SECȚIA DE ȘTIINȚE BIOLOGICE

 

Președinte: acad. Maya SIMIONESCU

Membri titulari:

acad. Dumitru T. MURARIU
acad. Octavian POPESCU
acad. Lucia-Doina POPOV
acad. Anca Volumnia SIMA
acad. Maya SIMIONESCU

Membri corespondenți:

prof. Mariana Carmen CHIFIRIUC
prof. Dan COGĂLNICEANU
dr. Gheorghe COLDEA
prof. Maria-Luiza FLONTA
dr. Ileana MÂNDUȚEANU
prof. Leontin Ștefan PÉTERFI
prof. Cătălin TĂNASE

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Dr. Liliana GREGORIAN
Telefon: 021 650 40 10, 021 212 86 40*153
E-mail: gregor@acad.ro

Pagină WEB
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006