Gabriela MARINOSCHI- Matematician


Membru corespondent 2017


Nǎscutǎ în Bucureşti, pe 30 ianuarie 1957. Studii liceale în Bucureşti, la Liceul „Matei Basarab“, şefǎ de promoţie (1975). Studii universitare la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematicǎ, diplomat universitar în 1979, specializare în mecanica fluidelor în 1980 şi doctorat în 1989, cu teza „Contribuţii la studiul propagǎrii undelor în fluide“, conducǎtor ştiinţific acad. Lazǎr Dragoş.

Dupǎ absolvirea facultǎţii devine matematician, cercetǎtor ştiinţific, cercetǎtor ştiintific II la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti, între 1980-1990. Din 1991 a fost cercetǎtor ştiinţific II (1991-1998) şi apoi cercetǎtor ştiinţific I (1998-prezent) la Institutul de Matematicǎ Aplicatǎ al Academiei Române, devenit, dupǎ unirea cu Centrul de Statisticǎ Matematicǎ, în 2001, Institutul de Statisticǎ Matematicǎ şi Matematicǎ Aplicatǎ „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob“ al Academiei Române. Simultan, a ocupat poziţia de secretar ştiinţific al Secţiei de Știinţe Matematice a Academiei Române, în perioada 1990-2017.

A fost visiting professor la Universitǎţile din Bologna, Trento, Bari, Fondazione „Bruno Kessler“, CIRM din Italia, Wuhan din China, cercetǎtor la Forschungszentrum Jülich, Germania; a fost bursier NATO la Universitatea din Atena, Grecia.

Este conducǎtor de doctorat din 2004 în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Române.

A coordonat proiecte de cercetare internaţionale în colaborare cu cercetǎtori din Germania şi Italia şi numeroase proiecte naţionale. A fǎcut parte din comitetele de organizare şi ştiintifice a peste 30 de manifestǎri cu participare internaţionalǎ, dintre care patru congrese ale matematicienilor români.

Domenii de cercetare: activitatea sa ştiinţificǎ se concentreazǎ în domeniul analizei şi controlului ecuaţiilor de evoluţie în spaţii infinit dimensionale, tratând în particular: metode variaţionale şi de monotonie pentru ecuaţii neliniare cu derivate parţiale de tip parabolic, probleme cu frontierǎ liberǎ, control optimal, optimizare, stabilizare şi probleme inverse pentru procese de difuzie şi convecţie în medii fluide şi poroase şi pentru modele bazate pe ecuaţii şi sisteme de ecuaţii cu derivate parţiale modelând procese în biologie, medicinǎ, dinamica populaţiilor.

Opera sa ştiinţificǎ constǎ în 3 monografii, o carte, 11 capitole în volume colective, aproximativ 100 articole în reviste de specialitate cu referenţi, 9 volume editate.

2003 Mathematical treatment of infiltration and dispersion problems, Center of Optimal Control and Discrete Mathematics, Central China Normal University, Wuhan

2004 Analysis and Control of Basic Problems in the Theory of Water Infiltration in Soils, Hubei Science and Technology Press, Wuhan

2006 Functional approach to nonlinear models of water flow in soils, Mathematical Modelling Series: Theory and Applications, volume 21, Springer

2012 Degenerate Nonlinear Diffusion Equations, în colaborare cu A. Favini, "Lecture Notes in Mathematics" 49, Springer, Berlin, New York

Secretar executiv al Comitetului Naţional Român de Matematicǎ al Academiei Române, din 1994
Secretar al Secţiei Române a Gesselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), 2001-2016.

Premiul „Spiru Haret“ al Academiei Române, 1992

Înalte ordine de stat

Cavaler al Ordinului Naţional „Pentru Merit“, 2004


Distincții

Distincţia Culturalǎ a Academiei Române, 2002