Valeriu V. COTEA - Oenologie


Membru corespondent 2019

S-a născut în 20 mai 1960, la Iaşi. După clasele primare urmate la Liceul Jidvei (din județul Alba), continuă studiile la Liceul Internat „C. Negruzzi“ din Iaşi, absolvit în anul 1979. În perioada 1980-1984 urmează studii universitare la Facultatea de Horticultură din Iaşi, iar în anul 1991 susţine doctoratul în specialitatea viticultură şi oenologie. În perioada 1984-1986 a lucrat ca inginer stagiar la Întreprinderea Agricolă de Stat „Copou“ din Iaşi. Din anul 1986 este cadru didactic al Facultății de Horticultură a actualei Universităţi de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi; a ocupat, succesiv, următoarele posturi: inginer în cercetare (1986-1990), asistent universitar (1990-1992), şef de lucrări (1992-1995), conferenţiar universitar (1995-1999) şi profesor universitar (din anul 1999). Începând cu 2005 este conducător de doctorat la Universitatea de Ştiinţele Vieții din Iaşi, îndrumând cercetările pentru 23 doctori, 5 cercetători postdoctoranzi și 16 doctoranzi. În prezent este și șef al Laboratorului de Oenologie al facultății.

Începând cu anul 1997 îşi desfăşoară activitatea şi în cadrul Centrului de Cercetări pentru Oenologie din Academia Română – Filiala Iași, ca cercetător științific gradul I. Din anul 2011 a fost numit coordonator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie.

În 1998 a fost desemnat expert al României la Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV), unde participă regulat la reuniunile organizației interguvernamentale.

A îndeplinit diverse funcții în comisii și grupuri de lucru din domeniul oenologic:

- Membru al Comitetul Ştiinţific şi Tehnic al OIV, 2001
- Preşedintele Grupului de Experţi „Codul Internaţional al Practicilor Oenologice“ (2001-2007);
- Preşedinte al Grupului de Experţi „Specificații ale produselor oenologice“ (2007-2013);
- Preşedinte al Comisie de Oenologie (2012-2015), vicepreşedinte (2015-2018) și secretar științific (din anul 2018).

Domenii de cercetare: - potențialul biotehnologic al soiurilor de Vitis vinifera pe centre naturale de producție; tehnologia producerii vinurilor în mod natural dulci și a vinurilor speciale; stabilitatea vinurilor față de precipitările tartrice; determinarea conținutului de aminoacizi din diferite vinuri; cuantificarea puterii invertazice a musturilor din diferite soiuri de Vitis vinifera; tehnologia de producere a vinurilor spumante; studiul capacității tampon a vinurilor și implicațiile acestei capacități în modificarea concentrației ionilor de hidrogen din vin, când acesta este supus diferitelor operațiuni tehnologice; evoluția compușilor fenolici în vinuri; modificările profilului antocianilor din vinurile roșii în urma aplicării unor tratamente de condiționare; modificările profilului antocianilor din vinurile roșii obținute prin diferite variante tehnologice, în vederea stabilirii autenticității soiurilor; determinarea unor izotopi stabili din vinuri care certifică autenticitatea produselor; trasabilitatea în sectorul viti-vinicol; studiul tratamentului cu plasmă rece aplicat vinului; potențialul redox al vinurilor; analiza activității antioxidante și antiradicalice a unor compuși bioactivi prezenți în vinuri sau în alte produse obținute în urma vinificației; maturarea vinurilor în butoaie din lemn de stejar; materiale inovatoare pe bază de carbon sau siliciu în tratarea vinurilor; reducerea conținutului în alcool etilic al vinurilor; metode rapide și eficiente pentru identificarea micotoxinelor în vin.

A publicat singur sau în colaborare peste 400 titluri de lucrări, dintre care 25 cărţi sau capitole în cărți la edituri de prestigiu din țară și stăinătate, 76 articole ştiinţifice indexate Clarivate Analytics, ISI - Web of Science (indice Hirsh 10), 235 indexate în alte baze de date internaţionale, 85 articole ştiinţifice publicate în extenso în volumele conferințelor internaționale de specialitate, precum și 50 alte lucrări și contribuții științifice.

Cărți (selecție)

2000 Podgoriile și vinurile României, în colaborare cu V. D. Cotea, N. Barbu, C. Grigorescu, Editura Academiei Române

2005 Tehnologia vinurilor efervescente, Editura Academiei Române

2006 Podgoria Cotnari, în colaborare cu V. D. Cotea, M. Ciubotaru, N. Barbu, C. Grigorescu, P. G. Magazin, Editura Academiei Române

2006 Tehnologii de producere a vinurilor, în colaborare cu V. D. Cotea, Editura Academiei Române

2008 Romania - Land of Wine, în colaborare cu F. Andreescu, Editura AdLibri

2009 Tratat de oenochimie, 2 volume, în colaborare cu V.D. Cotea și V.C. Zanoaga, Editura Academiei Române; ediția a II-a, 2014

2010 Oenologie. Construcţii, vase și utilaje vinicole, în colaborare cu V.D. Cotea și V.C. Zanoaga, Editura Academiei Române

2012 Oenologie. Biologie celulară şi microbiologie, în colaborare cu V.D. Cotea, V.C. Zanoaga și I. Neacșu, Editura Academiei Române

2021 Grapes and Wine. Cap. Management of Pesticides from Vineyard to Wines: Focus on Wine. Safety and Pesticides Removal by Emerging Technologies, în colaborare cu Georgiana-Diana Dumitriu (Gabur) și Carmen Teodosiu în IntechOpen, DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.98991. 27 pag.

2022 Enzymes and Biochemical Catalysis in Enology: Classification, Properties, and Use in Wine Production, în colaborare cu E. C. Scutarașu, C. E. Luchian, L. C. Colibaba, în volumul Recent Advances in Grapes and Wine Production - New Perspectives to Improve the Quality, editat de Jordão A.M., Botelho R.V., Miljic U., 31 p. DOI: 10.5772/intechopen.105474.

Brevete

RO125381-A2 2010 „Single-phase modular source of magnetic field for treating liquids in vessels and cylindrical conduits“, împreună cu V. Belous, M.V. Danga, G. Doncean, P. Leonte, M. Niculaua, A. Plesca (înregistrat la OSIM)

RO125379-A2 2010 „Modular electromagnetic device for treating liquids in magnetic, thermal and mechanical force field“, împreună cu V. Caruntu, M.V. Danga, G. Doncean, P. Leonte, A. Plesca și C. Zanoaga (înregistrat la OSIM)

RO125380-A2 2010 „Modular sources of magnetic field for treating liquids contained in vessels and cylindrical conduits“ împreună cu V. D. Cotea, M.V. Danga, G. Doncean, P. Leonte, A. Plesca (înregistrat la OSIM)

- Membru în comitetul director al proiectului „Establishing of a Data Bank for Analytical Parameters for Wines from Third Countries“ („Stabilirea unei bănci de date pentru parametri analitici ai vinurilor din ţări terţe“), proiect finanțat de Comunitatea Europeană în cadrul programului „Competitive and Sustainable Growth“ G6RD-CT-2001-00646-WINE DB - FP5

- Director de proiect, „Dezvoltarea infrastructurii pentru eficientizarea activităților tehnologice și implementarea unor metode neconvenționale de îmbunătățire a calității băuturilor alimentare – INFRATEHNOBEV“, ID nr. 881; contract nr. 436/07.01.2013; SMIS-CSNR 13983

- Director de proiect, „Elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de producție viti-vinicol în vederea îmbunătățirii siguranței alimentare“, CEEX nr. 10

Internaționale
- Membru corespondent, Academia Elvețiană a Vinului
- Membru corespondent, Academia Italiană a Viei și Vinului
- Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor și Scriitorilor de Vinuri și Băuturi Spirtoase (FIJEV)
- Membru al International Society for Horticulture Science, Belgia


Naționale
- Președinte al Patronatului Național al Viei și Vinului
- Președinte al Societății Române a Horticultorilor - Filiala Iași
- Membru al Societății Române de Retrologie Agrară
- Membru onorific al Asociației de Horticultură și Silvicultură din Transilvania
- Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a României – ASAS, 2009

- Premiul juriului Oficiului Internaţional al Viei și Vinului la categoria „Monografii și studii specializate cu caracter ştiinţific“, 2001
- Mențiunea specială a Oficiului Internaţional al Viei și Vinului la categoria „Monografii cu caracter descriptiv“, 2009
- Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ Academia Română, 2011
- Premiul „I.C. Teodorescu“, Academia de Ştiinţe Agricole și Silvice, 2015
- Marele premiu pentru cercetare horticolă al Societății Române a Horticultorilor, 2018

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în gradul de Cavaler, 2003
- Ordinul „Meritul Agricol“ în grad de Cavaler, conferit de Guvernul francez, 2015


Distincții

- „OIV Merit Award“, acordat pentru activitatea științifică depusă în cadrul Organizației Internaționale a Viei și Vinului, 2009
- Medalia de argint a Concursului literar al Academiei Germane de Gastronomie (Literarischer Wettbewerb der Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V.), 2009