Lucian Liviu ALBU - Economist


Membru titular 2013
Membru corespondent 2009


Directorul Institutului de Prognoză Economică, începând cu anul 1998

Născut la 7 august 1951 la București, în familia fostului deținut politic, Gheorghe Albu, condamnat în procesul lui Iuliu Maniu și întemnițat la închisorile comuniste Văcărești, Pitești, Aiud.

A absolvit Liceul „Dimitrie Bolintineanu“ din București. În perioada 1972-1977 a urmat cursurile universitare ale Facultății de Cibernetică Economică și Statistică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În 1991 a obținut titlul de doctor cu teza Raportul Industrie-Agricultură și Dezvoltarea Economică, susținută la Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei Române.

După efectuarea stagiului ca economist și șef al Oficiului de Calcul la o întreprindere industrială, devine cercetător științific în anul 1981.

Cariera didactică a debutat în 1987, ca lector al Academiei de Studii Economice din București, continuată ca profesor (Macroeconomie, Econometrie, Finanțe, Cibernetică economică, Modelare și Prognoză) la aceeași universitate (1998), cât și la Universitatea Ecologică din București (2005) și la Universitatea Hyperion din București (2009).

Ca urmare a restricțiilor impuse de regimul comunist, cariera de cercetare a luat amploare abia după 1989, prin proiectele finanțate, în urma competiției, de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale (Banca Mondială, ONU, USAID, Fondul Belgian pentru Cercetare Științifică, Fondul Flamand pentru Cercetare, British Academy, CINADCO, GDN), precum și în cadrul schimburilor externe ale Academiei Române. A beneficiat de două stagii de cercetare de lungă durată, câștigate prin proiecte ale UE, la Universitatea Sorbona, CEPREMAP, 1995 (Felow Researcher), și, respectiv, la Universitatea din Leicester, CEES, 1997-1998 (Honorary Visiting Professor). În cadrul acestor stagii a colaborat cu prestigioși profesori și cercetători din Europa (inclusiv cu laureați ai premiului Nobel pentru economie), participând la peste 100 conferințe internaționale (inclusiv ca invitat special) și la peste 80 burse, granturi și stagii de cercetare, din care 30 în cadrul schimburilor interacademice. Evenimentele și stagiile au fost derulate la institute și universități prestigioase din străinătate, majoritatea din UE, China, Elveția, Islanda, Israel, Rusia, SUA, Taiwan și Turcia.

Din 2001 este coordonator de doctorat la Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR). În sistemul de cercetare al Academiei Române a deținut funcțiile de șef sector al departamentului Corelații macroeconomice de la Institutul de Cercetare a Relațiilor Interramuri și al Structurilor Industriale din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice (1990-1993). În perioada 1993-1995 a fost secretar științific al Institutului Național de Cercetări Economice. Coordonator al Programului fundamental al Academiei Române „Teorii şi modele avansate de analiză şi prognoză economică“ și președinte al Comisiei de Cibernetică Socio-Economică a Academiei Române, în perioada 2003-2010.

În anul 2000 a fost numit Ministrul Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Mugur Isărescu, iar în perioada 2009-2015 a fost reprezentantul României în „Network of experts in the field of gender equality“, EC - DG Justice. Între 2010-2019 a fost membru al primului Consiliu Fiscal din România.

Domenii de interes: modelare economică și prognoză, macroeconomie, creștere economică și convergență, economie informală și evaziune fiscală, piețe financiare, evaluare a politicilor economice, capitalul uman și piața muncii, dezvoltare regională și economie spațială, economie industrială și competitivitate.

A publicat peste 50 cărți și peste 300 articole și studii, apărute în prestigioase reviste științifice din țară și din străinătate. Prin numărul de publicații și citări se plasează pe primele locuri în România la principalele baze bibliografice pentru domeniul economic: Scopus, Web of Science, IDES-RePEc, Google Academic, WorldCat.

Cărți și monografii

1991 Le rapport industrie - agriculture et le développement économique, Institutul de Cercetări Economice

1995 Marketization, Restructuring and Competition in Transition Industries of Central and Eastern Europe, Avebury UK, Aldershot - Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney

1995 Underground Economy and Fiscal Policies Modeling (monograph), CEPREMAP Working Papers, Université de Paris I, Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathematique Appliquées à la Planification

1996 Quantitative models for estimating underground economy and applications, Association de Comptabilité Nationale, Université de Paris - I, ACN-INSEE

1997 Strain and inflation-unemployment relationship in transitional economies: a theoretical and empirical investigation (monograph), CEES Working Papers, University of Leicester, Centre for European Economic Studies

1998 Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?, Editura Expert

2000 Economie politică - Elemente fundamentale de economie politică modernă, Editura Ecologică, Societatea Ateneul Român, Universitatea Ecologică

2002 Macroeconomie non-lineară şi prognoză - Teorie şi aplicaţie, Editura Expert

Volume în colaborare

1987 Programele de investiţii şi dezvoltarea economică, în colaborare cu Ion Cămășoiu și George Georgescu, Editura Politică

1989 Cărbunii în actualitate şi în perspectivă, în colaborare cu Marius Albu și Denis Melvin Enachescu, Editura Tehnică

2000 Nicholaus Georgescu-Roegen Opere complete. Economie analitică - articole, studii, recenzii, IV, Cartea a II-a, volum îngrijit în colaborare cu Lucian Groza și Ihor Lemnji, Editura Expert

2001 National Human Development Report - Romania 2000. The Implications of the Process of EU Accession for Human Development (în colab.), United Nations Development Programme, VANEMONDE intrade, Geneva, Bucharest

2003 Modele şi prognoze pe termen scurt. Aplicaţii pentru România, în colaborare cu Elena Pelinescu și Cornelia Scutaru, Editura Expert

2004 Modelarea ciclurilor economice. Cazul României. Abordare teoretică. Scenarii de prognoză macroeconomică anuală şi pe termen mediu (coord. şi autor), Editura Expert

2004 Research on the Potential and Mechanisms of Long-Term Economic Growth in Transition Economies (în colab.), CMASTF, IEF, Global Insight, USAID, BearingPoint, IRIS

2005 Model de estimare a PIB-ului lunar, în colaborare cu Cristian Stănică, Mariana Nicolae, Mihaela Ionescu, Petre Caraiani, Carmen Uzlau, Centrul de Informare și Documentare Economică

2005 Dezvoltarea durabilă în România - modele şi scenarii pe termen mediu şi lung, volum coordonat împreună cu Emilian Dobrescu, Editura Expert

2006 The Impact of Capital Account Liberalization on Exchange Rate and the Competitiveness of the Romanian Economy, în colaborare cu Moisa Altar, Ionuț Dumitru și Ciprian Necula, volum apărut în română și engleză, Institutul European din România

2006 Analize privind factorii dezvoltării durabile pe termen foarte lung, coord. şi autor în colaborare cu Magdalena Rădulescu, Mariana Nicolae, Camelia Scutaru-Ungureanu, Editura Centrului de Informare și Documentare Economică

2007 European Social Model - Implications for Romania, în colaborare cu Mariana Stanciu, Valentina Vasile, Florin-Marius Pavelescu, Institutul European din România

2007 Economia dezvoltării durabile. Analize şi previziuni economice, în colaborare cu Dorin Jula, Editura Mustang

2008 Determinanţi ai creşterii economice, ocupării şi competitivităţii. Metode şi tehnici de măsurare. Analize comparative, împreună cu Emilian Dobrescu, Editura Academiei Române

2010 Impact of Investments on an Emerging Economy: Models and Forecasts. The Case of Romania, în colaborare cu Cornelia Scutaru, Nova Science Publishers New York

2010 Spatial Distribution of Key Macroeconomic Growth Indicators in the EU-27: A Theoretical and Empirical Investigation, în colaborare cu John M. Polimeni și Raluca I. Iorgulescu, în volumul The Labour Market Impact of the EU Enlargement, Springer

2011 Macroeconomie financiară, în colaborare cu Ion Ghizdeanu și Dana Ioana Țapu, Editura Mustang

2012 Proiecţii şi scenarii de evoluţie a creşterii economice în România, pe termen lung şi foarte lun, în colaborare cu Marioara Iordan și Petre Caraiani, Editura Academiei Române

2012 Perspectivele pieței muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020, în colaborare cu Petre Caraiani și Marioara Iordan, Editura Economică

2012 Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei reale, în colaborare cu Marioara Iordan, Radu Lupu, Mihaela Nona Chilian, Tiberiu Diaconescu, Editura Economică

2012 Non-linear Modelling in Economics - Beyond Standard Economics (coord. şi autor), Addleton Academic Publishers New York

2014 Regionalizare și politici regionale, în colaborare cu Dumitru-Cătălin Rogojanu, Editura Lumen

2016 Non-Linear Modeling of the Impact of the Crisis on the Interactions among Financial Markets and Macroeconomic Variables in CEE Countries, în colaborare cu Petre Caraiani, Novinka New York

2016 Planul de investiţii al Comisiei Juncker şi potenţialul impact asupra economiei româneşti, în colaborare cu Adrian Cantemir Călin, Oana Cristina Popovici, Daniel Ștefan Belingher, Institutul European din România

2018 Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială, în colaborare cu Radu Lupu, Adrian Cantemir Călin, Oana Popovici, Institutul European din România

Activitate editorială

Fondator și editor al revistei „Romanian Journal of Economic Forecasting“, începând cu anul 2000 (din 2007, prima revistă ISI pentru economie din România)

Membru fondator al „Business-VIP Magazine

Membru în colegiile de redacție și referent al unor publicații de profil române și străine: „Economic Thought Journal“, „Oeconomica“, „International Journal of Transdisciplinary Research“, „Revista de Economie şi Mediu“, „Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research“, „Studies in Business and Economics“, „Revista Economică“, „Economic Modelling“, „Economics of Transition“, „Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică“, „Romanian Statistical Review“, „Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy“, „Working Papers of Institute for Economic Forecasting“, „Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar“, „Romanian Economic Journal“

Organizații internaționale

- Membru al Asociaţiei bursierilor CINADCO- Tel Aviv, 1990
- Membru al Asociaţiei bursierilor British Academy - Londra, 1992
- Membru al ACN, L’Association de Comptabilité Nationale, INSEE, Sorbonne, 1993
- Membru al GRATICE - Groupe de Recherche et d'Analyse des Théories Institutions et Conventions Economiques, Université de Paris-XII, ROSES, Paris, 1995
- Membru al Econometric Inference into Macroeconomic Dynamics of EEE, Leicester, 1996
- Expert asociat la Adam Smith Institute – London, 1998
- Membru al Quantitative Macroeconomics and Real Business Cycle theory, 2001
- Membru al Global Development Network – New York, Prague, 2003
- Membru al Global Economic Modeling Network, Brussels, 2006
- Expert național, EGGE, European Union, 2010
- Membru al Academia Europaea (The Academy of Europe), 2016
- Membru al Global Labor Organization, Berlin, 2018
- Membru al Global Labor Organization, Berlin, 2018
- Membru al Eurasia Business and Economics Society, 2018


Organizații naționale

- Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice, 1993
- Membru al Societății Academice Române, 1994
- Membru al Societății Române de Economie, 1996
- Membru fondator al Forumului Român pentru Integrare Europeană,1999
- Membru în Consiliul Statistic Național, INS, 2002
- Vicepreședinte al Asociaţiei naţionale pentru protecţia consumatorilor şi promovarea produselor şi serviciilor din Romania, 2003
- Co-preşedinte al Comisiei de Cibernetică Socio-Economică din Academia Română, 2003
- Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma, 2005
- Membru în Consiliul Consultativ al Academiei de Studii Economice, 2010
- Membru în Consiliul Școlii Doctorale–Academia de Studii Economice (Finanțe și Cibernetică și Statistică Economică), 2010
- Membru în Consiliul Fiscal, 2010-2019
- Membru al Consiliului Director al Comitetul Național Român – Consiliul Mondial al Energiei, 2014
- Președinte de onoare al Centrului Național de Diplomație Economică, Negociere și Antreprenoriat, 2021

Premiul „Costin Murgescu“ al Centrului International Ecumenic și BNR, 1999

Premiul „Petre S. Aurelian“ al Academiei Române, 2000

Premiul AGER - Asociația Generală a Economiștilor din România, 2012

Distincții

- Certificat și Medalie de Onoare conferite de The Adam Smith Institute, London, 2000
- Diplome de Excelență ale Institutului Național de Statistică, 2004, 2008, 2012, 2016
- Diplome de Excelenţă ale Societăţii Române de Statistică, 2008, 2012, 2016, 2019
- Diplomă de Onoare a Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu, 2012
- Diploma „Meritul Academic“, Academia Română, 2016
- Diplomă şi Medalie de Onoare conferite de BUSINESS-VIP MAGAZINE, 2016
- Diplomă de Excelenţă a Institutului Național de Cercetări Economice, 2016
- Diplomă de Excelenţă a Institutului de Economie Mondială, 2017


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, Filiala Satu Mare, 2014
- Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, 2018