SECTIA DE ȘTIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI SOCIOLOGIE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Institute și centre de cercetare

Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici“, București

Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu“, București

Centrul de Economia Industriei și Serviciilor, București

Centrul de Informare și Documentare Economică, București

Centrul de Modelare Macroeconomică, București

Centrul de Studii de Drept European, București

Centrul European de Studii în Probleme Etnice, București

Centrul Român de Economie Comparată și Consens, București

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“, București

Institutul de Economie Agrară, București

Institutul de Economie Mondială „Costin Murgescu“, București

Institutul de Economie Națională, București

Institutul de Prognoză Economică, București

Institutul de Sociologie, București

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“ – INCE, București

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006