SECTIA DE ȘTIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI SOCIOLOGIE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice
  Președinte: prof. Victor AXENCIUC, m.o. al Academiei Române
  Secretar științific: dr. Andrei Marius DIAMESCU
 
2. Comisia de demografie
  Președinte: prof. univ. dr. Vasile GHEȚĂU
  Secretar științific: dr. Carmen Adriana GHEORGHE
 
3. Comisia de cibernetică socio-economică
  Președinte: dr. Valeriu TUDOR
  Secretar științific: Claudiu-Ramon D. BUTCULESCU
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006