Monica Voichița ACALOVSCHI- Medic primar medicină internă și gastroenterologie


Membru corespondent 2016


Născută la 24 octombrie 1946 în Arad. A fost elevă la "Liceul" Ghiba Birta din Arad (1953-1964), apoi studentă la Facultatea de Medicină Generală Cluj-Napoca (1964-1970). După stagiul de internat 1970-1972 a devenit prin concurs asistent stagiar 1972 la Clinica Medicală III, I.M.F. Cluj (astăzi Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“). A parcurs aici toate etapele în promovarea universitară: asistent (1975), șef de lucrări (1990), conferențiar (1992), profesor (1998), șef de catedră (2009-2011), profesor emerit (2011).

Este medic specialist și medic primar în medicină internă și gastroenterologie. Este doctor în științe medicale în 1977 a susținut teza Rolul factorului hemodinamic în exsudația proteinică intestinală, sub îndrumarea profesorului Octavian Fodor. Din anul 2000 este conducător de doctorat până în prezent a îndrumat 23 de teze de doctorat.

Are cercetări prioritare în domeniul patologiei hepato-biliare. A contribuit la identificarea primului polimorfism genetic care conferă risc pentru litiaza biliară (Hepatology 2007). A studiat prevalența necroptică a litiazei biliare în România 1983-1992, structura calculilor biliari, motilitatea colecistului, relația dintre litiaza biliară și obezitate, dislipidemie, boli hepatice.

A publicat în jurnale românești și internaționale. Lucrările sale au fost citate în tratate internaționale majore: Bockus Gastroenterology 1995; Textbook of Gastroenterology - Yamada et al. 1995, 2003, 2009; The Genetic Basis of Common Diseases 2002; Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease 1998, 2002, 2016.

A publicat cărți și capitole. A participat la redactarea Ghidului Societății Europene de Studiu al Ficatului Prevenirea, Diagnosticul si Tratamentul Litiazei Biliare (2016). A prezentat lucrări sau studii la 38 de congrese internaționale și conferințe invitate la universități: Mannheim, Bari, Harvard, Boston.

Cărți și capitole de carte

 • În țară – 115 capitole de carte și 5 cărți

1989 Litiaza biliară (împreună cu D. Dumitrașcu, M. Grigorescu), Editura Academiei Republicii Socialiste România

1994 Strategii moderne în tratamentul litiazei biliare, Editura Dacia

1999 Strategii moderne în tratamentul litiazei biliare, Tumorile căilor biliare, Editura Naţional

2008 Gastroenterologie, Hepatologie. Bazele practicii medicale  (împreună cu O. Pascu, M. Grigorescu, V. Andreica). Editura Universității de Medicină „Iuliu Hațieganu“

2008 Litiaza biliară colesterolică: de la epidemiologie la genetică, Editura Clusium

 • În străinătate – 6 capitole și co-editor pentru 2 cărți

2001 Hepatobiliary Diseases. Cholestasis and Gallstones,   în colaborare cu G.Paumgartner – editori, Kluwer Acad Publ Dordrecht/Boston/London

2007 Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment,   în colaborare cu M.J. McMahon, D. Philippou, P. Scandalakis, A.Vezakis – editori, Pascahlidis Med Publ Athens

Este fondator (1992) și editor-șef (1992-2017) al revistei Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, indexată în 2007 în ISI (Clarivate Analytics). Revista a primit premiul pentru cel mai bun jurnal științific din România (Elsevier Scopus Journal Excellence Award Romania 2015).

Academii

- Prezidiul Academiei Germano-Române (Deutsch-Rumaenische Akademie) Mainz, Germania (2011-2016) (în 2016 Academia și-a încheiat activitatea)


Organizații internaționale

- Organizația Mondială de Gastroenterologie (OMGE/WGO)

 • Comitetul de Educație (Education Committee) (1992-2000), ofițer de legătură pentru România
 • Comitetul de Organizare a Zilei Mondiale de Sănătate Digestivă (Steering Committee World Digestive Health Day), 2012
 • Comitetul de Publicare al WGO (WGO Publication Committee) (2012-2016)
- United European Federations of Gastroenterology (UEGF), reprezentant pentru România și alte 7 țări din regiune (2010-2012)
- Association des Societés Nationales Européennes et Méditerranees de Gastroenterologie (ASNEMGE), membru al Consiliului de Conducere (Governing Council) (2010) (ulterior ASNEMGE a fost asimilată de Uniunea Europeană de Gastroenterologie, UEG)
- United European Gastroenterology (UEG)
 • Comitetul Societăților Naționale (National Societies Committee) (2011-2014)
 • Forumul Societăților Naționale (National Societies Forum) (2016-2019), reprezentant pentru România
 • Co-Director Școala de Vară de Gastroenterologie (Summer School), Praga, Republica Cehă (2012, 2013)
- Global Academic Faculty, fondator site www.GastroHep.com, Blackwell Sc.Publ., Oxford (2000)
- Consilier extern al Gruppo Internazionale di Studio sulle Dismotilita Intestinali (GISDI) Napoli, Italia (2009)
- International Gastro-Surgical Club, 1991
- British Society of Gastroenterology, 1993-2012
- Asociaţia Gastroenterologică Americană, 2004
- European Pancreatic Club, 2005
- International Pancreatic Club, 2005
- European Society of Neurogastroenterology, 2006


Organizații naționale

- Membru în Societatea Română de Gastroenterologie (SRGH)

 • Secretar al Filialei USSM Cluj (1985-1990)
 • Secretar general al SRGH(1990-1992)
 • Membru în Comitetul Societăţii din 1990 până în prezent
 • Președinte al SRGH (2009-2011)
- Membru în Societatea Română de Endoscopie Digestivă
- Membru fondator - Societatea Română de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică, 1996
- Membru fondator - Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, 1997
- Membru fondator - Clubul Român de Pancreas, 2005
- Membru fondator - Societatea Română de Neurogastroenterologie, 2005

Premiul „Gheorghe Marinescu“ al Academiei Române, 1990

Premiul „Octavian Fodor“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca "Iuliu Hațieganu", 2002. Pentru 11 ani de editare a Romanian Journal of Gastroenterology şi acceptarea spre indexare în Index Medicus-Medline în 2002

Premiul „Octavian Fodor“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca "Iuliu Hațieganu", 2007

Premiul „Iuliu Hațieganu“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, 2008. Pentru indexarea Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases în Thomson Scientific, Science Citation Index Expanded/Journal Citation Report

Premiul „Top 10 most cited paper in Eur J Int Med 2006-2008“ acordat de Elsevier Co.

Premiul „Excelența în medicină“ Fundația Acad. M. Voiculescu, 2010

Premiul „Elsevier Scopus Journal Excellence Award Romania“. Pentru cea mai bună revistă științifică din România, 2015

Premiul Asociației Medicale din România. Pentru cea mai bună revistă științifică, 2016

Premiul pentru Educație și Cercetare – Gala Elitelor Medicale Transilvane, 2017

Distincții

- Diploma „Excelență în Gastroenterologie“ acordată de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie și de Fundația Roche, 2011
- Diploma de Onoare pentru întreaga activitate, acordată de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2012
- Diploma Magister Illustrissimus, acordat de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie, 2018