Dorin IEȘAN - Matematician


Membru titular 2021
Membru corespondent 2001

Nǎscut în Rădăuţi, județul Suceava, pe 8 aprilie 1941. Absolvent al Facultăţii de Matematică-Mecanică a Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi unde, în anul 1969, şi-a luat titlul de doctor în matematici. Bursier al Consiglio Nazionale delle Ricerche din Italia (1971).

A ocupat funcţiile didactice de preparator (1963-1964), asistent (1965-1968), lector (1968-1975), conferenţiar (1975-1981), profesor (1981-2011) la Facultatea de Matematică a Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

A fost invitat să susțină lecții şi conferințe în Italia, Japonia, Statele Unite ale Americii, Germania, Polonia, Suedia şi Spania și a prezentat conferinţe în cadrul sesiunilor plenare ale unor congrese internaţionale.

A studiat probleme matematice ale mecanicii mediilor continue. A stabilit caracterizări variaţionale în teoria dinamică a termoelasticității, a dat o nouă metodă de rezolvare a problemei lui Saint-Venant în teoria clasică a elasticităţii și a rezolvat această problemă pentru medii Cosserat, a stabilit rezultate de existenţă pentru medii cu microstructură, a elaborat o teorie a mediilor termoelastice cu tensiuni iniţiale și flux termic iniţial, a studiat deformarea cilindrilor termoelastici compuşi din materiale diferite. Unele dintre rezultatele sale au fost menţionate în lucrările unor reputați matematicieni străini.

A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice şi 11 monografii.

Volume

1975 Probleme fundamentale ale teoriei Cosserat a elasticităţii, în Probleme actuale în mecanica solidelor, vol. I, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1979 Teoria Termoelasticităţii, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1982 Saint-Venant′s Problem in Micropolar Elasticity, în Mechanics of Micropolar Media (Eds. O. Brulin and R.K.T. Hsieh), World Scientific, Singapore

1987 Saint-Venant′s Problem, Lecture Notes in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin

1989 Prestressed Bodies, Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex și John Wiley & Sons, Inc., New York

1993 Non-Classical Elastic Solids (în colaborare cu M. Ciarletta), Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex și John Wiley & Sons, Inc., New York

1996 Thermoelastic Deformations (în colaborare cu A. Scalia), Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht, Boston, London

1997 Elementi di Meccanicadei Continui con Applicazioni  în colaborare cu M. Ciarletta, Pitagora Editrice, Bologna

2004 Thermoelastic Models of Continua, Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht, Boston, London

2009 Classical and Generalized Models of Elastic Rods, Chapman & Hall/CRC Press, London, New York, Boca Raton

2012 Thermoelasticity, în Continuum Mechanics, vol. II (Eds. J. Merodio and G. Saccomandi), Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford

Cursuri universitare

1973 Mecanica mediilor continue, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

1980 Mecanica generalizată a solidelor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

2004 Mecanica. Medii elastice, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

Activitate editorială

Membru al comitetului de redacţie al revistei „Journal of Thermal Stresses“

Membru al Societăţii de Matematică din Statele Unite ale Americii

Premiul „Simion Stoilow“ al Academiei Române, 1974