Nicolae N. SĂULESCU - Inginer agronom, genetist


Membru titular 2009
Membru corespondent 1990


Delegat al Academiei Române în Consiliul de Administrație al Fundației Elias
Delegat al Academiei Române în Consiliul de Administrație al Fundației „Patrimoniu“

Născut pe data de 15 aprilie 1939, la București. Studii liceale la Liceul „I.L. Caragiale“ din București. Licențiat al Facultății de Agricultură, Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu“ din București. În 1972 a obținut titlul de doctor cu teza Contribuții la precizarea metodicii de ameliorare pentru creșterea capacității de producție la grâul de toamnă.

Timp de trei ani a activat ca inginer agronom la o gospodărie colectivă, apoi a început activitatea de creator de soiuri de grâu la Stațiunea de cercetări Agricole Lovrin, județul Timiș. S-a format ca specialist în ameliorarea grâului lucrând cu tatăl său N.A. Săulescu, profesor universitar de ameliorare a cerealelor şi fitotehnie. Ulterior a lucrat în domeniu cu renumite personalități ca P.P Lukianenko la Institutul de Cercetări Științifice Agricole din Krasnodar (KNIISH), Rusia (1964), cu Norman Borlaug, laureat al Premiului Nobel, la Centrul Internațional de Ameliorarea Porumbului şi Grâului (CIMMYT), Mexic, în perioada 1971-1972.

Activitatea sa de cercetare a însemnat fundamentarea lucrărilor de ameliorare a grâului – stabilirea obiectivelor prioritare de ameliorare, definirea tipului ideal al soiurilor de grâu pentru condițiile din România, identificarea unor noi surse de gene pentru ameliorarea grâului, îmbunătățirea metodologiei de ameliorare – reflectată în peste 170 lucrări științifice publicate.

Preocupările sale au vizat și crearea de unui număr de 28 de soiuri de grâu de toamnă, care au ocupat în ultimele decenii între 1/2 şi 2/3 din suprafața totală de grâu a României. Unele dintre soiurile create au fost înregistrate și cultivate în Canada, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Kirghizstan, Argentina sau au fost folosite ca surse de gene în multe programe de ameliorare din lume, regăsindu-se în genealogia a peste 300 soiuri lansate în China, Argentina, Ungaria, Canada, Madagascar, SUA.

În paralel a derulat o activitate didactică însemnată, fiind profesor asociat, conducător de doctorate și inițiator de curs de masterat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti. În anii 1993 și 1996 a deținut titulatura de courtesy professor la Univesitatea Statului Oregon SUA.

Volume sau capitole în volume

1967 Câmpul de experiență, capitolele 8-12 ale volumului, Editura Agrosilvică

1969, 1972 Elemente de genetică moleculară, capitol în volumul Principii de genetică, N. Giosan şi N. Săulescu, Editura Agrosilvică

1984 Ameliorarea grâului, Producerea de sămânță, Soiurile de grâu cultivate în România, capitole în volumul Grâul, redactor N. Ceapoiu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1986 Cereale păioase de toamnă, capitol în volumul Soiuri și hibrizi de plante agricole cultivate în România, vol.I, Editura Ceres

1994 Genetica și ameliorarea plantelor agricole, capitol în volumul Istoria științelor în România - Științele agricole, redactor acad. D. Davidescu, Editura Academiei Române

2001 Romanian Wheat Pool, capitol în volumul The World Wheat Pool - a history of wheat breeding, editori A.P. Bonjean şi W.J. Angus, Lavoiser Publishing, Londres, Paris, New York

2001 Cold tolerance, capitol în monografia Application of Physiology in Wheat Breeding, editori M.P. Reynolds, J.I. Ortiz-Monasterio şi A. McNab, Mexico, D.F., CIMMYT

2005 The Romanian durum breeding program, capitol în monografia Durum Wheat Breeding: Current Approaches and Future Strategies, editori Conxita Royo şi Natale Di Fonzo, The Haworth Press, Inc., New York

Soiuri de grâu înregistrate la a căror creare a contribuit:

- Lovrin 10 (1973)
- Lovrin 231 (1974)
- Lovrin 13 (1974)
- Montana (1976)
- Lovrin 24 (1977)
- Fundulea 29 (1979)
- Lovrin 32 (1979)
- Lovrin 34 (1981)
- Flamura 80 (1984)
- Fundulea 133 (1984)
- Fundulea 4 (1987)
- Flamura 85 (1989)
- Rapid (1992)
- Dropia (1993)
- Boema 1 (2000)
- Crina (2001)
- Delabrad (2002)
- Dor (2002)
- Faur (2004)
- Glosa (2005)
- Gruia (2005)
- Izvor (2008)
- Litera (2010)
- FDL Miranda (2011)
- Otilia (2013)
- Pajura (2014)
- Pitar (2015)
- Semnal (2018)

Activitate editorială

Coordonator științific al revistei „Romanian Agricultural Research“, revistă indexată ISI-Thomson Reuters începând cu anul 2007

- Membru titular al Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, 1991
- Membru al Societății Americane de Agronomie (A.S.A.) și al Societății pentru Cultura Plantelor din America (C.S.S.A.), 1996

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ al Academiei Române, 1985

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, 2013