Valeriu IOAN-FRANC - economist, cercetător științific – marketing, economia culturii


Membru corespondent 2018


Membru fondator (1990) și director general adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“ (din 2000); director al Centrului de Informare și documentare Economică (din 1990); redactor-șef al publicațiilor Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“; Președinte director executiv al Centrului de Studii și Documentare „România-Luxemburg“ (1994); Coordonator al Centrului de Economie Comparată și Consens – INCE (2022)

Membru al Biroului Secției de științe economice, juridice și sociologie (din 2022)

Director al Școlii de cercetări postdoctorale pentru domeniul științelor umaniste a Academiei Române (2010-2019)

Copreședinte al Conferinței anuale internaționale „Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches“ – ESPERA, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“, Academia Română

Născut la 21 mai 1949. Studii liceale în București (Liceul „Mihail Sadoveanu“), absolvent al Școlii postliceale de Comerț „Nicolae Kretzulescu“ și al Academiei de Studii Economice – Facultatea de Comerț Interior.

Doctor în economie al Academiei Române, cu o teză privitoare la gândirea economică românească. Conducător științific de doctorat, domeniul economie (din 2004). Stagii de pregătire și specializare în Belgia, Cehoslovacia, Elveția, Franța, Germania, Luxemburg, Republica Moldova, Rusia, Turcia (Congresul mondial al economiștilor), Spania, Ucraina.

Debut în activitatea de cercetare științifică la Institutul de Cercetări Comerciale (ulterior, Institutul de Economia Comerțului Interior și a Turismului), ca economist și apoi cercetător și cercetător principal III. Participant la reconstruirea cercetării economice în Institutul Național de Cercetări Economice (1990), unde sunt atinse nivelurile profesionale superioare (CS II, CS I) în cercetarea economică.

Domenii de interes: (a) conexiunea între economie și cultură, cu distincția între cheltuielile pentru cultură și investițiile în cultură; (b) transformarea societății nu doar într-una de piață, ci reorganizarea pieței în cadrul noii economii, economia cultural-intensivă, în care cultura – indiferent de sensurile în care este definită – formează chiar nucleul dur al noii economii; (c) reconsiderarea raportului preț-valoare, nu în termenii reducerii prețurilor la o formă a valorii, nici a valorii ca o formă a prețurilor. Prețurile trebuie să constituie o problemă de măsurare pe „linie consensuală“, iar valoarea o problemă de măsurare în „cadrul consensului“; (d) gândirea economică contemporană, limbajul economic noțional național și implicațiile în epistemologia economică; (e) studierea comportamentului consumatorului, oferta de bunuri și servicii din perspectiva noii economii, libere; (f) valorificarea tezaurului de gândire economică națională; (g) mari proiecte editoriale în spațiul cercetării economice.

Autor a peste 150 de studii și articole, publicate în reviste indexate în țară și străinătate; autor și coautor a 46 de cărți și a 48 de capitole în cărți și proceedinguri semnificative pentru valorificarea cercetării economice academice românești.

Cărți – autor, coautor (selecție)

1976 Informația în comerț, Editura „Comerțul modern“

1997 Marketing şi cultură, Editura Expert

2000 Managementul culturii. Universul rural, Editura Expert

2000 Raportul Național al Dezvoltării Umane, Editura PNUD

2000 Un proiect deschis: Evaluarea Stării Economiei Naționale. Documente, Editura Academia Română – Centrul Român de Economie Comparată și Consens

2001 Marketing. Crestomație de termeni și concepte, Editura Expert

2002 Hommage à Pierre Werner, Biblioteca Națională Luxemburg

2004 Antologie de literatură luxemburgheză de limba franceză, CEDROMLUX, ediție bilingvă

2005 Economia distribuției, Editura Expert

2006 Dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea instituțională, Centrul de Informare și Documentare Economică – Academia Română

2006 Turism și cultură. Proiecte inovative performante pentru turismul durabil, Editura Universității „Petru Maior“ Târgu Mureș

2009 Credință și economie, Editura Expert

2009 Metodică în cercetarea științifică, Editura Expert

2010 Despre criză, cu discernământ și fără mânie, Editura Expert

2010 Marketing strategic, Editura Expert

2013-2015 Spre o monedă globală, volumul I, Preliminarii; volumul II, Calea posibilă; volumul III, Realități şi constrângeri, Editura Expert

2016 Economie urbană și regională. Noi provocări, noi practici, Editura Bibliotheca, Târgoviște

2018 România și adoptarea euro, Centrul de Informare și Documentare Economică – Academia Română

2018 România în globalizare, Centrul de Informare și Documentare Economică – Academia Română

Capitole în cărți, studii și articole publicate în țară și străinătate, în edituri și reviste cotate național și internațional – autor, coautor (selecție)

a) Capitole în cărți

2008 Economy and consensus. Between James Buchanan’s academicianism and Pierre Werner’s pragmatism, în: Messenger of the International Nobel Economic Forum, Dnepropetrovsk, Ucraina

2014 Urban Regeneration and More opportunities for Artistic Expression and Cultural Consumption, în: Procedia Economics and Finance, vol. 8, Elsevier Int.

2015 Crisis, Globalisation, Global Curency, în: Procedia Economics and Finance, vol. 22, Elsevier Int.

2015 Integrated Urban Governance: A New Paradigm of Urban Economy, în: Procedia Economics and Finance, vol. 22, Elsevier Int.

2015 La reconfiguration de la vision stratégique de l’Union Européenne dans le contexte mondial, în: Ciencia y realidades económicos: reto del mundo postcrisis a la actividad investigadora, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2016 Les conjonctures de la mondialisation, în: El comportamiento de los actores económicos ante el reto del futuro, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2016 L’Européanisation de la Roumanie – un acte de recherche académique, în: La Science est-elle une dimension de l’identité européenne?, Simpozionul „Penser l’Europe“

2016 The Dark Side of Globalisation, în: Economic Dynamics and Sustainable Development, ESPERA 2015, vol. I, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2016 Creative Cities – a model of sustainable City Planning, în: Economic Dynamics and Sustainable Development, ESPERA 2015, vol. II, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2017 Gouvernance globale et Intégration Européenne vs Inégalité globale et Polarisation économique, în: Las nuevas áreas del poder económico mundial, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2018 Valoriser les identités nationales dans les processus globaux, în: El reto de la prosperidad compartido. Papel de las tres culturas ante el siglo XXI, Editura RACEF, Sevilla, Spania

2018 Les -ismes et leur racines, în: Desafíos de la nueva sociedad sobre compleja: Humanismo, transhumanismo, dadaísmo y otros ismos, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2018 Consolidarea convergenţei economice şi monetare a României cu Uniunea Europeană – un demers necesar, în: Academica nr. 333-334, Editura Academiei Române

2018 Revenge of the Globalisation Losers, în: Issues and Innovative Trends in Sustainable Growth – Strategy Challenges for Economic and Social Policies, ESPERA 2016, vol. I, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2019 Une seule Europe, unie pour les prochaines générations d’Européens. Quelques questions qui nous inquiètent, în: Complejidad económica: Una Península Ibérica mas unida para una Europa mas fuerte (Covilha, Portugalia), Editura RACEF, Barcelona, Spania

2019 Economy and National Defense, în: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018), ESPERA 2018, vol. I, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2019 The Global Public Debt. A Mere Economic State of Planet Earth? , în: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018), ESPERA 2018, vol. I, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2019 Cercetarea economică din România, în: Economia României după Marea Unire, vol. 16, Economia sectorială – cartea a II-a, Editura Academiei Române

2019 Comerţul interior, în: Economia României după Marea Unire, vol. 16, Economia sectorială – cartea a II-a, Editura Academiei Române

2020 Les âgées entre le droit aux loisir et la marginalisation sociale, în: La Vejez: conocimiento, vivencia y experiencia, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2020 Treating business ethics as an intangible asset, în: Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization: Challenges ahead, ESPERA 2019, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2020 Reconfiguration of Globalization. Relevant Issues in Romania, Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization: Challenges ahead, ESPERA 2019, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2021 La crise d’après les crises. La crise de l’Humanité? , în: La nueva economía después del SARS-COV-2. Realidades y revolución tecnológica, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2021 Reconfiguration of Globalisation: Relevant Issues for Romania, în: Harnessing Tangible and Intangible Assets in the Context of European Integration and Globalisation. Challenges Ahead, ESPERA 2019, vol. I, Editura Peter Lang Academic Publishing Group, Germania

2021 Pandemia, o altă faţă întunecată a globalizării, în: Pandemia – constrângeri şi oportunităţi economice, Editura Academiei Române

2021 Pandemia – lecţii „deocamdată“ învăţate, în: Pandemia – constrângeri şi oportunităţi economice, Editura Academiei Române

2022 Ne jouons plus au Dieu! , în: Economic and technological solutions to the degradation of the planet’s ecosystem, Editura RACEF, Barcelona, Spania

2022 Motivation „after work“: the right to retire versus the right „not to retire“, în: ESPERA 2021, Editura Springer Verlag Nature, Elveţia

b) Studii și articole

1999 Partenariat consommateur – Entreprise Productrice, în: Romanian Economic Review, Revue Roumaine des Sciences Economiques, nr. 1-2, Editura Academiei Române

2003 The Evaluation of the Economic Research Works. A Relevance Indicator, în: Romanian Journal of Economic Forecasting, nr. 3, IPE, Bucureşti

2004 Globalizare şi identitate culturală (I, II), în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 4 (198) şi nr. 5 (199)

2004 Cultura şi dezvoltarea durabilă, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 9 (203)

2005 Mutations in the Distribution Structure at the International Level, în: Amfiteatru economic, ASE, 7 (17)

2007 Cultural tourism and Sustainable Development, în: Romanian Journal of Economic Forecasting, nr. 1

2007 Another Rhetoric Concerning Europe: Integration Versus Accession, în: Romanian Economic Review nr. 51-52

2007 Managementul cunoașterii în economia conversației, în: Marketing-Management nr. 5-6

2007 Creștinism şi dezvoltare economică (I), în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 1-2

2007 Creștinism şi dezvoltare economică (II) – Economicul biblic, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 8-9

2007 Creștinism şi dezvoltare economică (III). Creștinismul şi performanța economică, în: Caiete Critice, FNSA, Academia Română, nr. 11-12

2008 Economic and social challenges in a global environment. Labour market changes in Romania. Factors, causes, adjustment mechanisms (coautor), în: Revista Română de Economie, nr. 1

2008 Employment and Welfare, în: Romanian Journal of Economics, nr. 2

2008 Creștinism şi dezvoltare economică (IV) – Virtuţile – resurse ale performanţei, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 3-4-5

2008 Creștinism şi dezvoltare economică (V) – Progresul în credinţă confirmă progresul economic, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 6-7

2009 Responsiveness of Health Systems; a Barometer of the Quality of Health Services, în: Amfiteatru economic nr. 26

2009 Knowledge Management in Conversation Economy, în: Romanian Economic Review nr. 1-2, Academia Română

2009 Repères de la planification stratégique soutenable en Roumanie, în: Romanian Journal of Economics, vol. 28 (1)

2009 The quality of commercial services – a barometer of the competitive advantage of the Distribution channel members, în: Analele Universităţii Oradea, Seria IV, Marketing, Tom XVIII

2010 Some Opinions on the Relation between Security Economy and Economic Security, în: Romanian Journal of Economics nr. 2 (40)

2011 Management benchmarks of cultural policies, în: Romanian Journal of Economics nr. 2 (42)

2011 The Impact of Economic Crisis on Culture, în: Review of General Management nr. 14 (2)

2011 Quelques notes sur l’évaluations économiques des programmes culturels, în: Caiete Critice, FNSA, Academia Română, nr. 11

2012 New investment strategy of transnational corporations (coautor), în: Review of General Management nr. 15 (1)

2012 Organizational Behaviour in the Knowledge – Based Economy. A Romanian Context Approach (coautor), în: Romanian Journal of Economics, nr. 2(43)

2012 Crisis, Globalisation and Economic Security (coautor), în: Review of General Management, nr. 16(2)

2013 Se impune o nouă ordine economică internațională (I) - Considerente istorice şi filosofice (coautor), în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 11 (301)

2013 Se impune o nouă ordine economică internațională (II) – 30 noiembrie 2011 (coautor), în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 12 (302)

2013 Politica monetară şi criza datoriilor suverane din perspectivă geopolitică, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 7 (309)

2013 A new international economic order. Challenges for future theoretical and practical debates, în: Revista Română de Economie, vol. 35, nr.2 (44)

2013 Enseigner a l'européenne, în: Caiete critice, FNSA, Academia Română, nr. 10 (312)

2014 A Model of Assessment of Internal Disparities in the Development of Healthcare Services in Romania, în: Review of General Management, nr.1

2015 Oui, il y a deux Europes, în: Caiete Critice, FNSA, Academia Română, nr. 2

2016 L’Européanisation de la Roumanie – un acte de recherché académique, în: La Science est-elle une dimension de l’identité européenne?, Penser l’Europe, Academia Română

2017 Momentul european al României, în: Economistul, nr. 11 (285)

2019 România şi Uniunea Europeană. Euro după 20 de ani: între teorie şi pragmatism, în: Academica, nr. 348-349; 350; 351-352

2021 The Profound Nature of Linkage Between the Impact of the Use of Artificial Intelligence in Retail on Buying and Consumer Behavior and Consumers’ Perceptions of Artificial Intelligence on the Path to the Next Normal, în: Amfiteatru Economic, Editura ASE, nr. 56

2021 Încotro gândirea economică? , în: Caiete Critice, FNSA, Academia Română, nr. 3-4

2021 Crisis after crisis – Resilience or Reset? , în: Amfiteatru economic, vol. 23, nr. 58

2022 Major Shifts in Sustainable Consumer Behaviour in Romania and Retailers in Agilely Adapting to it, în: Sustainability nr. 14

Activitate editorială

- Redactor-șef al revistei Caiete Critice, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Academia Română (din 2000)

- Director al publicațiilor Probleme economice și Studii și cercetări economice (din 1990)

- Membru în colegiile editoriale a peste 20 de reviste ştiinţifice din ţară (cotate B+ CNCSIS, indexate în baze de date internaţionale) şi din străinătate, printre care: Amfiteatru economic, Romanian Journal of Economic Forecasting, Romanian Economic Review, Calitatea Vieţii, Review of General Management, Marketing-Management, Holistic Marketing Management Journal

Proiecte editoriale semnificative – inițiate și coordonate în calitate de editor, redactor sau traducător

 • Colecția „Economia României“ – 36 titluri apărute în perioada 1990-2010
 • Colecția „Laureații Nobel în economie. Discursuri de recepție“; 3 volume apărute între anii 2001-2005
 • Colecția „Nicholas Georgescu-Roegen“: Nicholas Georgescu-Roegen – Opere complete (editor), vol I – Omul şi opera (1996); vol II – Economia României (1997); vol. III* – Metoda statistică (1998); vol. III** – Statistică şi matematică (1998); vol. IV* – Economia analitică. Teme şi probleme (2000); vol. IV** – Economia analitică. Articole, studii, scrisori (2000); vol. V – Legea entropiei şi procesul economic (1996); vol. VI* – Energia, resursele naturale şi teoria economică, Cartea I (2006); vol. VI** – Energia, resursele naturale şi teoria economică, Cartea II (2008); vol. VII* – Epistemologia roegeniană, Cartea I (2009); vol. VII** – Epistemologia roegeniană, Cartea II, Colecţia Biblioteca Băncii Naţionale, Bucureşti, România
 • Colecţia „Tezaur INCE“ – 86 volume apărute între 2010 și 2022, cuprinzând lucrările INCE publicate între 1990 şi 2007 (anul de început al tranziției la economia de piață – până la integrarea în Uniunea Europeană)
 • Colecţia „Economie Comparată şi Consens“ – 32 titluri apărute între 1998 şi 2010
 • Colecţia „Istoria publicisticii economice româneşti“, cercetările bibliografice retrospective: Publicistica economică românească 1918-1947; Bibliografie economică românească. 1866-1918; 1918-1947
 • Programul prioritar – Noua Enciclopedie a României (NER) – Cunoașterea enciclopedică a României
 • Economie şi cultură – proiect prioritar al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu“
 • Programul naţional Cercetarea fundamentală de interes socio-economi (CERES), coordonator obiectiv, contractor Institutul de Fizică Atomică (Contract 4-258/2004)
 • Programul prioritar al Academiei Române Evaluarea Stării Economiei Naţionale ESEN
 • Programul prioritar al Academiei Române Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial (2006-2009)
 • Proiectul de realizare a strategiei naţionale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în România (2007-2013)
 • Strategia Națională de dezvoltare durabilă a României (2003-2006)
 • Strategia Națională de pregătire a României pentru aderarea la UE (Snagov, 1995)
 • Strategia națională de dezvoltare economică și socială a României pe termen mediu 2001-2004 (Snagov, 2000)
 • Proiectul Valorificarea identităților culturale în procesele globale, Academia Română (2010-2013)
 • Proiectul Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate, Academia Română (2014-2016)
 • Proiectul Cercetarea științifică economică, suport al bunăstării și dezvoltării umane în context european – CERBUN, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“ – Academia Română (2010-2013)

- Conducător de doctorat (din 2004), titularul cursurilor Etică și integritate economică și Metodică în cercetarea științifică, SCOSAAR, departamentul Științe economice

- Membru în peste 60 de comisii publice de susținere a unor teze de doctorat

- Profesor, disciplina Marketing, Universitatea „Spiru Haret“, Brașov (2000-2019)

- Membru al Academiei Regale de Științe Economice și Financiare – RACEF, a Institutului Spaniei, Barcelona, din 2021/

- Membru al Academiei Europene de Management și Gestiunea Afacerilor – AEDEM, Madrid, din 1994. Din 2016, membru al Boardului Academic

- Membru al Consiliului Academic al Asociației Facultăților de Științe Economice din România, din 2018

- Președinte Executiv al Asociației Române de Marketing – AROMAR, din 1996

- Vicepreședinte al Comitetului Român al Distribuției, din 2019

- Membru al Barcelona Economic Network, din 2019

- Afiliat Școlii de Economie Umanistă din Barcelona, din 2020

- Copreședinte al celui de al X-lea Congres al Academiei Europene de Management și Gestiunea Afacerilor – AEDEM, București, 2018

- Premiul „P.S. Aurelian“ Academiei Române pentru lucrarea Marketing şi cultură, 1999

- Premiul „Victor Slăvescu“ al Academiei Române pentru lucrarea Despre criză, cu discernământ şi fără mânie, 2012

- Premiul „Anghel Rugină“ al Academiei Oamenilor de Știință pentru lucrarea Spre o monedă globală, 2014

Înalte ordine de stat

- Cavaler al Ordinului Național „Serviciul credincios“ al României, 2004
- Ofițer al Ordinului Național „Pentru merit“ al Marelui Ducat de Luxemburg, 2006


Doctor Honoris Causa

- Academia de Științe Economice a Republicii Moldova, 2005
- Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga“ Sibiu, 2012


Distincții (selecție)

- Diploma „Meritul academic“ a Academiei Române pentru „contribuția remarcabilă la desfășurarea activității științifice a Academiei Române“, 2013
- „Meritul academic“ a European Academy of Management and Business Economics – AEDEM, 2018
- Diploma culturală a Academiei Române pentru „prezenţă în viaţa intelectuală românească şi ataşament faţă de opera Academiei Române“, 2002
- Diploma de excelenţă şi Medalia de argint a BNR şi a Academiei Române pentru Programul „Laureaţii Nobel în economie şi limbajul economic noţional naţional“, 2001
- Diploma extraordinară „Pro Egregia Vestra Industria ad Ampliandum Humanam Cognitionem”, a Universităţii Internaţionale a Mării Negre, 2002
- Diploma de excelenţă şi Medalia „Personalitatea europeană a anului 2000“, pentru „contribuţia la integrarea României în Uniunea Europeană“, conferită de Eurolink – House of Europe, Federation International des Maisons de L’Europe, 2001
- Distincția „Editorul Anului 2018“ acordată de AGER pentru „inițiativa de a disponibiliza online lucrările de cercetare economică ale ultimelor decenii, cea mai amplă bibliotecă a tranziției la economia de piață în România“
- Medalia comemorativă „Pierre Werner“ Luxemburg, 1996
- Diploma de excelenţă a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pentru „promovarea operelor de aur ale cercetării economice româneşti – Colecţia Nicholas Georgescu-Roegen – Opere complete“, 2010

Acad. Tudorel Postolache

„Impresionant este, de altfel, că tot sau aproape tot despre ce scrie și se evocă de domnul Valeriu Ioan-Franc... nu i-a trecut pur și simplu doar pe sub ochi; a avut în mai toate cazurile o contribuție coerentă fie ca documentarist de excepție, fie ca editor cu o vocație inconfundabilă, fie ca autor sau coautor cu un har aparte...

Cu cât ne vom îndepărta în timp, analiza tezaurului de gândire economică românească, inclusiv din ultimul deceniu al secolului XX, va deveni din ce în ce mai semnificativă. Publicarea [lucrărilor sale] va fi nu doar o datorie a editorului Franc, față de cercetătorul Franc, ci și a editorului Franc față de tema abordată [gândirea economică românească în ultimul deceniu al secolului XX], față de Institutul Național de Cercetări Economice și față de știința economică românească și – de ce nu? – universală.“ (aprilie 2000)


Acad. Eugen Simion

„Valeriu Ioan-Franc, minte aprigă și om de cuvânt, încearcă, și sper să reușească, să împace critica literară cu economia de piață și, în general, să determine o posibilă relație neantagonică între procesul globalizării și identitatea culturală națională. O temă care ne interesează, în final, pe toți, teoreticieni și critici literari, economiști, profesori.“ (aprilie 2014)


Prof. dr. Mihai C. Demetrescu, membru al Academiei de Științe Comerciale – Paris, membru al Academiei Europene de Marketing – Bruxelles

„Lucrările recente [de după 1995] ale lui Valeriu Ioan-Franc sunt binevenite atât pentru valoarea lor ... intrinsecă, dar și pentru contextul pe care îl implică. Sunt prezentate succesiv, cu multă competență, continuitate și compatibilitate, problemele tranziției la economia de piață, cercetarea miopiei marketingului, inputul interintegralității informației, mixul de marketing, strategiile și consecințele acestora... Sunt contribuții de un real ajutor pentru toți cei care doresc să participe la analiza epistemologică a acestei fascinante discipline ..., cu teze, demonstrații și sugestii ce interesează deopotrivă și celelalte științe sociale, ca antropologia, psihologia, sociologia, politologia și economia în general, ca și economiile de ramură și cele inginerești.“ (martie 2001)


Prof. dr. Theodor Purcărea, președinte al Comitetului Român al Distribuției – CRD

„În abordarea spiritului cercetărilor de piață – ca metodă și tehnică de cercetare – dr. Valeriu Ioan-Franc a pornit de la buna judecată care are în vedere că domeniul acoperit de disciplina «marketing» trebuie să-și stăpânească limbajul specific nucleului paradigmatic propriu. Pentru aceasta, a contribuit la armonizarea a trei alternative: (1) abordarea generalistă, constituind un dicționar convențional capabil să acopere termenii utilizați în sfera generală a afacerilor; (2) abordarea specialistului preocupat de limbajul noțional coerent al marketingului și (3) abordarea cercetătorului, capabilă să răspundă unei analize riguroase și durabile a conținutului economic al proceselor și tehnicilor de piață, bazată pe cercetare și literatură, relevante în demersul de referință și nu numai. Deliberat, Valeriu Ioan-Franc insistă să se dezvolte cea de a treia cale, fapt ce a produs abordări și contribuții științifice, recunoscute național și internațional, plusvaloarea fiind asigurată și prin includerea ei în „zestrea universală” a proceselor specifice.“ (mai 2009)


Acad. Aurel Iancu

Valeriu Ioan-Franc surprinde și tratează cu generozitate științifică și probitate documentară, în același timp, cele mai reprezentative subiecte din ultimii zece ani, caracterizate de compatibilizarea economiei [românești] cu lumea, cu Uniunea Europeană, cu mersul economiei mondiale în general.“ (iunie 2000)


Acad. Tudorel Postolache

„În știința noastră, nu poți să studiezi un subiect fără pasiune, fie iubindu-l cu pasiune, fie urându-l cu pasiune. La domnul Valeriu Ioan-Franc pasiunea transpare prin toți porii textului, sub-textului, contextului și chiar pretextului «oricărui» text. Această pasiune nu doar că transpare din fiecare pagină, ca și atașamentul față de ființa Institutului și a Academiei, dar reușește să o și insufle cititorului.“ (mai 2009)