Secţia de știinţe economice, juridice şi sociologie

Membri

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Tudorel ANDREI
prof.univ.dr. Ilie BĂDESCU
prof.univ.dr. Corneliu BÎRSAN
prof.univ.dr. Valeriu IOAN-FRANC
prof.univ.dr. Liviu POP

Membri de onoare din ţară

-

Membri de onoare din străinătate

Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru