data-layout="button" data-size="small"> Share

6 iulie 2022

Acad. Gabriela Marinoschi, reprezentant al României la a 19-a Adunare Generală a
Uniunii Matematice Internaţionale


Acad. Gabriela Marinoschi, membră a Secţiei de știinţe matematice a Academiei Române, a participat, ca reprezentant al României, la a 19-a Adunare Generală a Uniunii Matematice Internaţionale – IMU, care a avut loc la Helsinki în perioada 2-5 iulie 2022.

Țările membre IMU sunt reprezentate prin Organizaţii afiliate (Adhering Organizations), care pot fi academii, societăţi de ştiinţe matematice sau instituţii guvenamentale. România este membru al IMU având ca organizaţie afiliată Academia Română, prin Secţia de știinţe matematice și Comitetul Naţional Român de Matematică – CNRM, care funcţionează în cadrul Secţiei de știinţe matematice. .

Comitetul Naţional Român de Matematică – CNRM are ca obiective, deduse din obiectivele generale ale IMU, promovarea cooperării internaţionale în matematică, încurajarea și susținerea unor activități matematice internaționale susceptibile de a contribui la dezvoltarea științei matematice sub oricare dintre aspectele sale, pur, aplicat sau educațional. .

Congresele IMU au loc o dată la 4 ani şi sunt precedate de Adunările Generale și urmate de sesiunile de decernare a celor mai importante premii în matematică, inclusiv a medaliei Fields. .

Adunarea Generală este organul principal al IMU. În cadrul acestor şedințe se admit membrii IMU, se decide cu privire la statutele IMU, la probleme specifice şi se votează componenţa conducerii, oficialii IMU şi componenţa diverselor sale comitete pentru următorii patru ani. Adunarea Generală este formată din delegaţii numiţi de Organizaţiile afiliate şi aprobaţi de conducerea IMU. Fiecare ţară membră cu drepturi depline, inclusiv România, are drept de vot cu un număr de voturi conform grupului din care face parte. .

Afilierea țării noastre la IMU şi participarea la Adunarea Generală conferă o recunoaştere internaţională binemeritată a comunităţii matematicienilor români.

Secția de științe matematice a Academiei Române