SECTIA DE ȘTIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI SOCIOLOGIE

   

Centrul de Modelare Macroeconomică

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București

   
Director: Acad. Emilian Dobrescu
Director adjunct: Dr. Bianca Păuna
   
Telefon: 021 318 81 48 ; 021 318 81 06 (int. 3301)
Fax: 021 318 81 48
Email: ccm@ince.ro
Web: http://cmm.ince.ro
   


 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006