Florica DIMITRESCU-NICULESCU - Filolog, lingvist


Membru de onoare 2011

S-a născut la 4 aprilie 1928 în București. Tata, Nicolae, era inginer, iar mama, Florica, era casnică. A urmat clasele primare la Școala „Regele Ferdinand“ din București (1935–1939), apoi studii liceale la Școala Centrală de Fete (1939–1947). În 1947 s-a înscris la Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, iar după reforma învăţământului a ales specialitatea română. În anul 1949, fiind studentă în anul al treilea, a fost numită preparatoare la Catedra de istorie a limbii române din cadrul Facultății de litere, Universitatea din București, de către prof. Alexandru Rosetti. A absolvit facultatea în anul 1951 cu diplomă de merit; între 1954–1957 s-a înscris la prima serie de aspirantură şi în anul 1955 a susținut teza de doctorat, Locuţiunile verbale în limba română, sub coordonarea prof. Iorgu Iordan.

A lucrat neîntrerupt la aceeași catedră, trecând prin toate gradele didactice universitare: preparator (1949), asistent (1951), lector (1957), conferențiar (1961), profesoară (1982). Seminarele şi cursurile prezentate au avut ca teme: limbă română contemporană, istoria limbii române, gramatică istorică, dialectologie, limbă literară, lingvistică romanică.

A urmat stagii de perfecţionare în Polonia şi Cehoslovacia între anii 1958–1959. A fost profesor-invitat în Germania (colaborând cu prof. Bahner), în Italia (colaborând cu prof. Tagliavini, Folena şi Renzi) şi în Suedia (colaborarea cu prof. Lombard). La începutul anilor ’60 a avut inițiativa elaborării unui Dicţionar al limbii române din sec. al XVI-lea, care urma să reflecte geneza procesului de evoluţie a limbii vii către stadiul de limbă literară. Operă nu a fost editată.

A redactat Dicţionarul de cuvinte recente, operă lexicografică menită să cuprindă înnoirea lexicală actuală și să reflecte realitățile românei de azi.

În 1985 a fost obligată să se pensionez din cauză că soţul şi fiul au cerut şi au obţinut azil politic în Franţa. Cu ajutorul Comitetului internaţional pentru drepturile omului de la Helsinki a ajuns în Franța pentru „reîntregirea familiei“, în 1986. Din 1986-1990 a ţinut cursuri şi conferinţe în Italia și la École Pratique des Hautes Études-Paris, în calitate de profesor asociat.

În anul 1990, revenind în ţară, a fost invitată la Facultatea de Litere din București şi la cea din Cluj-Napoca, pentru cursuri şi seminare dedicate aspectelor istoriei limbii române. În perioada 2000-2010 a fost profesor consultant al Facultății de Litere –Universitatea din Bucureşti, iar din 2014 este profesor emerit.

A colaborat, la cercetările Institutului de Lingvistică din București, încă de la înființarea sa în 1949, făcând parte din colectivele de lexicografie (redactare şi etimologii pentru Dicţionarul Academiei), de gramatică (prima ediție a Gramaticii limbii române și volumele dedicate formării cuvintelor), de lingvistică romanică, de texte vechi (a elaborat principiile de editare a textelor din perioada veche a limbii române şi a editat Tetraevanghelul lui Coresi).

A elaborat prezentări pentru sesiunile științifice ale mai multor evenimente și conferințe lingvistice.

Domenii de cercetare: istoria limbii, limba română veche din secolele XVI–XVII, limba română actuală, gramatică istorică, dialectologie, limbă literară, lingvistică romanică.

A publicat 22 de volume şi sute de studii, articole şi recenzii critice, apărute în ţară şi în străinătate (în Polonia, Cehoslovacia, Italia, Germania, Franţa, Olanda, Statele Unite).

Cărți

1958 Locuțiunile verbale în limba română, Editura Academiei Republicii Populare Române

1963 Tetraevanghelul diaconului Coresi (1561) comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, Editura Academiei Republicii Populare Române

1967 Introducere în fonetica istorică a limbii române, Editura Științifică

1967 J. Byck, Studii şi articole, ediție şi studiu introductiv, Editura Științifică

1973 Contribuții la istoria limbii române vechi, Editura Didactică şi Pedagogică

1974 I.A. Candrea, lingvist şi filolog , Editura Științifică

1974 Introducere în morfosintaxa limbii române, Editura Universității din București

1982 Dicționar de cuvinte recente, Editura Albatros; ediția a II-a, Editura Logos, 1997

1995 Dinamica lexicului românesc – ieri şi azi, Editura Clusium-Logos

2001 Din dragoste de carte, Editura Clusium

2002 Drumul neîntrerupt al limbii române, vol. I, Editura Clusium; vol. al II-lea, 2003

2014 Din lexicul limbii române vechi, Editura Universității din București

2014 Teme lexicale actuale (începutul sec. al XXI-lea), Editura Academiei Române

2018 Aspecte din istoria lexicului limbii române, Editura Academiei Române

Cartea lingviștilor români nonagenari, în curs de apariție

Elemente lexicale românești din vechime şi din actualitate, în curs de apariție

Volume în colaborare

1966 Gramatica limbii române, Editura Academiei R.S. România

1970 Testi romeni antichi, în colaborare cu A. Niculescu, Editura Antenore, Padova

1978 Istoria limbii române (redactor responsabil), Editura Didactică şi Pedagogică

1981 Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic pentru volumul Aurel Nicolescu, Analize gramaticale şi stilistice, Editura Albatros

1984 Palia de la Orăștie (coautoare, concepția volumului), Editura Eminescu

1999 Editor al volumului Vasile Pârvan, Datoria vieții noastre, Editura Univers

2013 Dicționar de cuvinte recente (coordonator), în colaborare cu Alexandru Ciolan și Coman Lupu, Editura Logos

Premiul „B.P. Hasdeu“ al Academiei Române, 1961

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Steaua României“