Secţia de filologie şi literatură

Prima secție a Academiei Române a fost consacrată misiunii academice, de cultivare a limbii române. Activitățile au avut ca scop stabilirea ortografiei limbii literare, fundamentarea regulilor gramaticale și întocmirea unui dicționar complet al limbii române.

Primii membri ai secției literare, Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri, August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu, Ioan C. Massim, Ion Ghica și Titu Maiorescu, și-au consacrat o parte din activitatea de cercetare realizării de studii despre dialectele limbii, despre folclorul și obiceiurile comunităților românești și au întocmit glosare de termeni, cataloage și bibliografii.
Lingviști, critici literari, istorici literari, scriitori și poeți continuă astăzi misiunea academică de promovare a limbii și literaturii române.


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru