Aurel IANCU - Economist


Membru titular 2001
Membru corespondent 1993


Discurs de recepție: „Nicholas Georgescu –Roegen, întemeietor de școală economică“, 3 iunie, 2009

Răspuns: acad. Viorel Barbu

S-a născut la 17 decembrie 1928 în comuna Răcoasa, județul Vrancea. A urmat școala primară în comuna natală, iar în 1948 a absolvit Liceul Comercial din Focșani și în 1952, Facultatea de Economie generală a Academiei de Studii Economice din București. În 1971 a devenit doctor în economie cu o teză publicată în anul 1972, Eficiența economică maximă. Metode de modelare. În 1952 a fost angajat la Ministerul Industriei Grele, în funcția de economist analist, iar în anul 1956 a fost încadrat ca redactor principal la revista și la oficiul de presă al ministerului, având drept mentori în analize economice pe profesorii Willy Mendelson și Henry Sterian. Pe baza articolelor publicate, în 1960 a devenit cercetător principal la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române și în 1967, șef de sector. În 1977 a fost numit director științific la Institutul de Economie Industrială, pe care, împreună cu prof. Corneliu Russu, l-a organizat încă de la înființare. În 1992 a trecut la Centrul de Cercetări Complexe al Institutului Național de Cercetări Economice, în calitate de cercetător gradul I și coordonator științific.

Între anii 1990-1993 a fost coordonator al Departamentului economic din Institutul de Reflecții Liberale. A fost membru în consiliul consultativ al Ministerului Cercetării Științifice și Tehnologice (1994-1998) și membru în consiliul director al Institutului European din România (2001-2006).

A beneficiat de mai multe stagii de cercetare:

  • în SUA, între anii 1969-1970, în programul de cercetare IREX, desfășurat la M.I.T – Economics Department, sub coordonarea prof. Evsey Domar și consultanță prof. Paul Samuelson și Wassily Leontief (laureați ai Premiului Nobel în științe economice);
  • în programul de la California University – Berkeley, sub coordonarea prof. Gregory Grossman;
  • în SUA, în anul 1992, programul de cercetare-documentare finanțat de Fundația Soros și desfășurat la Vanderbilt University, sub coordonarea prof. Nicholas Georgescu-Roegen;
  • în Regatul Unit, 1992-1993, în programul de cercetare al Comisiei Europene, desfășurat la LSE (Economic Performance Centre) și la Basel University Elveția.

A realizat vizite de studii și documentare în cadrul schimburilor interacademice la institute de cercetare și universități din Moscova, Budapesta, Praga, Berlin, Londra.

A participat la conferințe și colocvii internaționale, cu comunicări științifice la Sofia- 1974, București-1976, Nürnberg-1979, Milano-1981, New York-1983, Viena-1989, Paris-1991, Chișinău-1998.

A fost profesor asociat la la Facultatea de Economie generală a Academiei de Studii Economice din București și la Universitatea Ecologică București. Din anul 1990 este conducător de doctorat la Institutul Național de Cercetări Economice și la Școala doctorală a Academiei Române (SCOSAAR). În prezent este membru în Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române.

Direcții de cercetare: eficiența economică, creșterea economică, valorificarea resurselor naturale, economia mediului înconjurător, schimburile economice internaționale, tranziția la economia de piață, integrarea economică și monetară, convergența economică, economia instituțională, instabilitatea economică și financiară și politici de stabilizare.

A publicat 14 cărți ca autor unic și peste 160 de articole științifice, din care, 27 în limba engleză. Este coordonator și coautor al unui număr de 10 volume.

Articolele publicate sunt preluate de bazele de date - IDEAS/RePEc, ResearchGate, Econ/Store, Econ Papers, SSRN, FBSCO, ZBW.

Cărţi

1972 Eficiența economică maximă. Metode de modelare, Editura Politică

1974 Modele de creștere economică şi de optimizare a corelaţiei dintre acumulare şi consum, Editura Politică

1976 Creșterea economică şi resursele naturale, Editura Politică

1979 Creșterea economică şi mediul înconjurător, Editura Politică

1983 Schimburile economice internaționale, Editura Științifică şi Enciclopedică

1993 Știința economică şi interferențele ei, Editura Economică

1992 Piață, concurență, monopol, Editura Expert

1998 Bazele teoriei politicii economice, ALL-BECK

2000 Politică şi economie. Repere ale unui sistem economic performant, Editura Expert

2002 Liberalizare, integrare şi sistemul industrial, volum apărut în limba română şi în engleză, Editura Expert

2003 Dezvoltarea intensivă şi specializarea națiunilor, Editura Economică

2006 Cunoaştere şi inovare. O abordare economică, Editura Academiei Române

2009 Nicholas Georgescu-Roegen, întemeietor de şcoală economică, Academia Română (CIDE)

2009 Transition, Integration and Convergence, Editura Expert; publicație apărută și în „Working Papers“, National Institute of Economic Research, 2010
http://www.workingpapers.ro/2010/wpince101222.pdf

Volume coordonate

1979 Consumul energetic şi structura producției, coordonator și coautor, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1980 Resursele şi structura industriei, coordonator și coautor, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1986 Structura economică şi sistemul industrial, coordonator și coautor, Editura Politică

2003 Dezvoltarea economică a României. Competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, coordonator și coautor al volumului I, Editura Academiei Române

2005 Dezvoltarea economică a României. Competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, coordonator și coautor al volumului II, Editura Academiei Române

2008 Convergenţa economică, coordonator și coautor al volumului I, Editura Academiei Române şi CHBeck, volum apărut în limba română şi în engleză

2009 Convergenţa economică, coordonator și coautor al volumului II, Editura Academiei Române şi CHBeck, volum apărut în limba română şi în engleză

2018 Economia României după Marea Unire, vol. I Macroeconomia, în colecția „Civilizație românească“, coordonat și realizat în colaborare cu Nicolae Păun, Editura Academiei Române
http://www.ince.ro/Civilizatia_romaneasca_10._Vol._1.pdf

2018 Economia României după Marea Unire, vol. II Economia sectorială, în colecția „Civilizație românească“, coordonat și realizat în colaborare cu George Georgescu, Victor Axenciuc, Florin Pavelescu, Constantin Ciutacu, Editura Academiei Române
http://www.ince.ro/Civilizatia_romaneasca_16._Vol._2.pdf

2016 Cunoaște România. Retrospectivă 2007-2013, Iulian Văcărel (coordonator general), Aurel Iancu, Constantin Anghelache, Constantin Mitruț, Marin Stănică (coordonatori), Editura Academiei Române

A fost coordonator general al traducerii şi editării în limba română a seriei Opere complete, Nicholas Georgescu Roegen (7 volume şi 11 cărţi), apărute la Editura Expert – INCE, Academia Română, în perioada 1996 – 2009.

Articole științifice și studii

Este director al revistelor online: „Working papers“ și „Studii economice“, realizate de Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române; este membru în 9 consilii ale revistelor științifice din care șapte sunt editate în limba engleză.

- Consultant ONU – New York (Divizia Social Economică), 1983
- Membru fondator al Asociației Generale a Economiștilor din România și președinte al Departamentului cercetării, 1990-1992
- Membru al Consiliului Național de Statistică din anul 2002 și președinte al Consiliului în perioada 2013-2017
- Membru de onoare al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), 2014

- Premiul Academiei Române „P.S. Aurelian“, 1972
- Premiul AGER, 2003
- Premiul de excelență AGER, 2010
- Premiul „Eugen Țigănescu“, Institutul Național de Statistică, 2021

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor, 2000
- Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2016


Distincții

- Medalia „Laureații Nobel în economie“, acordată de Academia Română și Banca Națională a României, 1999
- Medalia aniversară a Academiei de Studii Economice, 1991-2001, Republica Moldova
- Medalia „140 ani de la înființarea Academiei Române“, acordată de Banca Națională a României, 2006
- Medalia „Centenar Pierre Werner“, acordată de Institutul Național de Cercetări Economice, 2013
- Diplomă „Membru de onoare cu medalia de aur“, acordată de Asociația facultăților de economie din România (AFER), 2015
- Diplomă de excelență pentru îndelungata activitate în statistica academică și practică, Societatea Română de Statistică și Institutul Național de Statistică, 2017
- Diploma de excelență „Opera Omnia“, pentru vasta activitate de cercetare științifică desfășurată în cadrul Academiei Române, Societatea Română de Statistică, 2018
- Diploma de excelență pentru promovarea valorilor gândirii economice și cercetării științifice românești, Centrul de Modelare Economică și Institutul de Prognoză Economică, 2018
- Plachetă aniversară, 1928-2018, acordată de Primăria Comunei Răcoasa, județul Vrancea
- Plachetă aniversară, 1928-2018, acordată de Școala Gimnazială Răcoasa