Viorel BARBU- Matematician


Membru titular 21 aprilie 1993
Membru corespondent 9 martie 1991


Vicepreşedinte al Academiei Române (13 iunie 1998 – 4 martie 2002)
Președinte al Secției de Ştiințe Matematice (2012 – prezent)
Preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române (2001–2012; 2018 – prezent)

Nǎscut în Deleni, județul Vaslui, pe 14 iunie 1941. A urmat studii liceale la Iaşi. Licențiat în matematică la Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe matematice cu teza „Regularitatea parţială a operatorilor diferenţiali şi pseudo-diferenţiali“ (1969). Şi-a făcut specializarea la Roma, 1969–1970.

După susținerea licenței, în 1964, rămâne la catedră ca preparator la Facultatea de Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Devine apoi asistent (1967), lector (1970), conferenţiar (1974), profesor (1980). A fost decan al Facultății de Matematică (1976–1981) și rector al Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, în perioada 1981–1989. A predat cursuri de ecuaţii diferenţiale, ecuaţii cu derivate parţiale, analiză neliniară, teoria controlului optimal.

A fost visiting professor la Purdue University, University of Cincinnati, Ohio University și University of Virginia din Statele Unite ale Americii, INRIA, Rocquencourt și Université Paris VI din Franța, C.N.R. Università di Roma, Scuola Normale Superiore, Pisa, Università di Bologna și Università degli Studi di Trento, din Italia, University of Wuhan, China, Universität Bonn și Universität Bielefeld din Germania.

Din 1990 este cercetǎtor ştiinţific I la Institutul de Matematică „Octav Mayer“ al Academiei Române, Iaşi, al cărui director a fost în perioada 1990-2011.

Între rezultatele sale științifice se numără: regularitatea parţială Gevrey a unor clase de operatori diferenţiali şi pseudodiferenţiali cu simboluri de tip Kohn-Nirenberg, caracterizarea spectrală a semigrupului distribuţii hipoanalitice; demonstrarea efectului regularizant al semigrupului neliniar generat de anumite clase de operatori monotoni în spaţii Hilbert, precum şi principiul de maxim pentru controlul optimal al inegalităţilor variaţionale şi al problemelor convexe de control. A obţinut criterii de stabilizare pentru ecuaţii Navier-Stokes şi rezultate de existenţă pentru ecuaţii diferenţiale stochastice în spaţii infinit dimensionale.

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 18 cărţi și monografii, peste 200 de articole în reviste de specialitate cu referenţi, 5 volume editate

Cărți

1976 Nonlinear Semigroups and Differential Equations in Banach Spaces, Noordhoff, Leyden

1978 Convexity and Optimization in Banach Spaces (în colaborare cu T. Precupanu), Sijthoff & Noordhoff, Leyden. Ediția a doua, D.Reidel, Dordrecht 1986

1983 Hamilton-Jacobi Equations in Hilbert Spaces (în colaborare cu G. Da Prato), Pitman Research Notes in Mathematics 86, London-Boston

1984 Optimal Control of Variational Inequalities, Pitman Research Notes in Mathematics 100, London-Boston

1985 Differential Equations, Editura Junimea

1993 Analysis and Control of Nonlinear Infinite Dimensional Systems, Academic Press, Boston, New York

1994 Boundary Value Problems for Partial Differential Equations, Editura Academiei Române

1994 Mathematical Methods in Optimization of Differential Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

1998 Partial Differential Equations and Boundary Value Problems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

2005 Optimal control of ordinary differential equations (în colaborare cu C. Lefter), în "Handbook of differential equations" (Eds. A. Canada et al.), vol. II, 1-75, Elsevier B.V. Amsterdam

2006 Tangential Boundary Stabilization of Navier-Stokes Equations (în colaborare cu I. Lasiecka, R. Triggiani), Memoires AMS, 852

2010 Nonlinear Differential Equations of Monotone Type in Banach Spaces, Springer, London, New York

2011 Stabilization of Navier-Stokes Flows, Springer, London

2011 Matematica și cunoașterea științifică, Institutul European

2012 Convexity and Optimization in Banach Spaces (în colaborare cu T. Precupanu), Springer

2015 Stochastic Porous Media Equations, în Stochastic Analysis: A Series of Lectures (Eds. R.C. Dalang, M. Dozzi, F. Flandoli, F. Russo), Progress in Probability, Springer, Basel

2016 Stochastic Porous Media Equations (în colaborare cu G. Da Prato, M. Röckner), Lecture Notes, Springer

2016 Differential Equations, Springer, London

2018 Controllability and Stabilization of Parabolic Equations, Birkhäuser, Basel

Activitate editorială

Membru în colegiile de redacţie (selecţie)
„Journal of Differential Equations“ (Elsevier)
„Pure and Applied Functional Analysis“ (Yokohama Publishers)
„Numerical Functional Analysis and Optimization“, (Taylor & Francis, USA)
„Set-Valued and Variational Analysis; Theory and Applications“ (Springer)
„Journal of Optimization Theory and Applications“ (Springer)

Academii

- Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2001
- Membru al Academiei Europene de Ştiinţe, 2008

Premiul „Simion Stoilow“ al Academiei Române, 1972

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2011


Doctor Honoris Causa

- University of Nebraska, Omaha, 1993
- Universitatea din Piteşti, 2001
- Universitatea din Galaţi, 2001
- Universitatea din Craiova, 2003