Cătălin ZAMFIR - Sociolog


Membru titular 2019
Membru corespondent 1992


Director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, începând cu anul 1990


Discurs de recepție: Sociologia și visul României, 2022

Răspuns: acad. Victor Voicu

S-a născut la 9 februarie 1941, la București. Absolvent al Liceului „Dimitrie Cantemir“ (1957) și al Facultății de Filozofie a Universității din București (1962). În perioada 1962-1964 este preparator la Facultatea de Filozofie a Universității din București, apoi asistent al aceleiași facultăți (1964-1968). În anul 1969 obține titlul de doctor în filozofie cu temă sociologică Metoda normativă în psiho-sociologie. Între 1968-1970 este cercetător la Institutul de Psihologie al Academiei.

În perioada 1970-1980 își continuă activitatea didactică fiind lector la Facultatea de Filozofie a Universități din București, iar între 1980-1989 este conferențiar al Catedrei de filozofie și șeful colectivului de sociologie de la Institutul Politehnic București. În perioada 1990-2008 este profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, al cărei decan este între 1998-2006.

Din anul 1990 este fondator și director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române.

În calitate de Ministru al muncii și protecției sociale, 1990-1991, a reînființat învățământul universitar de asistență socială în România și profesia de asistent social, sprijinind dezvoltarea învățământului sociologic în numeroase universități românești şi din Republica Moldova.

A publicat 51 cărți, 31 în calitate de autor, pentru celelalte fiind coordonator sau coautor, și 214 studii în reviste și volume.

Domenii de interes:
- teoria sociologiei: un model sintetic al explicației cauzale și structural-funcționaliste, incertitudinea ireductibilă și impactul ei asupra profilului fenomenelor sociale
- cercetarea sociologică a realității românești: profilul societății românești în perioada tranziției, calitatea vieții și standardul de viață, dezvoltarea socială a organizațiilor, politici sociale în perioada tranziției, istoria socială a României
- misiunea socială a sociologului: transmiterea rezultatelor cercetării sociologice.

Volume

1972 Metoda normativă în psihosociologia organizării, Editura Științifică

1974 Psihosociologia organizării şi a conducerii: teorii şi orientări contemporane, Editura Politică

1977 Materialismul istoric: teoria lui Marx, note de curs, București

1977 Strategii ale dezvoltării sociale, Editura Politică

1980 Un sociolog despre muncă şi satisfacţie, Editura Politică, volum tradus ulterior de autor în limba rusă

1981 Filozofia istoriei, Editura Științifică și Enciclopedică

1982 Sociologie industrială: Curs şi exerciţii pentru seminar, în colaborare cu Iancu Filipescu, Institutul Politehnic București

1987 Structurile gândirii sociologice: socilologia explicativă și sociologia constructivă, Editura Politică, republicată în 1999 și în 2005

1990 Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică, Editura Științifică, republicată în 2005

1992 Atitudini, valori şi condiţii de viaţă în mediul studenţesc, în colaborare cu Marcel Doru și Gheorghe Socol, Centrul de Informare și Documentare Economică

1994 Reforma învățământului superior în România, în colaborare cu Ioan Mihăilescu, Lazăr Vlăsceanu, CEPES, publicată și în limba engleză în același an

1994 România '89 - '93. Dinamica bunăstării și protecţia socială, în colaborare cu Marius Augustin Pop și Elena Zamfir, Editura Expert, publicată şi în limba engleză

1995 Dimensiuni ale sărăciei: România 1994, în colaborare cu Ion Barbu și Denisa Ghizaru, Editura Expert

1998 Consiliul naţional al cercetării știinţifice universitare, publicată și în limba engleză, Editura Alternative

1999 Politica resurselor umane: Sistemul titlurilor universitare, Editura Expert

2001 Situaţia femeii în România, în colaborare cu Elena Zamfir, Editura Expert

2004 O analiză critică a tranziţiei. Ce va fi „după“?, disponibilă şi în engleză, Editura Polirom

2009 O istorie subiectivă în sociologia românească: din 1944 până în prezent, Editura Polirom

2016 Romanian Sociology: 1900-2010. A social history, o variantă prescurtată, completată și revăzută, Lambert Academic Publishing

2018 Istoria socială a României: 1918-2018, Editura Academiei Române

2020 57 eseuri despre starea societății românești: 2015-2019, Platforma „România socială“

Volume coordonate

1980 Dezvoltarea umană a întreprinderii, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1984 Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1993 Ţiganii: Între ignorare şi îngrijorare, coordonat împreună cu Elena Zamfir, Editura Alternative

1994 Formarea managerială în România: nevoi şi capacităţi, în colaborare cu Gabriel Măţăuan și Nicolae Lotreanu, Editura Alternative

1995 Politici sociale. România în context European, în colaborare cu Elena Zamfir, Editura Alternative, ediţia în limba engleză în 1996

1997 Pentru o societate centrată pe copil, în colaborare cu Elena Zamfir, cu variantă în limba engleză

1999 Politici sociale în România: 1990-1998, Editura Expert

2002 Romii în România, în colaborare cu Marian Preda, Editura Expert

2015 Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială, în colaborare cu Iancu Filipescu, Editura Școala Ardeleană

Activitate editorială

Director/ redactor-șef al revistelor de sociologie:
- Sociologie Românească, începând cu anul 1990
- Inovație socială, începând cu anul 2014
- România social, începând cu anul 2016

Articole în publicații internaționale

2015 Communist Regims. Quality of Life in... și Romania. Quality of Life, în volumul editat de Mary Robins, Encyclopedia of Quality of Life and Well-being Research, Springer

A susținut conferințe la universitățile: Ann Arbor - Michigan (SUA), Avuedo (Spania), Sittard (Olanda), Umeo (Suedia), Cambridge (UK), Chişinău (Republica Moldova), Tiffin (SUA)

Comunicări la congrese/ conferințe internaționale: Praga (1978), Berlin (1980), Helsinki (1984), Madrid (1990), Helsinki (2005), San Domingo (2003), Saint Jorge, Canada (2006), Glasgow (2007)

Expert-invitat la conferinţe asupra problemelor de politica socială organizate de Consiliul Europei, ONU, UNDP, ILO, UNICEF.

1976–1977 Coordonator din partea României al programului internațional „Social and psychological efects of the hierarchy: a comparative approach“

1978–1982 Reprezentant al României la programul internațional „Modul de viață în țările socialiste“

1992–2000 Participant la proiectul UNICEF: MONEE „Monitorizarea situației social-economice şi a politicilor sociale în țările în tranziție“, Centrul de Cercetări, Florenţa

1996 Participant în cadrul proiectului „Children at Risk in Romania. Problems Old and New“, UNICEF, Florence

1996–1999 Participant din partea României la proiectul „Human Dignity and Social Exclusion“ (HDSE), Consiliul Europei

1999 Coautor al raportului UNDP „Poverty in Tranzition“, New York

1999–2000 Participant în programul UNDP „Women in tranzition: 3 countries“

2000–2002 Participant la programul de cercetare al Universității ONU (Helsinki): „Stratificarea socială în Europa“; autor al capitolului Stratificarea socială în România în tranziție, apărut în volumul proiectului

2004 Elaborarea documentului și negocierea cu Comisia UE asupra Memorandumului comun de promovare a incluziunii sociale (JIM), semnat în anul 2005

- Fondator al Asociației Române de Sociologie (președinte în perioadele: 1990-1996, 2000-2019)
- Fondator al Consiliului Național al Cercetării Științifice (președinte în perioada 1994-1998)
- Membru al Comisiei Consiliului Europei „Politici de suport pentru populația de romi/ ţigani“, 1996-2000
- Expert al Guvernului Republicii Moldova pentru reforma sistemului de asistență socială, 2002-2005

Premiul „Dimitrie Gusti“ al Academiei Române, 1984 și 1995

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național al României „Serviciul credincios în grad de cavaler“, 2004
- Ordinul Național al României „Serviciul credincios în grad de ofițer“, 2018


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest din Timișoara
- Universitatea din Oradea
- Universitatea din Craiova
- Universitatea „Andrei Șaguna“ din Constanţa
- Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu, 2014
- Universitatea din Petroșani, 2018