INSTITUTE
Institutul de Biochimie, București
(http://www.biochim.ro)
Institutul de Biologie, București
(http://www.ibiol.ro)
Institutul de Biologie și Patologie Celulară „ Nicolae Simionescu”, București
(http://www.icbp.ro)
Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București, Cluj
(http://www.iser.ro), (http://www.iser-cluj.org)
   
CENTRE DE CERCETARE

Colectivul de cercetare din cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, își desfășoară activitatea științifică sub egida Academiei Române, în coordonarea Secției de Științe Biologice, în baza adresei nr. 3359/ 15.08.2006, conform Art. 38, alin. 2 și Art. 46, alin 1-5 din Statutul Academiei Române.
(http://www.muzeul-antipa.ro)

 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006