Constantin ZALINESCU- Matematician


Membru corespondent 2017


S-a născut la 13 mai 1952 în localitatea Văleni din județul Vaslui. În perioada 1959–1967 a urmat studiile primare și gimnaziale la școala generală din localitatea natală, iar apoi cursurile Liceului „Costache Negruzzi“ din Iași, în perioada 1967–1971. Între anii 1971-1975 a fost student al Facultății de Matematică, secția Matematică, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, pe care a absolvit-o cu diplomă de merit.

În perioada 1975-1976 s-a specializat în ecuații funcționale, iar în 1983 a obținut titlul de doctor în ştiinţe matematice cu teza „Condiții de optimalitate în programarea convexă infinit dimensională“, avându-l conducător științific pe acad. Viorel Barbu.

Între anii 1976-1980 a urmat stagiul de profesor de liceu la Iași. Începând cu anul 1980 a făcut parte din corpul profesoral al Facultății de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, parcurgând toate gradele didactice: asistent (1980–1985), lector suplinitor (1985–1990), conferențiar (1990–1996) și profesor universitar (1996–2018), profesor universitar emerit (din anul 2018). A predat cursuri de analiză matematică, analiză convexă, analiză funcțională, topologie și funcții reale, soft matematic. Începând cu anul 1998 este conducător de doctorat. Din anul 2005 este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Matematică „Octav Mayer“ al Filialei din Iași a Academiei Române.

Domenii de cercetare

Preocupările sale științifice se grupează în cinci direcţii principale: analiză convexă; optimizare scalară, vectorială şi cu multifuncţii; convergenţe şi topologii pe spaţii de mulţimi; matematică aplicată în economie; operatori monotoni. A fost visiting professor la universităţi din Franţa, Germania, India, Italia și Spania. A participat, în calitate de invited speaker, la conferinţe internaţionale de matematică organizate în Canada, Franţa, Germania, Iran, Italia, Maroc, Peru, Rusia, Spania.

A făcut parte din Comisia de matematică din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), între anii 2006-2012 și 2016-2020.

Preocupările sale ştiinţifice se grupează în cinci direcţii principale: analiză convexă; optimizare scalară, vectorială şi cu multifuncţii; convergenţe şi topologii pe spaţii de mulţimi; matematică aplicată în economie; operatori monotoni.
A publicat patru cărţi și peste 100 de lucrări ştiinţifice, peste jumătate fiind scrise în colaborare cu matematicieni din Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii, Italia, Israel, Brazilia, Chile şi India.

Cărți

1998 Programare matematică în spaţii normate infinit dimensionale, în colecţia „Analiză modernă și aplicaţii“, Editura Academiei Române

2002 Convex Analysis in General Vector Spaces, World Scientific, New Jersey - London - Singapore - Hong Kong

2003 Variational Methods in Partially Ordered Spaces, în colaborare cu A. Göpfert, H. Riahi şi Chr. Tammer, Springer-Verlag, New York

2015 Set-valued Optimization, în colaborare cu A. A. Khan şi Chr. Tammer, Springer-Verlag, Berlin

Activitate editorială

Membru în comitetele de redacţie ale revistelor: „Journal of Convex Analysis (Heldermann)“, „Journal of Optimization Theory and Applications (Springer) “, „Optimization (Taylor & Francis)“.

Director de proiect pentru:

- „Optimizare și control optimal“, realizat cu grant CNCSIS: 965 (2001), 297 (2002), 115 (2003), 634 (2004-2006)
-„Dualitate în programarea liniară“, GAR2007 - Nr. 17/267/2007
-„Funcții de scalarizare și multiplicatori Lagrange în probleme de optimizare“, ID 379-13/28.09.2007 (2007-2010)
-„Regularitate și senzitivitate în optimizarea multicriterială“, PN-II-ID-PCE-2011-3-0084 (2011-2016)
-„Abordări variaționale în optimizarea cu multifuncții și aplicații“, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0188 (2017-2019)
-„Analiză variațională pe conuri și aplicații în optimizarea vectorială“, PN-III-P4-PCE-2021-0690 (2022-2024)