Gabriela MARINOSCHI- Matematician


Membru titular 2022
Membru corespondent 2017


Nǎscutǎ în Bucureşti, pe 30 ianuarie 1957. Studii liceale în Bucureşti, la Liceul „Matei Basarab“, şefǎ de promoţie (1975). Studii universitare la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematicǎ, diplomat universitar în 1979, specializare în mecanica fluidelor în 1980 şi doctorat în 1989, cu teza „Contribuţii la studiul propagǎrii undelor în fluide“, conducǎtor ştiinţific acad. Lazǎr Dragoş.

Dupǎ absolvirea facultǎţii devine matematician, cercetǎtor ştiinţific, cercetǎtor ştiintific II la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti, între 1980-1990. Din 1991 a fost cercetǎtor ştiinţific II (1991-1998) şi apoi cercetǎtor ştiinţific I (1998-prezent) la Institutul de Matematicǎ Aplicatǎ al Academiei Române, devenit, dupǎ unirea cu Centrul de Statisticǎ Matematicǎ, în 2001, Institutul de Statisticǎ Matematicǎ şi Matematicǎ Aplicatǎ „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob“ al Academiei Române. In present este directorul acestui institut.

A fost visiting professor la Universitǎţile din Bologna, Trento, Bari, Fondazione „Bruno Kessler“, CIRM din Italia, Wuhan din China, cercetǎtor la Forschungszentrum Jülich, Germania; a fost bursier NATO la Universitatea din Atena, Grecia.

Este conducǎtor de doctorat din 2004 în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Române. A coordonat şase doctoranzi, dintre care cinci au susţinut teza. .

A coordonat proiecte de cercetare internaţionale în colaborare cu cercetǎtori din Germania şi Italia şi numeroase proiecte naţionale. A fǎcut parte din comitetele de organizare şi ştiintifice a peste 30 de manifestǎri cu participare internaţionalǎ, dintre care patru congrese ale matematicienilor români.

Domenii de cercetare: activitatea sa ştiinţificǎ se concentreazǎ în domeniul analizei şi controlului ecuaţiilor de evoluţie în spaţii infinit dimensionale, tratând în particular: metode variaţionale, de monotonie şi compacitate pentru ecuaţii neliniare cu derivate parţiale, în special de tip parabolic, probleme cu frontierǎ liberǎ, control optimal, optimizare, stabilizare şi probleme inverse pentru modele de difuzie şi convecţie în medii fluide şi poroase şi pentru modele descriind procese în biologie, medicinǎ, dinamica populaţiilor.

Secretar executiv al Comitetului Naţional Român de Matematicǎ al Academiei Române, din 1994
Secretar al Secţiei Române a Gesselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), 2001-2016

Premiul „Spiru Haret“ al Academiei Române, 1992

Înalte ordine de stat

Cavaler al Ordinului Naţional „Pentru Merit“, 2004


Distincții

Distincţia Culturalǎ a Academiei Române, 2002