Emilian DOBRESCU - Economist


Membru titular 1990
Membru corespondent 1974

S-a născut pe 22 mai 1933 la București. În anul 1951 a absolvit Liceul Comercial „Regele Carol I“. În 1956 a absolvit cursurile Facultății de Economie a Universității „Lomonosov“ din Moscova cu diplomă de licență. În anul 1963 a devenit doctor în economie. A parcurs treptele didactice de asistent, lector, conferențiar şi profesor universitar în cadrul Acdemiei de Studii Economice din București.

A făcut parte din Comitetul de Stat al Planificării ca prim-vicepreședinte (1972–1978) şi ca președinte (1981–1982), funcție din care a demisionat în urma respingerii propunerilor formulate în nume personal pentru restructurarea economiei românești.

A efectuat două stagii de documentare-cercetare în S.U.A., în anii 1970 şi 1996. Din 1990 este cercetător la Institutul Național de Cercetări Economice.

În prezent este coordonator al Centrului de Modelare macroeconomică al Academiei Române și profesor în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSSAR).

Direcții de cercetare:

  • problemele metodologice ale măsurării economice și elaborarea primelor modele econometrice românești;
  • analiza corelațiilor macroeconomice fundamentale, cu deosebire a parabolei (cu maxim) a eficienței ratei acumulării;
  • coordonarea introducerii analizei input-output în România (1968–1973), cu utilizarea în acest scop a experienței americane;
  • caracterizarea economiei de tranziție ca sistem instituțional slab structurat şi problemele prelucrării seriilor statistice în condițiile acestuia;
  • introducerea conceptului de output potențial dublu condiționat (conexat simultan la echilibrul intern și extern al economiei);
  • elaborarea macromodelului economiei românești de tranziție; „macromodelul Dobrescu“ utilizat în simulările destinate politicilor monetare, în elaborarea strategiei pe termen mediu (adoptată în 2000 de Guvernul României), precum şi în testarea coerenței programelor de preaderare pentru anii 2001–2004; pe baza acestui model s-au publicat sistematic estimări previzionale pentru organismele de specialitate și „Project LINK“ (sub egida O.N.U.);
  • verificarea pe baza statisticii Băncii Mondiale a relației de cauzalitate în sens Granger dintre „structura sectorială și creșterea economică“;
  • analiza macroeconomică a gradului de autoîmplinire a expectațiilor de piață în Uniunea Europeană

A publicat cărți și peste150 de articole şi lucrări de specialitate, dintre care 82 în engleză și 9 în alte limbi de circulație (franceză, germană, rusă).

Cărți

1964 Productivitatea muncii sociale, Editura Politică

1967 Introducere în teoria capitalismului monopolist de stat, în colaborare cu T. Postolache, Editura Politică

1968 Ritmul creșterii economice – teorie şi analiză, Editura Politică

1968 La structure de l’economie roumaine; Struktur der rumanischen wirtschaft; The Structure of Romanian Economy, Editura Meridiane

1973 Structural Patterns of Romanian Economy; Structures de l’économie Roumaine; Structura rumânskoi economiki, în colaborare cu I. Blaga, Editura Meridiane

1971 Corelația dintre acumulare şi consum, Editura Politică

1977 Tipologia economiilor naționale, în colaborare cu C. Burtică, Gh. Dolgu, C. Murgescu, T. Postolache, C. Moisuc, I. Dumitru, Şt. Pătruţ, I. Serbănescu, Editura Politică

1979 The Optimum of the Socialist Economy, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1990 Consemnări economice, în colaborare cu T. Postolache, Editura Academiei Române

1996 Macromodels of the Romanian Transition Economy, Expert Publishing House; ediția a II-a, 1998; ediția a III-a, 2000

2002 Tranziţia în Romania. Abordări econometrice, Editura Economică

2005 Dezvoltarea durabilă în România - modele şi scenarii pe termen mediu şi lung, volum coordonat împreună cu L. L. Albu, Editura Expert

2006 Macromodels of the Romanian Market Economy, Editura Economică

Internaționale

- Membru al Association de Comptabilite Nationale din Paris
- Membru al International Association for Research in Income and Wealth din Ottawa
- Membru al Society for Financial Econometrics din New York
- Membru al Royal Economic Society din Londra
- Membru al Pan Pacific Association of Input-Output Studies (PAPAIOS)
- Membru al International Input-Output Association (IIOA)


Naționale

- Membru al Asociației generale a economiștilor din România
- Membru al Societății Române de Economie

Premiul „P.S. Aurelian“ al Academiei Române, 1969

Premiul de excelență al BNR, 2001

Premiul „Eugen Țigănescu“, Institutul Național de Statistică, 2021

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor, 2000


Distincții

- Medalia AGER, 1997
- Medalia 140 de ani de statistică publică în Romania,1999
- Diplomă de onoare, acordată de Academia de Studii Economice București, 2003
- Diploma de excelență, acordată de Institutul Național de Statistică, 2004
- Medalia de onoare a Journal of Applied Quantitative Methods, 2007
- Diploma de excelență „Paul Bran“, Academia de Studii Economice din București, 2010
- Diploma de excelență, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, 2010
- Medalia „Centenar Pierre Werner“, acordată de Institutul Național de Cercetări Economice, 2018
- International Master FIDE 1980 in chess study composition
- International Great Master FIDE 1989 in chess study composition