Secţia de știinţe matematice

Membri

Preşedinte:

Membri titulari

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Marian APRODU
prof.univ.dr. Sorin DĂSCĂLESCU
prof.univ.dr. Liviu ORNEA
prof.univ.dr. Radu PRECUP
prof.univ.dr. Aurel RĂŞCANU
prof.univ.dr. Dan Grigore TIMOTIN
prof.univ.dr. Constantin ZĂLINESCU

Membri de onoare din ţară

prof.univ.dr. Ioan RUS
prof.univ.dr. Tudor ZAMFIRESCU
prof.univ.dr. Dorin Mihail POPESCU

Secretar ştiinţific

Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru