Ovidiu Nicolae BADEA - Inginer silvic


Membru corespondent 2014

S-a născut la 22 noiembrie 1963, în localitatea Finta, județul Dâmbovița. În perioada 1983-1988 a fost student al Facultății de Silvicultură din cadrul Universității „Transilvania“ din Brașov. În anul 1999 devine doctor în științe silvice, cu o teză referitoare la Fundamente dendrometrice şi auxologice ale monitoringului forestier în România.

Începând cu anul 1988 a fost inginer și, ulterior, cercetător al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, iar între 1997-1988, 2003-2004, 2009-2015 a îndeplinit funcția de director științific al institutului, coordonând activitatea de cercetare.

Alături de personalități ale comunității științifice silvice, în calitate de director științific, a contribuit la instituționalizarea cercetării științifice silvice, destul de imprecis poziționată după anul 1990, prin înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea“. Din anul 2015 este directorul științific al acestei instituții.

Începând cu 1999 este membru al Comisiei de Științe Silvice a Academiei Române, iar între 2015-2018 a fost președintele Consiliului de administrație al Ocolului Silvic „Penteleu“ al Academiei Române. Este membru în Consiliul director al Fundației „Patrimoniu“ a Academiei Române tot din anul 2018

.

În perioada 2013-2019 a fost responsabil adjunct al Grupului de Lucru IUFRO 07.01.01 -„Impactul poluării atmosferice şi schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere – Detecție, monitoring şi evaluare“.

A fundamentat statistic și a implementat rețelele de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor din România (1990–1991) şi din Republica Moldova (1992) și a contribuit în mod deosebit la armonizarea și integrarea performanței științifice în domeniul cercetării ecosistemelor forestiere pe termen lung la nivel regional, național, european și internațional. Începând cu anul 2008 este conducător de doctorat la Universitatea „Transilvania“ din Brașov, îndrumând cercetările pentru 7 doctori și 5 doctoranzi.

Domenii de interes: cauzele declinului biodiversității şi efectele poluării atmosferice și ale schimbărilor climatice asupra stării pădurilor, destructurarea pe termen mediu a pădurilor din zonele de câmpie din România, din zona de dealuri şi chiar a unora din zona de munte, destructurarea pe termen mediu a pădurilor din zonele sudice, competitivitatea economică a unităților din sectorul forestier, monitorizarea stării ecosistemelor forestiere, cercetările socio-ecologice pe termen lung.

Contribuția științifică se materializează într-un număr de 136 lucrări științifice publicate, din care 60 cărți și capitole în cărți și 56 articole cotate ISI (indice Hirch 15).

Cărți și capitole din cărți

1993 Să oprim declinul pădurilor. Salvaţi pădurile României, Editura Arta Grafică

1993 Supravegherea forestieră în România. Din istoricul şi activitatea ICAS 1933-1993, Editura Tehnică Silvică

1999 Romanian forestry estate: general features și General features of the forest monitoring networks in Romania (Level I and II), capitole în Forest condition monitoring in Romania (1990 - 1996), Imprimerie ONF, Fontainebleau

1999 Results on the optimisation of the national permanent plot network for the assessment of forest health status în Forest condition monitoring in Romania (1990 - 1996), Imprimerie ONF, Fontainebleau

1999 The intensive monitoring network (Crown condition 1991-1997), The intensive monitoring network (Background) și The intensive monitoring network (Increment) capitole în Forest condition monitoring in Romania (1990 - 1996), Imprimerie ONF, Fontainebleau

2001 Evoluția stării de sănătate a pădurilor, urmărită în ultima perioadă prin Sistemul de Monitoring Forestier Național, în Starea de sănătate a pădurilor din România în intervalul 1986-2000, Editura Muşatinii

- Membru al grupului de experți, de coordonare a ICP-Forests, 1991
- Coordonator naţional al Programului de cooperare internaţională privind protecţia pădurilor din Europa (ICP-Forests), Hamburg, Germania, responsabil Centru Focal Naţional, 1991
- Membru al Comisiei 1 Agricultură şi Alimentație, ANCS, 2005
- Membru în Comitetul de Coordonare (Steering Commitee) al Programului de cercetare CLIMMANI (Climate Change – Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems) al Fundației Europene de Știință (ESF), 2007-2013
- Membru în Comitetul de Management al Acțiunii COST 0903, 2009-2014
- Membru titular al Academiei de Științe Agricole şi Silvice, Secția Silvicultură, 2011
- Expert pentru silvicultură în Comitetul de Program pentru Cercetare Ştiinţifică Orizont 2020 al Uniunii Europene, 2014
- Membru în Comisia permanentă de experți – C1 Bioeconomie a Colegiului Consultativ al ANCSI pentru CDI, 2015-2016
- Membru în Comisia de Securitate Biologică, 2016
- Membru în Comisia de ingineria resurselor vegetale și animale a panelului 2- Științe inginerești din cadrul CNATDCU, 2016

- Premiul „Marin Drăcea“ al Academiei Române, 2000
- Premiul „Ion Popescu-Zeletin“, acordat de AOSR, 2008
- Premiul „Constantin D. Chiriţă“, acordat de ASAS, 2008

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, 2000


Distincții

- Diplomă de onoare, acordată de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru activitatea depusă în slujba protecției mediului, 2000
- Diploma „Marin Drăcea“ clasa I, pentru rezultate foarte bune obținute în activitatea profesională, 2002
- Diplomă de onoare, acordată de Ministrul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru activitate prestigioasă în domeniul cercetării-dezvoltării şi proiectării în silvicultură, 2003