Sorin DĂSCĂLESCU - Matematician


Membru corespondent 2021

S-a nӑscut la 23 aprilie 1964 la Ploiești, județul Prahova. A absolvit Liceul „I. L. Caragiale“ din Ploiești în anul 1982. În 1987 a devenit licențiat al Facultății de Matematicӑ, Universitatea din București. În 1992 obține titlul de doctor în matematică al aceleiași universități. Începând cu anul 1990 este cadru didactic al Facultății de Matematicӑ și Informaticӑ din universitate, iar din 2001, profesor al facultății.

A fost invitat pentru vizite științifice la universități din Canada, SUA, Belgia, Spania, Italia, Argentina, Australia, Africa de Sud. A fost profesor invitat al Dalhousie University din Canada.

Domeniu de cercetare: teoria algebrelor Hopf, împreună cu aplicațiile ei; algebrele Hopf sunt obiecte care apar în numeroase domenii ale matematicii: teoria numerelor, geometria algebrică, teoria Lie, teoria grupurilor, teoria categoriilor, teoria operatorilor, teoria reprezentării, combinatorică, teoria Galois, mecanica cuantică. Exemple remarcabile de algebre Hopf sunt grupurile cuantice. Direcțiile principale în care lucrează sunt: clasificarea algebrelor Hopf, algebre Hopf cu integrale nenule, acţiunile şi coacţiunile algebrelor Hopf (în particular studiul graduărilor pe anumite algebre, printre care algebrele de matrice), algebre Frobenius în categorii monoidale.

Opera (selecție)

A publicat peste 90 de lucrӑri științifice și o monografie despre algebrele Hopf.

1996 Do isomorphic structural matrix rings have isomorphic graphs?, în colaborare cu L. Van Wyk, în „Proceedings of the American Mathematical Society“, 124/1996

1999 On the number of types of finite dimensional Hopf algebras, în colaborare cu M. Beattie, L. Grunenfelder, în „Inventiones Mathematicae“, 136/1999

2000 Hopf Algebras: an introduction, în colaborare cu C. Năstăsescu, Ş. Raianu, în „Monographs in Pure and Applied Mathematics“, 235/ 2000, Marcel Dekker, New-York

2001 S. Dăscălescu, On gradings of matrix algebras by cyclic groups, în colaborare cu C. Boboc, în „Communication in Algebra“, 29/2001

2002 Involutory Hopf algebras with non-zero integral, în colaborare cu C. Năstăsescu, B. Torrecillas, în „Bulletin of the London Mathematical Society“, 34/2002

2002 Lifting of Nichols algebras of type B2, în colaborare cu M. Beattie, S. Dăscălescu, Ş. Raianu, în „Israel Journal of Mathematics“, 132/2002

2003 Co-Frobenius Hopf algebras and the coradical filtration, în colaborare cu N. Andruskiewitsch, în „Mathematische Zeitschrift“, 243/2003

2004 Hopf algebras of dimension 14, în colaborare cu M. Beattie, în „Journal of the London Mathematical Society“, 69/2004

2013 Path subcoalgebras, finiteness properties and quantum groups, în colaborare cu M. Iovanov, C. Năstăsescu, în „Journal of Noncommutative Geometry“, 7/2013

2014 Frobenius algebras of corepresentations and group-graded vector spaces, în colaborare cu C. Năstăsescu și L. Năstăsescu, în „ Journal of Algebra“, 406/2014

2017 Graded semisimple algebras are symmetric, în colaborare cu C. Năstăsescu și L. Năstăsescu, în „Journal of Algebra“, 491/2017

2020 Structural matrix algebras, generalized flags and gradings, în colaborare cu F. Beșleagӑ, în „Transactions of the American Mathematical Society“, 373/2020

Director al grantului „Actions, coactions and gradings on algebras“, PCE-ID-1904, 2008-2011

Manager al proiectului „Hopf algebras in category theory, representation theory and combinatorics“, PN-II-ID-PCE-2011-3-0635, 2012-2016

Membru al American Mathematical Society

Premiul „Gheorghe Lazӑr“ al Academiei Române, 1996