Liviu ORNEA - Matematician


Membru corespondent 2023

S-a născut la 14 iulie 1960, în București. A absolvit liceul „Nicolae Bălcescu“ (actual „Sfântul Sava“) din București, în 1979, și Facultatea de Matematică a Universității din București, în 1985. Doctor în matematică din 1993, la Universitatea din București.

A lucrat ca profesor de liceu (Târgoviște, 1985-1987), programator (ITC, 1987-1990). În 1991 intră în învățământul universitar, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde actualmente este profesor. Începând cu anul 2007 desfășoară și activitate de cercetare, la Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române.

A predat și a făcut cercetare în numeroase universități și institute de cercetare din lume, printre care: École Polytechnique (Palaiseau), Tokyo Institute of Technology, Max-Planck Institut für Mathematik (Bonn), „La Sapienza“ Università (Roma), Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics (Viena), University of New Mexico (Albuquerque), Higher School of Economics (Moscova) etc.

Domeniu de cercetare: geometria diferențială.

A publicat, singur și în colaborare, peste 90 de articole și preprinturi, două monografii de cercetare și două cursuri universitare. Rezultatele sale cele mai importante privesc varietățile complexe cu metrici local conform Kaehler.

Colaborează cu mulți colegi din țară și străinătate. Lucrările sale sunt citate de nume cunoscute din zona geometriei diferențiale și algebrice, în reviste foarte bine cotate. A fost conferențiar invitat la numeroase conferințe internaționale și seminare departamentale.

În paralel, are o bogată activitate de traducător (știință popularizată, istorie, ficțiune) din limbile franceză și italiană, publică eseuri și ficțiune (proză scurtă și roman).

Pentru un CV complet, a se vedea: http://gta.math.unibuc.ro/pages/cvlee.html

Monografii de cercetare

1998 Locally conformal Kähler geometry, Progress in Mathematics 155, Birkhäuser (în colaborare cu Sorin Dragomir)

2023 Principles of locally conformally Kähler geometry, Springer Science+ (în colaborare cu Misha Verbitsky), https://arxiv.org/pdf/2208.07188.

Articole științifice (selecție)

 • Classification of non-Kähler surfaces and locally conformally Kähler geometry (împreună cu Misha Verbitsky, Victor Vuletescu), „Russian Mathematical Surveys“ 76 (2021), 261-290.
 • Closed orbits of Reeb fields on Sasakian manifolds and elliptic împreună curves on Vaisman manifolds (împreună cu Misha Verbitsky), „Mathematische Zeitschrift“ 299 (2021), 1187-2296.
 • Positivity of LCK potential (împreună cu Misha Verbitsky), „Journal of Geometric Analysis“ 29 (2019), 1479-1489.
 • Compact homogeneous LCK manifolds are Vaisman (împreună cu Andrei Moroianu, Paul Gauduchon), „Mathematische Annalen“ 361 (2015), 1043-1048.
 • Automorphisms of locally conformally Kähler manifolds (împreună cu Misha Verbitsky), „International Mathematics Research Notices“, vol. 2012, nr. 4, 894-903.
 • Blow-ups of locally conformally Kähler manifolds (împreună cu Misha Verbitsky, Victor Vuletescu), „International Mathematics Research Notices“ 12 (2013) 2809-2821.
 • Oeljeklaus-Toma manifolds admitting no complex subvarieties (împreună cu Misha Verbitsky), „Mathematical Research Letters“ 18(4), (2011), 747-754.
 • Locally conformal Kähler manifolds with potential (împreună cu Misha Verbitsky), „Mathematische Annalen“ 348 (2010), 25-33.
 • Embeddings of compact Sasakian manifolds (împreună cu Misha Verbitsky), „Mathematical Research Letters“ 14 (2007), 703-710.
 • An immersion theorem for Vaisman manifolds (împreună cu Misha Verbitsky), „Mathematische Annalen“ 332 (2005), 121-143.
 • Locally conformal Kähler reduction (împreună cu Rosa Gini, Maurizio Parton), „Journal für Mathematische Annalen die Reine und Angewandte Mathematik“ 581 (2005), 1-21.
 • Geometric flow on compact locally conformally Kähler manifolds (împreună cu Yoshinobu Kamishima ), „Tohoku Mathematical Journal“ 57 (2) (2005), 201-221.
 • Cosphere bundle reduction in contact geometry (împreună cu Oana Dragulete, Tudor S. Ratiu), „Journal of Symplectic Geometry“, 1(4) (2002), 695-714.
 • Locally conformal Kähler metrics on Hopf surfaces (împreună cu P. Gauduchon), „Annales de l'Institut Fourier“, 48 (1998), 1107-1127.
 • Locally conformal Kähler structures in quaternionic geometry (împreună cu Paolo Piccinni), „Transactions of the American Mathematical Society“, 349 (1997), 641-655.

Cursuri universitare

O introducere în geometrie (în colaborare cu Adriana Turtoi), Editura Theta, 2000, 2011.

O introducere în geometria diferențială, Editura Theta, 2015.

Pentru lista completă a publicațiilor (matematice și literare) vezi pagina:
http://gta.math.unibuc.ro/pages/lornea.html

PN-II-ID-8, Submersii și subvarietăți în varietăți de tip cuaternionic (2009-2010)

PN-II-ID-PCE-2011-3-0118, Geometrie local conform Kähler și structuri înrudite (2012-2016)

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0065, Teme de geometrie local conform Kähler (2017-2019)

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0025, Geometria și topologia varietăților local conform Kähler (2021-)

- Societatea de Științe Matematice din România
- Asociația Internațională a Criticilor de Teatru (AICT)

Premiul „Gheorghe Țițeica“ al Academiei Române, 2000.