Ion POP - Filolog, scriitor


Membru titular 2024

Membru corespondent 2015

S-a născut la 1 iulie 1941 în comuna Mireşu Mare, județul Maramureș. După primele patru clase primare, urmate în satul natal și amenințate cu întreruperea din cauza „originii sociale nesănătoase“ – bunicul, Pop Gheorghe, fusese declarat „chiabur“ şi arestat–în 1952 părinții s-au stabilit la Cluj-Napoca pentru asigurarea continuării studiilor școlare.

Cursuri gimnaziale au fost urmate la Şcoala Generală „Simion Bărnuţiu“ din Cluj-Napoca, iar cele liceale, la Liceul „Emil Racoviţă“ din Cluj-Napoca, în perioada 1955-1959. Între 1959-1964 este student al Facultății de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, secţia Română. În 1971 obține titlul de doctor cu teza Avangardismul poetic românesc, coordonată de profesorul Iosif Pervain.

După finalizarea studiilor devine preparator la Catedra de Literatură română a facultății, apoi, asistent universitar începând cu anul 1967. În perioada 1972-1990 este promovat ca lector, iar ulterior, profesor universitar 1990-2007. A fost decan al Facultății de Litere a universității între 1996-2000.

Asistent asociat la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 1973-1976.

Este conducător de doctorat la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, din anul 1994. În această calitate a coordonat peste 30 de teze de doctorat și 3 teze de doctorat în cotutelă cu Universitatea din Arras-Franţa.

A fost invitat ca membru în comisii de doctorat la diferite universităţi europene: Paris IV-Sorbonne, Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Geneva, Arras, Napoli. A făcut parte din juriul a numeroase teze de doctorat susţinute la universităţile din ţară de la: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Oradea, Sibiu, precum şi de la Facultatea de Studii Europene și de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca.

În perioada 1990-1993 a fost director al Centrului Cultural Român de la Paris.

Între 1995-2005 a fost director al mai multor granturi de cercetare consacrate realizării Dicţionarului analitic de opere literare româneşti, publicat în 4 volume.

Poemele sale au fost traduse în antologii şi reviste literare din Franța, Belgia, Italia, Germania, Olanda, Serbia, SUA.

Domenii de interes: istoria literaturii române din secolul XX, perioada 1900-1944; poetică şi critică literară; arte poetice ale secolului XX; avangarda literară românească în context european; poezia generației ’60; poezia generației ’80; poezia lui Lucian Blaga; poezia lui Nichita Stănescu; opera lui Gellu Naum; curente şi tendințe în literatura română din perspectivă europeană; neomodernismul poetic al anilor ’60.

Volume

1966 Propuneri pentru o fântână, versuri, Editura pentru Literatură

1969 Avangardismul poetic românesc, eseuri, Editura pentru Literatură

1969 Biata mea cumințenie, versuri, Editura Tineretului

1973 Poezia unei generații, eseuri, Editura Dacia

1976 Transcrieri, eseuri, Editura Dacia

1977 Gramatică târzie, versuri, Editura Dacia

1979 Ore franceze, interviuri cu scriitori francezi, Editura Univers

1980 Nichita Stănescu – spațiul şi măștile poeziei, Editura Albatros; ediția a doua, revizuită şi adăugită, Editura Tracus Arte, 2011

1981 Lucian Blaga – universul liric, Editura Cartea Românească; ediția a II-a, Editura Paralela 45, 1999

1983 Lecturi fragmentare, eseuri, Editura Eminescu

1985 Jocul poeziei, eseuri, Editura Cartea Românească; ediția a doua, Editura Casa Cărții de Știință, 2007

1985 Soarele şi uitarea, versuri, Editura Dacia

1990 Avangarda în literatura română, Editura Minerva; ediția a II-a, Editura Atlas, 2000; ediția a III-a, definitivă, Editura Cartier, Chişinău, 2018

1990 Amânarea generală, versuri, Editura Dacia

1993 A scrie şi a fi. Ilarie Voronca şi metamorfozele poezei, studiu critic, Editura Cartea Românească; ediţia a doua, 2007

1994 Ajournement général, poèmes, trad. par Mihai Zaharia; préface de Gérard Bayo, Librairie bleue, Troyes

1995 Recapitulări, eseuri, Editura Didactică și Pedagogică

1997 Pagini transparente, eseuri, Editura Dacia

2001 Gellu Naum. Poezia contra literaturii, Editura Casa Cărții de Știință

2001 Viață și texte, eseuri, Editura Dacia

2001 Thuyen tap tho (Amânarea generală), traducere în limba vietnameză, Ed. Trinh Bay

2002 Ore franceze 2, convorbiri comentate cu scriitori francezi, Editura Polirom

2002 Descoperirea ochiului, versuri, Editura Cartea Românească

2003 Elegii în ofensivă, versuri, Editura Vinea

2004 Lucian Blaga în 10 poeme, Editura Dacia

2005 La découverte de l’oeil, poèmes, trad. Ştefana et Ioan Pop-Curșeu, MEET, St. Nazaire

2006 La réhabilitation du rêve, Une anthologie de l’avant-garde littéraire roumaine, editor Maurice Nadeau-ICR-EST, Paris-Bucarest

2007 Introducere în avangarda literară românească, Editura Institutului Cultural Român

2008 « Echinox ». Vocile poeziei, eseuri critice, Editura Tribuna

2010 Litere şi albine, versuri, Editura Limes

2010 Din avangardă spre ariergardă, eseuri critice, Editura Vinea

2011 În faţa mării, versuri, Editura Limes

2011 Interviuri. Între biografie și bibliografie, Editura Limes

2012 Dezordinea de zi, publicistică, Editura Tribuna

2013 Scara din bibliotecă, eseuri critice, Editura Limes

2015 Poeme 1976-2011, Editura Școala Ardeleană

2018 Poezia românească neomodernistă, Editura Școala Ardeleană

2019 Ore, zile, ani de prietenie. Corespondență Ion Pop-Mircea Zaciu, Editura Școala Ardeleană

2019 Lista de așteptare, versuri, Editura Limes

2019 Elegie all’offensiva, Edizioni Criterion, Milano

Activitate editorială

În perioada 1969-1973 a fost redactor-şef al revistei studențești de cultură „Echinox“, iar apoi, director al acesteia, 1973-1983.

Este membru în consiliile de redacție sau științifice ale unor reviste literare:

- Membru în comitetul științific al revistei „Critica del testo“, Universitatea „La Sapienza“, Roma
- Corespondent şi membru al comitetului de lectură al revistei „Cahiers Benjamin Fondane“, Paris-Tel Aviv
- Membru în consiliul consultativ al revistelor „Steaua“ şi „Tribuna“ (până în ianuarie 2013)
- Director de onoare al revistei „Discobolul“, Alba Iulia
- Director al revistei „Studii literare“ a Facultăţii de Litere din Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca
- Coordonator științific al revistei „Caietele avangardei“, Muzeul Național al Literaturii Române, Bucureşti, 2013

A publicat aproximativ 700 de articole, cronici literare și recenzii în revistele literare românești.

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România
- Membru al PEN-Clubului Român
- Membru permanent al juriului pentru desemnarea premiului național de poezie „Mihai Eminescu“, 2010-2018
- Membru în juriul și în Colegiul de Onoare al Uniunii Scriitorilor din România

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național pentru merit în gradul de Ofițer, 2000
- Les Palmes Académiques – Ministerul Culturii din Franța, 2001


Distincții

- Diplomă de excelență științifică a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2002
- Diplomă pentru excelenţa activității de cercetare, desfășurată în cadrul Şcolii Doctorale de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2007
- Diploma de excelență a Fundației Naționale „G. Călinescu“, Onești, 2010
- Diplomă de onoare a Asociației Române de Istorie a Presei, 2011


Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Târgu-Mureș, 2009
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Filiala Universitatea din Baia Mare, 2018


Cetățean de onoare

- Municipiul Cluj-Napoca, 2017
- Județul Maramureș, 2018