Cercetare cu Utilizatori Multipli din anul 1996.

Conduce pregătirea de doctorat în specialitățile fizica corpului solid (fizică) și știința materialelor (inginerie), coordonând până în prezent 35 de teze de doctorat, din care 8 în regim de cotutelă cu Universități din Franța și din Germania.

În cadrul Academiei Române este și președinte al Comisiei de Știința Materialelor din anul 2010.

Cărţi

1979 Fizica Fenomenelor Magnetice, Editura Academiei RSR, vol. 1, vol. 2, 3-1983

1980 Physical properties of B2O3-PbO-Fe2O3 and B2O3-PbO-GeO-Fe2O3 glasses, în colaborare cu I. Ardelean, Editura Universității Cluj-Napoca

1985 Magneti permanenti, vol. 1, Editura Academiei RSR, vol. 1, vol.2-1986

1989 Physical Properties of R2Fe14B-Based Alloys în colaborare cu H. R. Kirchmair, în Handbook of Physics and Chemistry of Rare-Earth, vol.12, chap. 82, North Holland Publ. Comp.

1990 Compounds of Rare-Earth Elements and 3d Elements, în colaborare cu H. R. Kirchmair, în Landolt-Börnstein Handbuch, Springer-Verlag

1992 Rare-Earth-Iron Interstitial Compounds în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. l9i, Springer-Verlag

1992 R2Fe14C-Based Magnet Alloys, în colaborare cu H.R.Kirkmayr, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. l9i, Springer-Verlag

1993 Boron oxide compounds, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. III-27g, Springer-Verlag

1996 Perovskites of Alkali-Earth and Mixed Alkali-Earth-Rare-Earth with 3d, 4d and 5d Transition Elements, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. 27f1 și vol. 27f1, Springer-Verlag

1998 Permanent Magnets Based on Nd-Fe-B and Nd-Fe-C, „Reports Progress Physics“ 61, 1099-1267/1998

2004 Orthosilicates, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. III/27i1, Springer Verlag

2005 Sorosilicates, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol.III/27i2, Springer-Verlag

2005 Cyclosilicates, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol.III/27i3, Springer-Verlag

2006 Inosilicates, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. III/27i4, Springer-Verlag

2007 Phyllosilicates, part 1, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. III/27i5α, vol. III/27i5α/2008, Springer-Verlag

2011 Tectosilicates part α, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. III/27i6α, Springer-Verlag

2013 Tectosilicates part β, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. 27/I6β, Springer-Verlag

2013 Tectosilicates part γ, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. 27/I6γ, Springer-Verlag

2017 Faujasites, în Landolt-Börnstein Handbuch, vol. 27/I6δ, Springer-Verlag

2020 Rare-Earth Transition Metal - Boron compounds, în Landolt-Börnstein Handbuch, Springer-Verlag

Editor volume

2015 C.Djega-Mariadassou, Nanocrystaline Materials, vol. A, vol. B, Springer Verlag

2018 V. Paul-Boncour (et al.), Hydrogen storage materials, Springer Verlag

Activitate editorială

Din 1998 este editor al Editurii Springer Verlag, Heidelberg, New-York

Editor-șef al „Romanian Journal of Physics“, începând cu anul 1995

Membru în comitetele de redacție ale unor reviste științifice acreditate ISI

A fost implicat în activități profesionale desfășurate sub egida Ministerului Învățământului și Cercetării, organisme științifice internaționale sau societăți științifice. Unele din aceste activități au fost realizate în calitate de:

  • cercetător asociat CNRS – Grenoble, 1970
  • profesor asociat, Carnegie-Mellon University, Pittsburg, 1989-1990
  • profesor clasa I, Universitatea J. Fourier, Grenoble, 1992-1993
  • profesor invitat la peste 30 de universități din Europa, Asia și SUA (Viena, Graz, Chemnitz, Munchen, Osnanbruck, Geneva, Amsterdam, Paris, Strasbourg, Rouen, Grenoble, Beijng, Nanking, Shanghai, Shenian, Moscova, Tbilisi, Chișinău, Talin, Varsovia, Cracovia, Katovicze etc.)

Academii

- Membru de onoare, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău 2019


Organizații internaționale

- Membru în Consiliul Uniunii Balcanice de Fizică (1994-prezent) al IUPAP (1994-1996) și al Societăți Europene de Magnetism EMAA (1996-2002)
- Membru în Consiliul Științific PAC – Fizica Corpului Solid, IUCN-Dubna, Rusia (2004-2016)


Organizații naționale

- Președinte al Comisiei I (Matematică, Fizică, Chimie) a CNCSIS (1992-2000)
- Președinte al Secției din Cluj a Societății Române de Fizică (1992-2000) și vicepreședinte al Societății Române de Fizică (2005-2013)
- Președinte al Societății Române de Materiale Magnetice (1992-prezent) și al Societății de Știința Materialelor (1996-prezent)
- Membru în Consiliul Științific ICPE-București (1994-2010)
- Președinte al Comisiei de fizică a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (1996-2000) și vicepreședinte al consiliului (1996-2001)

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1971

Premiul de excelență „Opera Omnia“ al Ministerului Educației și Cercetării, 2000

Premiul Academiei Maghiare, 2001

Premiul „Grigore Moisil“ pentru Științe exacte, acordat de Marea Lojă Masonică din România, 2013

„Honour Award“, Balkan Physical Union, Istanbul 2015

„Honour Award“, Joint Institute for Nuclear Researches, Russia, 2015

Diploma de onoare și Medalia IF, Institutul de Fizică Atomică București, 2015

Premiul I, Institute for Neutron Physics, Dubna, Rusia 2016

„First prize in Experimental Physics Research“, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rusia, 2017

Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award, USA, 2017

Înalte Ordine de stat

- Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor, 2000
- Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015
- Ordinul Pontifical „Sancti Gregorii Magni“, în grad de Cavaler, acordat de Sfântul Scaun, 2012


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest din Timișoara, 2004
- Universitatea „Ovidius“ din Constanța, 2005
- Universitatea Tehnice din Cluj-Napoca, 2006
- Universitatea Valahia din Târgoviște, 2008
- Universitatea din Oradea, 2011
- Universitatea „George Emil Palade“, Târgu Mureș, 2013
- Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 2016


Distincții

- Felow, Institute of Physics, Great Britain, 1994
- Senior al Cetății, Municipiul Cluj-Napoca, 2009
- Diploma de Excelență, Primăria și Consiliul Municipal Cluj-Napoca, 2010
- Medalia Universității „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, 2012
- Diplomă de onoare, Universitatea de Vest din Timișoara, 2015
- Diplomă de onoare, Societatea Română de Fizică, 2015
- Crucea Șaguniană, Mitropolia Ardealului, Sibiu, 2015
- Crucea Transilvană, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, 2015
- Distincția „Onoare pentru Cluj 2015“, Prefectura județului Cluj, 2015
- Crucea Maramureșeană, Episcopia Maramureșului și Sălajului, 2016
- Ordinul „Sfintei Treimi“, Mitropolia Blajului, 2016
- Crucea „Sfântului Iosif“, Episcopia Cluj Gherla, 2016
- Diploma și Medalia „Iuliu Hossu“, Episcopia Cluj-Gherla, 2018
- Medalia de onoare, Federația Comunităților Evreiești din România, 2018
- Ordinul „Mihai Vodă“, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, 2019


Cetățean de onoare

- Municipiul Cluj-Napoca, 2010
- Comuna Târlișua, Bistrița Năsăud, 2012
- Orașul Săliștea de Sus, 2017
- Județul Maramureș, 2019
- Orașul Dragomirești, 2019