Radu PRECUP - Matematician


Membru corespondent 2021

S-a născut la 1 martie 1955 în localitatea Pesac, județul Timiș. A urmat studiile la Liceul „Ioan Slavici“ din Arad în perioada 1970-1974. Studii universitare la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică, absolvite cu diplomă de merit în anul 1979. În 1980 s-a specializat în analiză numerică, iar în anul 1985 a obținut titlul de doctor cu o cercetare privind „Proprietăți de alură şi unele aplicații ale lor“, având-o conducător științific pe prof. Elena Popoviciu. Între anii 1990-1991 a urmat studiile postdoctorale la Universitatea Paris VI, printr-o bursă a guvernului francez, apoi, scurte stagii de cercetare la universitățile din Metz, Catania, Perugia, Torun și Ruse.

În perioada 1980-1987 a profesor de liceu în Cluj-Napoca, apoi cariera didactică a continuat la Facultatea de Matematică a Universității „Babeș-Bolyai“ ca asistent (1987-1990), lector (1990-1994), conferențiar (1994-1998) și profesor (1998-2021). Începând cu anul 2002 este conducător de doctorat, coordonând până în prezent peste 13 teze.

În cadrul universității a deținut mai multe poziții administrative: șef al Catedrei de Ecuații Diferențiale şi director al Departamentului de Matematică Aplicată (2003-2008), director al Departamentului de Matematică (2008-2012), director al Școlii Doctorale de Matematică şi Informatică (2012-2015), membru în Senatul Universității „Babeş-Bolyai“ (2012-2016), membru în consiliul științific al universității (2017-2020).

În perioada 2006-2012 a fost membru în Comisia de Matematică a CNATDCU.

Din anul 2021 este cercetător științific I la Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) şi la Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu“ al Academiei Române.

A colaborat cu cercetători români şi din străinătate (Italia, Franța, Irlanda, Spania, SUA, Bulgaria) pentru realizarea proiectelor de cercetare. A fost organizator principal al „International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications“ (ICNODEA 2004, 2007, 2011, 2015); membru în comitetele de organizare şi în comitetele științifice a numeroase manifestări cu participare internațională.

Domenii de cercetare: analiză funcțională neliniară; ecuații diferențiale şi cu derivate parțiale; modelare matematică. A obținut rezultate notabile în domeniul metodelor de omotopie şi continuitate de tip Leray-Schauder şi Granas, cu aplicații la probleme la limită neliniare; dezvoltări ale metodei vectoriale de analiză a sistemelor de ecuații; elaborarea teoriei punctului critic în coroane conice şi aplicații la existența, localizarea şi multiplicitatea soluțiilor pozitive; descoperirea rolului inegalităților de tip Harnack în aplicarea metodelor Krasnoselskii de localizare a soluțiilor; contribuții la modelarea şi analiza matematică a unor procese biologice.

Opera științifică constă în 4 cărți publicate la edituri internaționale, 7 capitole în volume colective şi peste 180 articole în reviste de specialitate.

2001 Theorems of Leray-Schauder Type and Applications, în colaborare cu D. O’Regan, Gordon and Breach, Amsterdam.

2002 Methods in Nonlinear Integral Equations, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

2013 Linear and Semilinear Partial Differential Equations, De Gruyter, Berlin

2018 Ordinary Differential Equations, De Gruyter, Berlin

2009 Componentwise compression-expansion conditions for systems of nonlinear operator equations and applications, în volumul Mathematical Models in Engineering, Biology, and Medicine, AIP Conf. Proc. 1124

2018 Theoretical models of hematopoietic cell dynamics related to bone marrow transplantation, în colaborare în volumul Frontiers in Stem Cell and Regenerative Medicine Research, vol. 8, Bentham Science, Sharjah, UAE

2019 A variational analogue of Krasnoselskii's cone fixed point theory, în volumul Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 292

Activitate editorială

-Redactor-șef la „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica“
- Redactor-șef adjunct la „Fixed Point Theory“
- Editor de secțiune pentru „Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering“ (Springer)
- Editor asociat al „Journal of Inequalities and Applications“, Springer, 2010-2018
- Membru în comitetele editoriale ale publicațiilor: „Carpathian Journal of Mathematics“; „Mathematics in Engineering, Science and Aerospace“ (USA); „Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics“; „Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization“ (Poland); „Journal of Inequalities and Special Functions“ (Poland); „Mathematica“ (Cluj); „Proceedings of the Romanian Academy- Series“