Gheorghe CHIVU- Lingvist și filolog


Membru titular 2023
Membru corespondent 2010


Vicepreședinte al Secției de filologie și literatură, între 2011 și 2016
Președinte al Secției de filologie și literatură, din 2022
Președintele Fundației Culturale „Ioan I. Dalles“

Născut la 7 octombrie 1947, în satul Micșuneștii-Mari, comuna Nuci, județul Ilfov.
Studii primare în satul natal, gimnaziale în Fierbinți-Târg, județul Ialomița, și liceale în Snagov, județul Ilfov. Licențiat al Facultății de Limba și Literatura Română, Universitatea din București, în 1970, cu diplomă de merit. În 1988 a obținut titlul de doctor în filologie cu teza intitulată Codex Sturdzanus, elaborată sub coordonarea prof. Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei Române, și a acad. Ion Coteanu.

Imediat după terminarea studiilor universitare (din septembrie 1970) și până în 2010 a lucrat ca cercetător științific la Institutul de Lingvistică al Academiei Române. A fost membru al colectivului de limbă literară și filologie al institutului bucureștean, condus de reputatul filolog Ion Gheție, și a participat la elaborarea unor cercetări de istorie a limbii române literare și de filologie românească veche. Între 1990 și 1996 a fost secretar științific al Institutului de Lingvistică al Academiei Române. Din 2010 până în 2016 a lucrat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“, unde a condus Colectivul de literatură veche și a îndeplinit funcția de director-adjunct.

În 1995 a devenit, prin concurs, conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, iar din 1999 este profesor universitar titular. După pensionare (în 2016) a devenit (în 2017) profesor emerit al Facultății de Litere a Universității din București.

A predat cursuri de specialitate și la Facultatea de Teologie a Universității din București (între 1995 și 2006), la Facultatea de Teologie Baptistă a Universității din București (între 1997 și 1999), la Facultatea de Filologie a Universității „Hyperion“ (între 1994 și 2009).

Specialist în filologie, istoria limbii române și istoria limbii române literare.
Este autor (singur sau în colaborare), coordonator sau editor a 23 de lucrări, formate din 29 de volume, și a peste 200 de articole și studii, tipărite în volume colective sau în reviste științifice, publicate în țară sau în străinătate.

Volume

1974 Bibliografia filologică românească. Secolul al XVI-lea, Editura Academiei Române (în colaborare)

1982 Cele mai vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice, în colaborare, Tipografia Universităţii din Bucureşti

1992 Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), în colaborare, Editura Ştiinţifică

1997 Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), în colaborare, Editura Academiei Române

2000 Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780), coordonator alături de Ion Gheție și coautor, Editura Clusium

2000 Limba română – de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, Editura Univers Enciclopedic

2015 Vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice, Editura Academiei Române

2018 Enciclopedia literaturii române vechi, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române (coordonator și coautor)

Ediții

1979 Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, în colaborare, Editura Academiei Române

1982 Texte româneşti din secolul al XVI-lea, în colaborare, Editura Academiei Române

1985 G. Coşbuc, Opere alese, vol. VII-VIII (traducerea Divinei Comedii), Editura Minerva

1993 Codex Sturdzanus, Editura Academiei Române

1998 G. Coşbuc, Opere alese, IX (Comentariul la Divina Comedie), Editura Minerva

2001 Institutiones linguae Valachicae. Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină, Editura Academiei Române

2006 George Coşbuc, Opere, I. Poezii, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – Univers Enciclopedic

2007 George Coşbuc, Opere, II. Proză, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – Univers Enciclopedic

2008 Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române, Editura Academiei Române

2008 George Coşbuc, Povestea unei coroane de oţel, Editura Nemira

2011 Ion Budai-Deleanu, Opere. Ţiganiada, Trei viteji, Scrieri lingvistice, Scrieri istorice, Traduceri, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă (în colaborare)

2013 George Coşbuc, Opere, III. Traduceri. Divina Comedie. Comentariu la Divina Comedie, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – Univers Enciclopedic

2018 Școala Ardeleană, I-IV, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române (coautor și revizor)

Coordonare, editare

2010 Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş, coautor și coeditor, Editura Universităţii din Bucureşti

2011 Dimitrie Cantemir, coautor și coeditor, Editura Biblioteca Bucureştilor

2011 Filologie şi bibliologie, coautor și coeditor, Editura Universităţii de Vest

2014 Ion Coteanu – in memoriam, coautor și coeditor, Editura Universităţii din Bucureşti

2014 Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, coeditor, Editura Academiei Române

2015 Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, coeditor, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Academiei Române.

2019 Omagiu profesorului Grigore Brâncuș la 90 de ani, coautor și coeditor, Editura Universității din București

Prelegeri academice

1997 Civilizație și cultură. Considerații asupra limbajului bisericesc actual (Conferințele Academiei Române, Editura Academiei Române)

2001 Avea româna literară veche variante stilistice? (Conferințele Academiei Române, Editura Academiei Române)

2019 Școala Ardeleană și româna literară modernă (Filiala Timișoara a Academiei Române)

Activitate editorială

Redactor responsabil-adjunct al revistei „Limba română“ (Bucureşti)

Membru în colegiile de redacţie ale revistelor: „Limba română“ (Chişinău), „Biblicum Jassyense“, „Dacoromania“ (Cluj), „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi“, „Diacronia“ (Iaşi), „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)“ (Craiova), „DIICE. Diversité et identité culturelle en Europe. Diversitate şi identitate culturală în Europa“ (București), „Caietele «Sextil Puşcariu»“ (Cluj), „Philologia“ (Chișinău)

- Membru fondator al Societății Române de Terminologie (Termrom)
- Membru al Societății de Științe Filologice
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România

Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române, 1993
Premiul „Perpessicius“ al revistei „Manuscriptum“, 2011
„Premiul pentru critică şi istorie literară“, acordat pentru ediţia George Coşbuc, Opere, 2013
„Premiul pentru ediţii critice“ al revistei „Convorbiri literare“, 2017

Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Pitești, 2022
- Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2012
- Universitatea „Valahia“ din Târgovişte, 2017