Secţia de știinţe medicale

Membri

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Monica Voichiţa ACALOVSCHI
prof.univ.dr. Maria DOROBANŢU
prof.univ.dr. Fior Dafin MUREȘANU
prof.univ.dr. Irinel POPESCU
prof.univ.dr. Dragoş VINEREANU

Membri de onoare din ţară

prof.univ.dr. Vladimir BELIŞ
prof.univ.dr. Vladimir Alexandru CIUREA
prof.univ.dr. Ştefan I. DRĂGULESCU
prof.univ.dr. Leonida GHERASIM
prof.univ.dr. Mircea GRIGORESCU
prof.univ.dr. Nicolae Dragoș HÂNCU
prof.univ.dr. Carol STANCIU

Secretar ştiinţific

Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru