Constantin ZALINESCU- Matematician


Membru corespondent 2017


Nǎscut în Văleni, jud. Vaslui, pe 13 mai 1952.

A urmat Facultatea de Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi în perioada 1971-1976.

Între anii 1976 şi 1980 şi-a făcut stagiul ca profesor de liceu, iar din 1980 şi până în 2018 a fost cadru didactic la Facultatea de Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, parcurgând toate gradele didactice. Din anul 2005 funcţionează ca cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Matematică „Octav Mayer“ al Academiei Române, Filiala Iaşi.

A fost visiting professor la universităţi din Franţa, Germania, Italia, Spania şi India. A participat în calitate de invited speaker la conferinţe internaţionale de matematică organizate în Franţa, Germania, Italia, Spania, Canada, Rusia, Maroc, Peru, Iran.

Preocupările sale ştiinţifice se grupează în cinci direcţii principale: analiză convexă; optimizare scalară, vectorială şi cu multifuncţii; convergenţe şi topologii pe spaţii de mulţimi; matematică aplicată în economie; operatori monotoni.
A publicat patru cărţi și peste 100 de lucrări ştiinţifice, peste jumătate fiind scrise în colaborare cu matematicieni din Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii, Italia, Israel, Brazilia, Chile şi India.

Cărți

1998 Programare matematică în spaţii normate infinit dimensionale, Editura Academiei Române

2002 Convex analysis in general vector spaces, World Scientific

2003 Variational methods in partially ordered spaces (în colaborare cu A. Göpfert, H. Riahi şi C. Tammer), Springer

2015 Set-valued optimization (în colaborare cu A. Khan şi C. Tammer), Springer

Activitate editorială

Face parte din colectivele de redacţie ale revistelor „Journal of Convex Analysis“ (Heldermann), „Journal of Optimization Theory and Applications“ (Springer), „Optimization“ (Taylor & Francis).