Secţia de știinţe agricole şi silvice

Membri

Preşedinte:

acad. Doru Pamfil
președinte.arfc@acad-cj.ro
acad. Cristian Hera (președinte de onoare)

Membri titulari

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Nicolae Ovidiu BADEA
prof.univ.dr. Valeriu V. COTEA
prof.univ.dr. Zeno GÂRBAN
prof.univ.dr. Florin STĂNICĂ

Membri de onoare din ţară

Membri de onoare din străinătate

Secretar ştiinţific
Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru