Ioan A. RUS - Matematician


Membru de onoare 2017

S-a născut la data de pe 28 august 1936, în localitatea Ianoșda, județul Bihor. A urmat studiile gimnaziale la școala generală din localitatea natală, în perioada 1949 – 1952. Între anii 1952 – 1955 a fost elev al Liceului „Emanoil Gojdu“ din Oradea, iar între 1955 – 1960 a urmat cursurile Facultății de Matematică, secția matematică pură, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Studiile doctorale au fost realizate în perioada 1964 – 1966, 1967 – 1968 la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și între 1966 – 1967 la Universitatea din Lund, Suedia. În 1968 a obținut titlul de doctor în matematică cu teza „Problema lui Dirichlet pentru sisteme tari eliptice“, coordonată de prof. dr. doc. D. V. Ionescu.

A ocupat mai multe poziții didactice în cadrul Facultății de Matematică din Universitatea „Babeș-Bolyai“: asistent (1960 – 1967); lector (1967 – 1972); conferențiar (1972 – 1977); profesor (1977 – 2006); profesor consultant (2006 – 2011). Între anii 1973–1976 a fost prodecan al Facultății de Matematică, iar în perioadele 1976–1984, 1992–1996 de deținut funcția de prorector al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În perioada 1985 – 2002 a coordonat activitatea Catedrei de Ecuații Diferențiale, iar între 1998 – 2002, pe cea a Departamentului de Matematică aplicată./

Începând cu anul 2012 este profesor emerit al universității.

Din anul 1990 este conducător de doctorat, coordonând până în prezent peste 27 de studii tematice.

Domenii de cercetare: operatori neliniari și ecuații diferențiale (teoria punctului fix, teoria ecuațiilor diferențiale ordinare, teoria ecuațiilor cu derivate parțiale, modelare matematică).

A inițiat și a dezvoltat teoria operatorilor Picard și teoria structurilor de punct fix, a contribuit la studiul zerourilor soluțiilor ecuațiilor diferențiale de ordinul al 2-lea, la pozitivitatea funcției lui Green și dependența de domeniu a funcției lui Green, în cazul operatorilor eliptici de ordinul al 2-lea, la studiul Conjecturii lui LaSalle privind stabilitatea asimptotică globală și la studiul stabilității Ulam, în cazul ecuațiilor operatoriale.

Cărți

1979 Metrical Fixed Point Theorems, Babeș-Bolyai University from Cluj-Napoca

1979 Principii și aplicații ale teoriei punctului fix, Editura Dacia

2001 Generalized Contractions and Applications, Cluj University Press

2006 Fixed Point Structure Theory, Cluj University Press

2008 Fixed Point Theory, în colaborare cu A. Petrușel și G. Petrușel, Cluj University Press

Cursuri

1975 Ecuații diferențiale și integrale, în colaborare cu P. Pavel, Editura Didactică și Pedagogică

1996 Ecuații diferențiale, ecuații integrale și sisteme dinamice, Transilvania Press

1998 Matematica și informatica: trecut, prezent și viitor, în colaborare cu E. Muntean, Promedia Plus

2000 Modelare matematică, în colaborare cu C. Iancu, Transilvania Press

2014 Metodologia cercetării științifice în informatică, în colaborare cu M. Frențiu, Presa Universitară Clujeană

Activitate editorială

A publicat peste 200 de articole științifice, în reviste naționale, internaționale și în volume colective (Google Scholar Citations: 4128, h.index: 31)

Editor al „Seminar on fixed point theory“ (1981 – 1999)

Editor al „Studia Univ. Babeș-Bolyai“, seria „Mathematica“ (2000 – 2003)

Fondator și editor al revistei internaționale „Fixed Point Theory“ (revistă cotată ISI din 2007)

Honory editor al „Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications“

Membru în comitetul de redacție al revistelor: „Mathematica“, „Buletin Științific“ al Universității de Nord din Baia Mare, fascicola „Matematică“, „Carpathian J. Math.“, „Analele Universității de Vest, Timișoara“, „seria Matematică – Informatică“, „Scientiae Mathematicae Japonicae“, „Pure Math. Manuscripts“ (Calcutta).

A fost conducător al următoarelor manifestări științifice
- „Seminarul de teoria punctului fix“ (1969 – 2006)
- „Matematica de bază“ (1980 – 1988)
- „Seminarul de Matematică aplicată“ (1998 - 2009)

-Societatea de Științe Matematice din România, 1956
- American Mathematical Society, 1971
- Membru în Comisia de matematică a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, 1992 – 2005
- Japanese Association of Mathematical Sciences, 1995
- European Mathematical Society, 2003

Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Nord din Baia Mare, 2004
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005
- Universitatea de Vest din Timișoara, 2015


Distincții

- Ordinul „Meritul Științific“ clasa a III-a, 1979
- Titlul de profesor universitar evidențiat, 1985
- Medalie Jubiliară Argintată, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariție neîntreruptă a revistei „Gazeta Matematică“
- Diploma de excelență a Societății de Științe Matematice din România, 2008

  • „Professor Ioan A. Rus on his 70th birthday: a complete scientist, an accomplished mathematician“, material realizat de V. Berinde și A. Petrușel în „Fixed Point Theory“, 7(2006), No. 2, 167 – 174.
  • „The joy of doing mathematics. Interview with Professor Ioan A. Rus“, elaborat de V. Berinde și M. Păcurar în „Eur. Math. Soc. Newsletter“, 76(2010), 47-50.
  • „Professor Ioan A. Rus on his 75th birthday“, realizat de A. Petrușel în „Fixed Point Theory and its Applications“, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, 33 – 38
  • „A glance into the beauty of Fixed Point Theory: Professor Emeritus Ioan A. Rus on his 80th anniversary“, elaborat de V. Berinde and M. Păcurar în „Carpathian J. Math.“, 32 (2016), No.3, i-viii.