Președinte
Acad. Maya SIMIONESCU
 
Membri titulari
Dr. Dumitru T. MURARIU (cv)
Acad. Octavian POPESCU (cv)
Acad. Lucia - Doina POPOV (cv)
Acad. Anca - Volumnia SIMA (cv)
Acad. Maya SIMIONESCU
Membri corespondenți
Prof. Mariana Carmen CHIFIRIUC
Prof. Dan COGĂLNICEANU
Dr. Gheorghe COLDEA
Prof. Maria-Luiza FLONTA
Dr. Ileana MÂNDUȚEANU
Prof. Leontin Stefan PÉTERFI
Prof. Cătălin TĂNASE
Membri de onoare din străinătate
Prof. Bruce ALBERTS biochimist; membru al Academiei Naționale de Științe din Washington, S.U.A. (ales în 2006)
Prof. Christian De DUVE medic; premiul Nobel pentru Medicina și Fiziologie; Belgia (ales în 1999)
Prof. Marilyn FARQUHAR biolog-patolog; membru al Academiei Naționale de Științe a S.U.A.; S.U.A. (aleasa în 1995)
Prof. Maurice FONTAINE biolog; membru al Academiei Franceze de Științe, membru al Academiei Franceze de Agricultură; Franța (ales în 1991)
Prof. Ion TODERAȘ biolog; Republica Moldova (ales în 2016)
Prof. E. Silvester VIZI neurofarmacolog; președintele Academiei Ungare de Științe; Ungaria (ales în 2004)
 
Secretar stiintific: Dr. Liliana GREGORIAN 
E-mail: gregor@acad.ro
Telefon /Fax: 021 6504010; Telefon: 021 2128640/153
 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006