Gabriela PANĂ DINDELEGAN- Filolog-lingvist


Membru titular 2022
Membru corespondent 2004

Născută la 7 februarie 1942 în orașul Pitești, județul Argeș. În 1959 a absolvit Liceul „I.L. Caragiale“ din București. În perioada 1959-1964 a urmat Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universității din București, absolvită cu diplomă de merit și media 10.

În 1970 obține titlul de doctor în filologie cu o teză referitoare la Sintaxa transformațională a grupului verbal în limba română, coordonată de acad. Al. Rosetti.

După absolvirea studiilor universitare devine preparator, asistent şi lector universitar (1964–1990) al Facultății de Litere – Universitatea din București.

În perioada 1990–1992 a fost conferențiar al facultății, iar între 1991–1992 a fost lector de limba română la Universitatea Aix-Marseille din Franţa.

În intervalul 1992–2011 a fost profesor al Facultății de Litere, iar începând cu anul 2011 este profesor emerit al Universității din București. A coordonat activitatea ca șef al Catedrei de limba română din cadrul aceleiași Facultăți de Litere, în perioada 2000–2004, 2004–2008. A fost membru în Consiliul științific al Facultății de Litere până în anul 2011 şi membru al Senatului Universității din București în intervalul 2000–2008.

Începând cu anul 2002 este cercetător principal la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române și membru în Consiliul științific al institutului începând cu 2008. Din același an este șef al Departamentului de gramatică al institutului. A coordonat activitatea instituției în calitate de director interimar în intervalul iunie‒septembrie 2017.

A fost conducător de doctorat al Universității din București, specialitatea Filologie (1996–2012), iar din 2012 este conducător de doctorat în cadrul școlii doctorale a Academiei Române. În această calitate, a coordonat 29 de teze de doctorat finalizate cu cercetări specifice.

În perioada 2004-2010 a fost membru în Comisia Ministerului Educației și Cercetării de acordare a titlurilor universitare.

A fost expert pe termen lung, tutore îndrumător în cadrul proiectelor POSDRU ale Academiei Române: „Valorificarea identităților culturale în procesele globale“ (2011‒2013) şi „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate“ (2014–2015); este organizator și moderator al conferințelor lunare de lingvistică din cadrul Academiei Române (2017-2018), (2018-2019), 2022.

Direcții de cercetare:

  • descrierea sincronică a flexiunii românei actuale;
  • descrierea sincronică a sintaxei românei actuale;
  • morfologie derivațională;
  • tipuri de gramatici și elaborare de gramatici cu destinații diverse (gramatica academică a limbii române, gramatica pentru străinătate – destinată specialiștilor străini, gramatici didactice pentru diverse niveluri: pentru gimnaziu, pentru Universitate, gramatica „de bază” a limbii române, gramatica dificultăților)
  • prezentare diacronică a flexiunii românești
  • sintaxa diacronică a românei vechi
  • dinamică și variație lingvistică (tipuri de variație, concurență lingvistică)
  • particularități ale românei actuale (efectul împrumuturilor asupra sistemului lingvistic românesc)
  • terminologie lingvistică; elaborarea dicționarelor de terminologie lingvistică.

Volume

1974 Sintaxa transformațională a grupului verbal în limba română, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1976 Sintaxa limbii române. Partea I: Sintaxa grupului verbal, Tipografia Universității din București; ed. a II-a, Editura Aula, colecția „CURSUS“, 1999

1987 Aspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal (perioada de după 1880), Tipografia Universității din București

1992 Teorie şi analiză gramaticală, Editura Coresi; ediția a II-a, 1994

1992 Sintaxă şi semantică. Clase de cuvinte şi forme gramaticale cu dublă natură (adjectivul, adverbul, prepoziția, forme verbale nepersonale), Tipografia Universității din București

1997 Dicționar de științe ale limbii, redactat în colaborare cu Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Editura Științifică; ediția a II-a îmbogățită, Editura Nemira, 2001

2000 Teste de limba română, Editura Humanitas Educațional; ediția a II-a, 2001; ediția a III-a revăzută, 2007

2003 Elemente de gramatică. Dificultăți, controverse, noi interpretări, Editura Humanitas Educațional

2005 Gramatica limbii române, autor și revizor responsabil, vol. I-II, Editura Academiei; ediția a II-a îmbunătățită, 2008

2009 Dinamica limbii române actuale – aspecte gramaticale şi discursive, autor și coordonator, Editura Academiei Române

2010 Morfosintaxa limbii române, în colaborare cu Adina Dragomirescu şi Isabela Nedelcu, Editura Universității din București

2010 Gramatica de bază a limbii române, autor și coordonator, Editura Univers Enciclopedic Gold, ediția a II-a, 2016

2012 Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, Editura Academiei Române; ediția a II-a, 2015

2013 The Grammar of Romanian, editor și autor, Oxford University Press

2015 Diachronic Variation in Romanian, editor și coautor, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishin

2016 The Syntax of Old Romanian, editor și autor, Oxford University Press

2016 Gramatica de bază a limbii române. Caiet de exerciții, autor și coordonator, Editura Univers Enciclopedic Gold

2018 Dinamică și variație. Studii de gramatică, Editura Academiei Române

2018 Romance Syntax Comparative and diachronic perspectives, editor și coautor, Cambridge Scholars Publishing

2019 Gramatica limbii române pentru gimnaziu, coordonator și coautor alături de Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Isabela Nedelcu și Rodica Zafiu, Editura Univers Enciclopedic Gold

2019 Sintaxa limbii române vechi, autor și editor, traducere din engleză, Editura Univers Enciclopedic Gold

2020 The Oxford History of Romanian Morphology, în colaborare cu Martin Maiden, Adina Dragomirescu, Oana Uță-Bărbulescu, Rodica Zafiu, Oxford University Press (în curs de apariție)

Evaluare Google Scholar Citations

Citări 1490

h-index 13

i10-index 22

Activitate editorială

Redactor responsabil al „Revue roumaine de linguistique“, editată de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române (revistă cotată ISI)

Redactor al publicației „Studii şi cercetări lingvistice“, editată de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, cotată B

Redactor al revistelor „Limbă şi literatură“ şi „Limbă şi literatură română“, editate de Societatea de Științe Filologice

Comunicări recente

Grammaire des noms „animés“ en roumain, comunicare în ședință plenară în cadrul Forty-fifth Cambridge Romance Linguistics Seminar, Trinity Hall, Cambridge, 5-6 January 2017

Grigore Brâncuș – la aniversară, în Aula Academiei Române, martie 2019

Academii

- Academia Europaea, 2021

Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române, 1974, 2001, 2007

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Pentru Merit“ în grad de Cavaler, 2009


Distincții

Diplomă acordată de Senatul Universității din București pentru „profesorul emerit al anului în domeniul Științe Umaniste“, 2017

Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Editura Universității din București, 2007
Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan. La aniversare, Editura Universității din București, 2017